Nehanbime sa v sčítaní za svoje humanistické hodnoty

Priatelia humanisti, milí návštevníci našej stránky,
tretie zo série štyroch videí, ktoré sme pripravili v rámci aktivít k sčítaniu v roku 2021 upozorňuje na nepriaznivý stav vo vzdelávaní mladej generácie v oblasti etiky. Štát rezignoval na vzdelávanie, ktoré formuje vyrastajúcu mladú generáciu a prenechal to fakticky na rímskokatolícku cirkev.

V školách sa vyučuje náboženstvo a etika ako dva povinne voliteľné predmety. Od roku 2000 vydali cirkvi na náboženskú výchovu viac ako pol milióna učebníc, ktoré zaplatil štát. Na vzdelávanie v predmete Etická výchova, ktorý zabezpečuje štát však nebola vydaná ani jedna jediná učebnica etiky.

Sčítanie v roku 2021 by malo štátu pripomenúť, že v Slovenskej republike nežijú iba veriaci. Veď nikto nespochybňuje, že druhou najsilnejšou svetonázorovou skupinou obyvateľstva po veriacich RKC sú práve občania bez náboženského vyznania.

Nehanbíme sa za svoje humanistické hodnoty a prihlásme sa v sčítaní k nenáboženskému vyznaniu. Kliknime: bez náboženského vyznania.

Videa k tejto kampani: 
1. časť, 2. časť, 4. časť

Autori videa:
Spoločnosť Prometheus 2021
Animácia: https://vimeo.com/vedro 
Hudba: Raptor Koch

Be the first to comment on "Nehanbime sa v sčítaní za svoje humanistické hodnoty"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*