Kennedyho predvolebná reč

Som katolík a dosiaľ nikdy nebol katolík americkým prezidentom…

Verím v Ameriku, kde je odluka cirkvi od štátu absolútna. Kde nijaký katolícky prelát nevraví prezidentovi – ani keby tento bol katolík -, čo má robiť; a nijaký protestantský pastor navraví svojim cirkevníkom, koho majú voliť; kde nijaká cirkev alebo cirkevná škola nedostáva verejné peniaze alebo politické výhody; kde sa nikomu neodmietne verejný úrad, pretože je inej viery ako prezident, ktorý by ho zamestnal, alebo ako ľud, ktorý by ho zvolil.

Verím v Ameriku, ktorá nie je oficiálne ani katolícka, ani protestantská, ani židovská; kde nijaký verejný činiteľ nepožiada o inštrukcie pre službu verejnosti, ani ich neprijme, od pápeža, národnej rady cirkví či z iného cirkevného prameňa; kde sa nijaká náboženská ustanovizeň nesnaží presadiť priamo alebo nepriamo svoju vôľu v zmýšľaní verejnosti alebo vo výnosoch úradov; a kde je náboženská sloboda taká jednotná, že útok na jednu cirkev sa chápe ako útok na všetky.

Nie som katolícky kandidát na prezidenta. Nehovorím za svoju cirkev pri verejných záležitostiach; a cirkev nemá hovoriť za mňa. Akýkoľvek problém budem mať riešiť ako prezident, ak budem zvolený – či to bude o kontrole rodičovstva, rozvodoch, cenzúre, hazardných hrách a podobne – rozhodnem v súlade so svojím svedomím, ktoré mi povie, čo je v záujme národa, bez ohľadu na náboženský nátlak zvonku alebo diktát. Žiadna hrozba trestu ma neprinúti rozhodnúť inakšie.

Prameň: Kenedyho predvolebná reč 12. septembra 1960 v Houstone
http://www.americanrhetoric.com/speeches/jfkhoustonministers.html

Be the first to comment on "Kennedyho predvolebná reč"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*