Prečo je zisťovanie náboženského vyznania povinné?

Sčítanie obyvateľov má v dejinách sveta dlhú históriu. Aj v biblii sa spomína v súvislosti s narodením Ježiša Krista. Na území Slovenska sa prvé čiastočné sčítanie obyvateľov uskutočnilo v roku 1715. Prvé sčítanie všetkých obyvateľov sa udialo v rokoch 1778-1785, pričom moderné sčítania sa začali až v druhej polovici 19. storočia od roku 1869. Tento rok sa od 15. februára do 31. marca 2021 uskutoční tretie Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len sčítanie) v ére samostatnej slovenskej štátnosti. Týmto článkom začíname osobitnú sériu príspevkov venovaných tejto téme a súvislostiam i okolnostiam s ňou spojených.

Téma náboženského vyznania sa v 20. storočí pri sčítaní zisťovala ako otázka o náboženskom vyznaní v rokoch 1921 a 1940. V rokoch 1930 a 1950 sa zisťovala však zisťovala ako svetonázorová pozícia náboženského vyznania a pozícia bez náboženského vyznania. Je zaujímavé, že v rokoch 1961, 1970 a 1980 sa téma náboženského vyznania nezisťovala vôbec. Prečo sme v rokoch 1991, 2001 a 2011 vrátili k zisťovaniu tejto témy v podobe otázky len o náboženskom vyznaní je nevysvetlené. Mimochodom ani Európska únia, ktorá koordinuje spolu s Organizáciou spojených národov sčítanie ako celosvetový projekt sčítania (cenzus) nenariaďujú túto otázku ako povinnú a odpoveď na ňu ako povinnú, je len na danej krajine či ju zaradí do sčítania alebo nie.

Na rozdiel od iných krajín Európy sa na Slovensku o možnosti za(vy)radenia tejto otázky do (zo) sčítania či aspoň o dobrovoľnosti odpovede na túto otázku s verejnosťou vôbec nediskutovalo. Rozhodnutím Štatistického úradu a jeho schválením slovenským parlamentom je otázka Náboženského vyznania opätovne zaradená do sčítania 2021 a opätovne je zaradená ako povinná. Na našu otázku o dôvodoch zaradenia tejto otázky do podoby povinného zisťovania a k čomu majú výsledky sčítania slúžiť nám generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie štatistického úradu Slovenskej republiky pani PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., v zásade neodpovedala. Argumentovala len potrebou porovnateľnosti získaných údajov z predchádzajúcich sčítaní z rokov 1991, 2001 a 2011.

Parameter povinnosti odpovede na túto otázku pani generálna riaditeľka zdôvodnila metodikou sčítania, ktorá vo forme povinnej odpovede, podľa jej názoru, vedie k získaniu relevantných odpovedí. Pri nepovinnom parametre odpovede na otázku, tieto nemajú dostatočnú výpovednú hodnotu a vedú v konečnom dôsledku k následnému vyradeniu otázky zo sčítania. Ako príklad uviedla Česko, kde odpoveď na túto otázku v roku 2011 bola dobrovoľná. Výsledky sčítania priniesli značný počet recesistických odpovedí (respondenti sa vo veľkom počte prihlasovali ku viere rytierov Jedi z filmovej ságy Hviezdne vojny) čo viedlo k čiastočnému znehodnoteniu získaných údajov. Podľa vyjadrenia pani Dr. Ivančíkovej (v januári 2019) by táto otázka pri sčítaní 2021 v Česku nemala byť zaradená vôbec a u nás bude zaradená pravdepodobne posledný krát. Napokon sa však táto otázka v Českej republike pri sčítaní 2021 predsa len objavuje, ale na rozdiel od Slovenska stále ako nepovinná.

Pri sčítani v roku 2011 sa k viere rytierov Jedi z Hviezdnych vojen (Stars Wars) v Českej republike prihlásilo 15 070 obyvateľov, čo viedlo český štatistický úrad k tomu, že ich podobne ako vo Veľkej Británii a na Novom Zélande spočítali osobitne. Dokonca vznikla aj iniciatíva zaregistrovať túto vieru ako štátom oficiálne uznanú cirkev, k čomu však nedošlo. Väčšina respondentov totiž túto voľbu pri sčítaní uviedla z recesie, resp. ako protest proti samotnej otázke o náboženskom vyznaní, resp. proti sčítaniu ako takému.

Prečo teda vlastne povinne zisťujeme pri sčítaní náboženské vyznanie obyvateľov Slovenska? Odpoveď na to nenájdeme ani na oficiálnej stránke www.scítanie.sk v časti Prínos sčítania. Odpoveď je pritom veľmi jednoduchá. Je daná odpoveďou na otázku Cui bono? – V čí prospech, komu to prospeje? Počty veriacich sú kľúčom k príspevku a určenie jeho výšky pre každú cirkev od Ministerstva kultúry. Stanovuje to zákon o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností, ktorý pripravili niektoré cirkvi (a preto je výhodný je len pre niektoré cirkvi) potichu v zákulisí, kabinetne, bez diskusie s verejnosťou a v protiklade s jej väčšinovým názorom. Zákon prijala Národná rada Slovenskej republiky v novembri 2019 a v priebehu niekoľko dní nasledovalo ako poďakovanie prijatie slovenského premiéra Petra Pellegríniho u pápeža Františka vo Vatikáne. A pán premiér, hneď po návrate z Vatikánu vyhlásil, že otázka odluky cirkvi od štátu už nie je témou.

Význam všetkých „tančekov“ okolo zaradenia povinnej otázky o náboženskom vyznaní do sčítania úplne otvorene demaskovala vo svojom statuse na Facebooku známa bojovníčka za privilégiá katolíckej cirkvi, predsedníčka Kresťanskej únie a poslankyňa za OĽANO v Národnej rade Slovenskej republiky Anna Záborská: „Financovanie cirkví a náboženských obcí je naviazané na výsledky čítania. Ak zo sčítania dostane štát skreslené a neúplné údaje, financovanie nielen cirkví… bude nespravodlivé a neefektívne.“

 

Fotografia statusu na Facebooku pani Anny Záborskej z 12. januára 2021, ktorým žiadala preloženie termínu realizácie sčítania.

Reagovala tak na situáciu v spoločnosti spôsobenú Codidom-19. Žiadala o presunutie sčítania až na september a október tohto roka, čomu však štatistický úrad nevyhovel. Sčítanie sa uskutoční v pôvodnom termíne, len možnosť asistovaného dosčítania je posunutá až do konca októbra. Je to spôsob, aby si cirkvi mohli dosčítať potrebné percentá ? Urobte si sami záver, či vyhovel alebo nevyhovel štatistický úrad požiadavke cirkví, ktorú prezentovala pani Záborská.

Pretože práve cirkvi urobili zo sčítania súboj o peniaze.

 

Občania bez vyznania na Slovensku existujú len raz za 10 rokov

Aká je hodnovernosť získaných údajov pri sčítaní obyvateľov?

 

Prihlásme sa v sčítaní k svojmu nenáboženskému vyznaniu

Aká je hodnovernosť získaných údajov pri sčítaní obyvateľov?

Aká je hodnovernosť získaných údajov pri sčítaní obyvateľov?

Aká je hodnovernosť získaných údajov pri sčítaní obyvateľov?

1 Comment on "Prečo je zisťovanie náboženského vyznania povinné?"

  1. Záborská je jasná, ako aj mnohí zatajeno – otvorení KDH-ci, ktori sa prešmykli do parlamentu cez OĽaNO 🙁

Leave a comment

Your email address will not be published.


*