Aká je hodnovernosť získaných údajov pri sčítaní obyvateľov?

V tomto článku budeme venovať pozornosť dôvodom zmeny metodiky použitej pri zbere údajov pri téme Náboženstvo a hodnovernosti získaných údajov. Našim cieľom je vecne posúdiť túto problematiku … Čítať ďalej Aká je hodnovernosť získaných údajov pri sčítaní obyvateľov?