Pomôžte pri kampani k sčítaniu šírením série našich videí

Priatelia humanisti, milí návštevníci našej stránky,
Zo štatistík i z predchádzajúceho sčítania v r. 2011 vieme, že sme druhou najsilnejšou svetonázorovou skupinou po RKC a oveľa silnejšou ako evanjelická cirkev. Otvorené priznanie sa v sčítaní, že sme bez náboženského vyznania môže otriasť pozíciami cirkví.

Nie sme pri tom sami, aj medzi veriacimi sa šíria podnety nehlásiť sa k cirkvám, ale uviesť pri otázke o náboženskom vyznaní odpoveď v časti INÉ napísaním textu, ktorý by neumožnil priradiť ich odpoveď k žiadnej cirkvi, ale nemuseli by pri tom zaprieť svoje náboženské vyznanie.

Cirkvi sa pripravili na sčítanie dôsledne a v predstihu. Všetkými cestami šíria svoju propagandu, aby sa čo najviac ľudí k ním prihlásilo. Občania bez náboženského vyznania nemajú takú silnú organizáciu, ktorá by bojovala za naše záujmy, akou sú pre veriacich cirkvi. Je to aj preto, že štát nie je ochotný organizácie, ktoré si vytvárajú nereligiózni ľudia financovať tak ako financuje cirkvi.

Pripojte sa ku kampani Klikni slobodne: bez náboženského vyznania. Zdieľajte naše videá a ďalšie materiály, ktoré uverejňujeme na tejto stránke i na FB Spoločnosti Prometheus.

Ďakujeme za spoluprácu v prospech spoločného záujmu smerovať aj touto cestou k budúcej, skorej a dôslednej odluke cirkví od štátu.
Vaša Spoločnosť Prometheus.

Videa k tejto kampani:
1. časť, 3. časť, 4.časť

Autori videa:
Spoločnosť Prometheus 2021
Animácia: https://vimeo.com/vedro 
Hudba: Raptor Koch

Be the first to comment on "Pomôžte pri kampani k sčítaniu šírením série našich videí"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*