Prihlásme sa v sčítaní k svojmu nenáboženskému vyznaniu

Priatelia humanisti, milí návštevníci našej stránky,
Uverejňujeme 1. krátke motivačné video, ktorým vás chceme pozvať k sčítaniu, ktoré sa uskutočňuje od 15. februára do 31. marca. 2021. Zároveň vás chceme vyzvať, aby ste v sčítaní vyjadrili svoj postoj k náboženstvám a cirkvám označením kolónky „Bez náboženského vyznania“.

Oceníme ak sa prídáte k našej kampani šírením tohto videa na sociálnych sieťach (FB, YouTube, Twitter…).
Prispejte k propagácii myšlienky odluky cirkví od štátu touto drobnou aktivitou, aby sme sa čím skôr priblížili k myšlienkam novembra ´89 kde bola odluka cirkví od štátu jednou z požiadaviek demokratizácie spoločnosti.
 
Autori videa:
Spoločnosť Prometheus 2021
Animácia:
https://vimeo.com/vedro
Hudba: Raptor Koch
 
_____________
 
Občania bez vyznania na Slovensku existujú len raz za 10 rokov

Občania bez vyznania na Slovensku existujú len raz za 10 rokov

Aká je hodnovernosť získaných údajov pri sčítaní obyvateľov?

Aká je hodnovernosť získaných údajov pri sčítaní obyvateľov?

Prečo je zisťovanie náboženského vyznania povinné?

Prečo je zisťovanie náboženského vyznania povinné?

1 Comment on "Prihlásme sa v sčítaní k svojmu nenáboženskému vyznaniu"

  1. Dobre urobené, budem šíriť 🙂

Leave a comment

Your email address will not be published.


*