Prihlásme sa v sčítaní k svojmu nenáboženskému vyznaniu

Priatelia humanisti, milí návštevníci našej stránky,
Uverejňujeme 1. krátke motivačné video, ktorým vás chceme pozvať k sčítaniu, ktoré sa uskutočňuje od 15. februára do 31. marca. 2021. Zároveň vás chceme vyzvať, aby ste v sčítaní vyjadrili svoj postoj k náboženstvám a cirkvám označením kolónky „Bez náboženského vyznania“.

Oceníme ak sa prídáte k našej kampani šírením tohto videa na sociálnych sieťach (FB, YouTube, Twitter…).
Prispejte k propagácii myšlienky odluky cirkví od štátu touto drobnou aktivitou, aby sme sa čím skôr priblížili k myšlienkam novembra ´89 kde bola odluka cirkví od štátu jednou z požiadaviek demokratizácie spoločnosti.
 
Videa k tejto kampani:
2. časť, 3. časť, 4.časť
 
Autori videa:
Spoločnosť Prometheus 2021
Animácia:
https://vimeo.com/vedro
Hudba: Raptor Koch
 
_____________
 
Občania bez vyznania na Slovensku existujú len raz za 10 rokov

Prečo je zisťovanie náboženského vyznania povinné?

Aká je hodnovernosť získaných údajov pri sčítaní obyvateľov?

Prečo je zisťovanie náboženského vyznania povinné?

Prečo je zisťovanie náboženského vyznania povinné?

Prečo je zisťovanie náboženského vyznania povinné?

2 Comments on "Prihlásme sa v sčítaní k svojmu nenáboženskému vyznaniu"

  1. Dobre urobené, budem šíriť 🙂

  2. Nemáte vo všetkom pravdu. Spracovával som, konkrétne pre rímskokatolícku cirkev daňové priznania farnosti, mali prenajatú ornú pôdu a platili nemalé dane. Konkrétne z nájmu mala jedna chudobná malá farnosť s 800 obyvateľmi príjem 6000 eur, zaplatili cca. 1500 eur daň.
    Podnikateľ, ktorý mal príjem 30000 eur a dal si do nákladov všetko možné i nemožné mal daň veľmi malú. Takže paušalizovať sa nedá.
    A namyslite si, že ak nedáte cirkvám, tak vám zrazu vyrastie kopec nemocníc. Kostoly si stavali zväčša ľudia sami, zbierali sa a postavili.
    Nemocnice má stavať štát, myslím si, že problém je niekde úplne inde.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*