Navrhnite nositeľov Cien humanistov 2018!

Predsedníctvo Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus na svojom zasadnutí koncom marca 2018 otvorilo už 11-ty krát možnosť navrhovať nositeľov výročných humanistických cien. Každý občan Slovenskej republiky má možnosť do 25. mája 2018 navrhnúť Ústrednej rade Spoločnosti Prometheus nositeľov dvoch výročných cien: Humanista roka 2018 a Veľvyslanec humanizmu 2018.

Podľa štatútu cien (na stiahnutie TU) sa tieto ceny udeľujú každoročne pri príležitosti Svetového dňa humanistov (21. júna).

Čestný titul Humanista roka sa udeľuje za výrazné, výnimočné počiny a významné aktivity pri presadzovaní a obohacovaní myšlienok humanizmu na Slovensku, propagácii humanizmu a SP tomu, kto sa takto prejavuje dlhodobejšie a predovšetkým v období medzi dvoma každoročnými oceňovaniami.

Čestný titul Veľvyslanec humanizmu sa udeľuje za systematickú, dlhodobú výraznú činnosť a významné aktivity pri presadzovaní a obohacovaní myšlienok humanizmu na Slovensku, pri propagácii humanizmu a SP, za rozvíjanie spolupráce medzi SP a humanistickými organizáciami v zahraničí.

Pre udelenie týchto čestných titulov nie je členstvo v SP podmienkou. Udelené môžu byť jednotlivcovi, alebo organizácii a sú spojené so zápisom do Dvorany slovenského Humanizmu. Doterajších držiteľov 10-tich ročníkov čestných titulov si môžete pozrieť tu.

Návrhy na udelenie oboch čestných titulov môžu predkladať kluby SP, členovia a individuálni členovia SP, ale aj nečlenovia SP, ostatní občania SR. Všetky návrhy musia byť podané v písomnej forme, pričom argumenty a odôvodnenie musí mať minimálny rozsah 20 strojopisných riadkov. Návrhy sa predkladajú aj tento rok do 25. mája 2018

v písomnej forme na adresu:

  • Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov
  • Pod Banošom 14
  • 974 11 Banská Bystrica

alebo elektronickou poštou kancelárii SP na adresu:

 

Ceny humanistov 2018 sa konajú pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jana Noska a budú odovzdávať 16. júna 2018 o 11:00 h v slávnostných priestoroch Cikkerovej siene v historickej radnici na Námestí SNP č. 1. v Banskej Bystrici.

 

1 Comment on "Navrhnite nositeľov Cien humanistov 2018!"

  1. ján kamenistý | 19. júna 2018 at 12:53 |

    hnusí sa mi to, na čo ste v prípade gustáva murína dehonestovali vašu cenu

Leave a comment

Your email address will not be published.


*