Je kresťanstvo vierou pre jednoduchých ľudí?

Rastislav Škoda

V januári 2005 dostala Elaine Howard Ecklundová, mimoriadna profesorka sociológie na Riceovej univerzite v Houstone, TX, päťročný grant vo výške vyše 280 000 USD na výskum nábožnosti a spirituality medzi vedcami (vysokoškolsky vzdelanými fyzikmi, chemikmi, biológmi, lekármi, sociológmi, psychológmi, antropológmi a ekonómami) na elitných amerických univerzitách. Prekvapuje, že vynechala matematikov. Vzišlo z toho niekoľko overených článkov a kniha Science vs. Religion: What Scientists Really Think (2010) – Veda vs. náboženstvo: čo si vedci v skutočnosti myslia.

Ecklundová sa podujala vyvrátiť zistenia Larsona & Withama z roku 1998, že o. i. len 7 % vedcov verí na osobného boha, no aj nálezy iných prieskumov.

Uzatvára, že prieskumom medzi 1 700 vedcami a rozhovorom s 275 z nich zistila, že „temer 50 % (amerických) vedcov je religióznych (nábožných) v tradičnom zmysle slova a vyše 20 % sa považuje za spirituálnych, hoci sa vyhýbajú náboženstvu.“

Ecklundovej čísla sa však dajú čítať aj inak; vravia, že 72 % vedcov sú ateisti alebo agnostici a 53 % je bez náboženskej príslušnosti, čo je síce o niečo menej, ako sa uvádza v iných prieskumoch, ale je to konzistentné s platnou celkovou predstavou o náboženstve v USA.

Vážnu námietku možno vzniesť proti zarátaniu židovských vedcov medzi nábožensky cítiacich občanov, hoci 75 % ich je ateistami alebo agnostikmi.

Ak sa vedec označí za náboženského liberála, je to pre konzervatívneho katolíka zlá novinka: treba si byť vedomý, že v USA to znamená temer bez náboženskej príslušnosti.

Podobná je situácia pri výraze spiritualita. Ecklundová zdôrazňuje, že 22 % ateistov sa označuje za „spirituálnych“, dávajúc tomu výrazu náboženský význam. To sa nedá. Spirituálne emócie poznajú ateisti napr. pri obdive prírody; poznajú aj úžas pri jej nádhere či ukrutnosti a zaobídu sa pritom bez myslenia na nadprirodzeno.

Ecklundová uznáva, že mnohí vedci sú silne ateistickí, napríklad fyzik Arik, ktorý hrdo prehlásil, že „jeho deti boli úspešne indoktrinované a veria, že viera v Boha je forma mentálnej slabosti“.

Jej záver sa nemôže vyhnúť konštatovaniu, že hoci elita vedcov je pobožnejšia, ako sa predpokladalo, predsa je podstatne menej religiózna ako celková populácia.

Čo sa k tomu dá povedať?

Kristus si viackrát sťažoval na neschopnosť elity farizejov pochopiť ho a Pavel sa témy „kresťanstvo je vecou chudobných duchom“ zmocnil s entuziazmom. Takže by to bolo v poriadku.

Je však iróniou vývoja kresťanstva, že ak vždy odmietalo nálepku byť„elitou“ spoločnosti a považovalo sa za príťažlivé pre masy jednoduchých ľudí, vždy prenechávalo elite svojich mysliteľov, aby priniesli dôkazy existencie Boha alebo pravdivosti Biblie, čo vždy končí veľmi akademickou (trápne neplodnou) debatou.

Moroboshi sa v internete pýta: Dá sa uvažovať o tom, že veriť niečo také absurdné a nelogické ako hocktoré náboženstvo, vyžaduje, aby veriaci bol, úprimne povedané, idiotom? Potom by platilo, že nie náboženstvo ohlupuje ľudí (čo sa iste občas prihodí), ale že hlúpych priťahuje hlúpe učenie; hlúpym chýba inteligencia na kladenie otázok. (Za hlúpeho sa pre potreby týchto riadkov považuje opak vedca. Miluj hlúpeho, ale nenáviď hlúposť! Ale pozor: Je istým znakom hlúposti hlásať, že hlúpi sú len tí, čo s vami nesúhlasia.)

Ak je však kresťanstvo náboženstvom pre jednoduchých ľudí, načo potrebuje teológiu?

V určitých kresťanských kruhoch panuje názor, že podstatou kresťanstva je poníženosť a podstatou vedy elitizmus a arogancia. Minty Science považuje opak za pravdu: koncepcia akejkoľvek elity sa prieči základnému princípu vedy, že niet absolútnej a večnej pravdy a že odvolávanie sa na autoritu nemá cenu. Nezáleží na stave a postavení toho, kto hovorí o vede – záleží len na hodnote dôkazov. Presvedčivé dôkazy nás poučili, že nemáme vrodené postavenie špeciálne privilegovaných bytostí v živočíšnej ríši a naučili nás byť skromnými. Naopak je to s kresťanstvom. Môže to byť náuka pre spodinu spoločnosti, ale zakladá sa aj na predstave, že existujú absolútne pravdy a večná autorita, ktorú treba absolútne poslúchať; že ľudia sú stvorení na obraz boží, že sú jediné stvorenia, čo majú špeciálne privilégium – dušu. To viedlo teológov k vybudovaniu kresťanských cirkví s ich hierarchiami dôležitých mužov v čele. Neškodilo by im viac pravdivej skromnosti či poníženosti a na jednej strane je škandál, že ženy tam nemajú prístup; no na druhej strane – oplatilo by sa im kvôli tomu ohlúpnuť?

Kto verí, že v kostole si zaje mäsa mesiáša spred dvetisíc rokov, nemá v hlave všetko v poriadku… No ľudia môžu veriť na hlúposti a byť šikovní v iných, dôležitejších veciach. Napriek tomu sa zdá, že väčšina kresťanov sú ľudia menej inteligentní ako väčšina ateistov. Ešte horšie sú na tom ľudia iných vier, napr. moslimovia a vúduisti.

Skutočnosť, že táto štúdia sa urobila v rámci grantu od Templetonovej nadácie, je náznakom zaujatosti a objednaného výsledku. Veríte záverom článku, že po osemdesiatke fajčenie neškodí zdraviu, keď výdavky na prieskum a honorár za napísanie platí najväčší výrobca cigariet, firma Philip Morris?

„Templetonova cena za pokrok vo výskume alebo objav vo veciach duchovných skutočností“ je najvyššia finančná odmena pre jednotlivca od dobročinnej organizácie – 1 milión anglických libier. Prvá ju dostala matka Tereza v roku 1973, vlani ju dostal biológ F. Ayala. V hodnotiacej komisii bývajú hindovia, kresťania, židia, budhisti, moslimovia a ateisti (veru!).

Prameň: John Templeton Foundation, Religion and Spirituality Among Natural and Social Science Faculty at Elite Research Universities a iné www-stránky.

40 Comments on "Je kresťanstvo vierou pre jednoduchých ľudí?"

 1. Moroboshi sa v internete pýta: Dá sa uvažovať o tom, že veriť niečo také absurdné a nelogické ako hocktoré náboženstvo, vyžaduje, aby veriaci bol, úprimne povedané, idiotom?

  To je dosť úprimne povedané. 🙂

 2. Je to celkom úprimne a krásne sformulované.Ale celý výskum nábožnosti a spirituality medzi vedcami,naozaj neviem ku čomu slúži,alebo,jednoducho si neviem pomôcť,ale strašne mi to pripadá ako druh “segregácie” medzi vedcami.V podstate zisťovať niečo o “náboženskom cítení”,individuálne medzi vedcami má dozaista nieaký účel.Pýtam sa,akému účelu môže slúžiť taká informácia?

 3. TvojOponent@gmail.com | 18. februára 2011 at 10:20 |

  “Venované molekulám s pôvodom opičím.” 🙂

  USA si zasluhujú v jednom uhle pohľadu uznanie – a to je sloboda informácií. V USA sa dozviete, ktoré zločiny spáchali ľudia podľa rôznych kritérií, vrátane rasových. EU a aj SK tieto informácie tají !!!
  Aj infomrácia o vierovyznaní medzi vedcami je čriepkom v mozaike sebapoznania.
  Zdá sa, že tvrdenia mnohých protibožencov o nezlúčiteľnosti vedy a viery nie sú také absolútne, ako ešte donedávna zastávali.
  Navyše treba spomenúť jeden dôležitý fakt, ktorý sa pánovi Škodovi nebude ľúbiť 🙂 . Totiž vo všeobecnosti je sklon uznávať vedca skôr ateistického ako veriaceho a aj pri výbere do vedeckých ústavov sa akosi krivšie hľadí na teisticky založeného vedca.Inými slovami kresťanofóbia je jeden z posledných predsudkov modernej doby. Žiaľ, nehumánni humanisti sú v týchto predsudkoch ponorení až po uši.

  Mimochodom viete o tom, že značná časť mailovej korešpodencie, ktorú dostáva veriaci vedec pán Grygar, tvoria urážlivé maily od ateistov, v ktorých mu nadávajú často nevyberaným spôsobom práve pre jeho kresťanskú vieru?

 4. TvojOponent@gmail.com | 18. februára 2011 at 10:47 |

  Nuž a ešte pár poznámok k poznámkam pána Škodu:
  Citujem:”Kristus si viackrát sťažoval na neschopnosť elity farizejov pochopiť ho a Pavel sa témy „kresťanstvo je vecou chudobných duchom“ zmocnil s entuziazmom. Takže by to bolo v poriadku.
  No pán autor, tak kŕčovite bojujete proti viere, predovšetkým proti tej kresťanskej, a pritom Vám uniká podstata výroku či spojenia “chudobný duchom”.To neviete, že nejde o mentálne zaostalých či nevzdelaných, ale tých, ktorí pre vieru v ducha schudobnejú?Hm?
  Citujem:”Napriek tomu sa zdá, že väčšina kresťanov sú ľudia menej inteligentní ako väčšina ateistov”
  Takže ak títo ľudia, o ktorých sa s opovrhnutím zmieňujete ako o “menej inteligentných” sa vzdá viery a odmietne kresťanstvo, stúpne ich IQ? Má vierovyznanie vplyv na IQ? Tak aspoň túto otázku ako vedec by ste mali zvládnuť 🙂
  Je zaujímavé,pán Škoda, a aj ostatní prítomní protiboženci, že do dnešného dňa nikto z vás neoponoval tvrdeniam o 2-5-7% prítomnosti veriacich vedcov.A teraz, keď prieskum tvrdí čosi iné, tak namiesto faktov tu rýdzo vedecky-nevedecky píšete taľafatky, že možno asi pravdepodobne.To čo je za vedecký prístup?Hm?Veď tým pošliapavate svoje vlastné presvedčenie!!!Teda vieru v nevieru v bohov.

 5. Vedecký či nevedecký,otázka sa netýka percentuality veriacich,ale či je kresťanstvo vierou pre jednoduchých ľudí.Pretože ak si nazrieme do historie kresťanstva ktoré začalo dávno pred oficiálnym založení cirkvi svätej.Začalo sa Ježišovým učením a on učil toleranciu,lásku a mier,čiže hlásal pravdu.Kôli čomu ho podľa rozšírenej legendy aj ukrižovali.Lebo “vyššia” vrstva Farizejov sa obávala od jeho učenia,že za peniaze sa nemôžu vykúpiť zo svojich hriechov,chodil do chrámov “kaziť morálku”, obchody s dobytkom,či iními zviratami,vrátane odpustkov.Bol proti prázdnym princípom a niekedy účinne vystupoval proti židovskému zákonodarstvu.V časoch rímskeho cisárstva (p.nl.31-nl.476-ho),za vlády cisára Tiberia sa začalo šírenie kresťanstva,kedy kresťania boli prenasledovaný za svoju pravdu,ktorá zrejme ohrozovala cisárstvo,ako také.Okolo roku 200n.l.,začali vpády barbarských kmeňov.Následkom čoho vznikla hosp.kríza a občianska vona,rozpad celku ríše asi v r.395nl. sa ríša delí na východnú a západnú ríšu,tj.koniec 4.storočia.

 6. TvojOponent@gmail.com | 19. februára 2011 at 9:17 |

  To je síce všetko pravda, ale vytrhnutá s reálneho sveta dejinných súvislostí.Každý k viere prispieval podľa svojich možností.Nemusíte byť veriacim na to, aby ste uznali, že nepoužitie sily v tej dobe by spôsobilo katastrofu obrovských rozmerov. Islamizácia Európy by bola neodvratná aj vďaka kolaborantom ako boli Katari.A ak by sme aj čisto hypoteticky prehliadali hrozbu islamu tej doby, boli tu ďaľšie faktory, ako Tatari,Vikingovia, Džingischán (jeho vnuk vyvraždil za niekoľko dní Bagdad, počet obetí do 600 tisíc) a celé spektrum nomádskych kmeňov.Ak malo kresťanstvo pôsobiť v Európe, museli si ho osvojiť nielen tí jednoduchí ľudia, ale aj tí mocní a priebojní a vzdelaní.To ale vyvracia tvrdenie pána Škodu, že kresťanstvo je náboženstvo len pre “hlúpych”.
  No a dodám, že práve pánom Škodom zatracované kresťanstvo a jeho osvojenie mocnými tej doby , viera v usporiadanosť a poznateľnosť Vesmíru, boli matricou, v ktorej vznikla moderná veda.Bez tézy , viery, v usporiadanosť a poznateľnosť stvoriteľského diela by veda proste nevznikla.V stredoveku bola nevyhnutnosť pre aristokraciu poznať napr.euklidovskú geomoetriu, lebo sa predpokladalo, že je kľúčom k tomuto poznaniu.Má snáď pán Škoda na mysli tými jednoduchšími ľuďmi aj aristokraciu? Je viac než zjavné, že kresťanstvo je pre všetkých.To, že sa ho ľudia z pohľadu pána Škodu “tí na úrovni” vzdávajú, svedčí o ich charaktere.Ono tí čo sa vzdávajú kresťanstva, sa často totiž vzdávajú aj humanizmu.Spoločnosť žobráka v ich tesnej prítomnosti je pre nich rovnako ponižujúca ako krížik na krku či hlásenie sa ku kresťanským koreňom a viere.

 7. TvojOponent@gmail.com | 19. februára 2011 at 9:23 |

  Kresťansvo je vysoko humánnym učením a zastáva sa tých, ktorí sú nabiednejší.Na piedestál slávy nedáva tých s najvyšším IQ, najbohatších, najvzdelanejších, najudatnejších, najkrajších, ale tých najmorálnejších.A rovnako ako gentlemana nájdete skôôr v MHD ako parlamente, tak aj kresťanské ideály v čistej podobe si osvoja skôr tí, ktorí nie sú ovládaní egoizmom.A tí bývajú veľmi často práve v suteréne spoločnosti.Bolo to kresťanstvo, ktoré sa zasadilo za zrušenie gladiátorských zápasov a je to kresťanstvo, ktoré bojuje za práva najmenších ľudí.Ktovie prečo humanizmus presadzovaním práva na potrat bez obmedzení sa vôbec nazýva humanizmom.Ak, tak jedine humanizmom nehumánnym.Tu je opäť otázka na pána Škodu, pána na úrovni, prečo tých najjednoduchších a najnevzdelanejších ľudí v maternici nepovažuje ani za ľudí, len za odpad hodný potratenia.Aké pseudohumanistické !

 8. Existuje christologia,náuka o živote a učení Ježiša Krista.Kresťanstvo sa ním zrejme neriadi.

 9. Dúfam nikto nepochybuje o prinajmenšom nehúmánnych počinoch v dejinách “Církvi Svatej”.

 10. Dali ste si prácu so 4 obsiahlymi komentármi, v ktorých do omrzenia opakujete neplatné tézy, v tejto súvislosti napríklad typu „kresťanstvo bolo matricou pre vznik modernej vedy“. Kdežeby! Pamätáte sa na prípad Galileiho vedy a celý problém geo- a heliocentrizmu? Pamätáte sa na ľútosť Darwina, že sa jeho zistenia rozchádzajú s učením Biblie? Renesancia a osvietenstvo neprebiehali s požehnaním Vatikánu. 150 rokov odmietalo kresťanstvo evolúciu a hlásalo biblické stvorenie Adama a Evy (aj dnes učí čosi o akejsi duši, špeciálnej pre človeka a chýbajúcej opiciam), kým pred pomerne nedávnom neprišlo na elegantné no nečestné riešenie: evolúcia je predsa spôsob Božieho stvorenia! (vravia jezuiti a servilne schválili Pravidlá slovenského pravopisu, len preto veľké B). Záver: Hoci sa vyskytli v rozhodujúcom čase v polovici 19. storočia jednotliví veriaci, zastávajúci novú, na svoju dobu modernú myšlienku zrušiť otroctvo – jeden na desať abolicionistov – , pokrok sa udial tu aj inde proti vôli reprezentantov kresťanstva a príkazu Biblie (Otroci, poslúchajte svojich pánov! a iné nezmysly).

 11. TvojOponent,
  Ďakujem Vám za správu, že sa kresťanstvo zasadilo za zrušenie gladiátorských zápasov – nevenoval som tomu pozornosť. Tým viac ma prekvapuje, že sa potom ešte aspoň 1500 rokov nestaralo o osud oveľa nešťastnejších biednych otrokov a znieslo aj trojuholníkový obchod Európa (investície a lode) – Afrika (prameň otrokov) – Amerika (bavlníkové plantáže a i.).
  K Vašim „ľuďom v maternici“ mám starú pripomienku, že asi tretina týchto nevyhnutných útvarov – nazývam ich v jednom štádiu blastocytmi – končí spontánnym potratom. Zaoberáte sa otázkou osudu ich „duší“?

 12. TvojOponentovi z 18.02.2011
  Mne neuveríte, ani keby som o „chudobných v duchu“ hovoril „hlasom anjelským“ (List sv. Pavla Korinťanom, kap.13, verš 1). Preto Vám radím, choďte s vetou „nejde o mentálne zaostalých či nevzdelaných, ale tých, ktorí pre vieru v ducha schudobnejú“, k svojmu pánu farárovi a spýtajte sa ho, či máte pravdu: Či sa „prázdnotou“ myslí (mozgov) myslí ich peňaženka.

 13. TvojOponent@gmail.com | 19. februára 2011 at 22:58 |

  Zdravím Vás, pán Škoda ! Prajem pevné zdravie a veľa inšpirácií do písania.
  Takže…ako začať? Ano , otroctvo. Tiež jedna z temných stránok civilizácie.Ktovie prečo ste nespomenuli, že otroctvo v Európe skončilo nástupom kresťanstva.A ani ste nespomenuli Martina Luthera Kinga, zrejme najznámejšieho bojovníka proti otroctvu.Bol kresťan.Vami spomínaný obchod s otrokmi stál život cca 12-13 miliónov ľudí. Odhaduje sa, že dnes žije v otroctve alebo v podobných podmienkach asi 200 milionov ľudí.Čo na to humanisti?

  Interupcie sú etický problém, ktorý vnáša násilné zásahy do prirodzenosti života.K prirodzenosti života patrí aj prirodzená smrť a aj spontánny potrat či odumretie plodu.To je príroda a tá je v súlade s vierou.Akceptovanie neetického správanie v sexuálnom živote a umyselné zabitia života v maternici nás oprávňujú sa pýtať, prečo si máme vážiť život človeka dospelého či dieťaťa narodeného, keď sme aj tak len hmota a zabitie vlastne z pohľadu chémie a fyziky nemôže byť problém.Čo majú ateisti a humanisti po ruke ako argument, ktorým dokážu oprávnenosť úcty k životu? Tento etický problém a jeho riešenie (podľa mňa) začína úctou k životu v prenatálnom štádiu.

 14. TvojOponent@gmail.com | 19. februára 2011 at 23:20 |

  Ad:Galileo:https://sites.google.com/site/tvojoponent/zoznamy/zoznamy-clankov/kategoria-veda-a-viera/galileo-galilei
  Snažil som sa maximálne korektne spracovať tému Galilea, lebo ho protiboženci používajú takmer ako gazdinky soľ.Je tam časový sled udalostí.Tak si to prosím prečítajte a napíšte mi, v čom sa mýlim,prípadne mi poskytnite iné linky, rád to tam zverejním.Ide nám predsa o pravdu, nie?Mne ano, nech je akákoľvek.
  Ad:Darwin.Darwin prešiel hlbokou rodinnou krízou a osobným trápením, keď mu v bolestiach zomierala dcéra a on jej nedokázal pomôcť.Považoval to za krivdu, nespravodlivosť od Boha.Napriek všemocnému prianiu ateistov zahrnúť študenta teológie Darwina do svojho košiara, Darwin z Cirkvi nikdy nevystúpil a jeho vyhlásenia nie sú tak odmietavé.Navyše si dovolím pre Vás logickú otázku:
  Bola teorie evolúcie vo svojej dobe vedecká?Nebola! Lebo výpočty vzniku, vývoja a chladnutia Zeme udávali veľmi krátky čas na vznik života.Takže z čisto vedeckého pohľadu tí, čo zastávali teoriu evolúcie, opierali sa o nevedecké dôkazy.( objav radioaktivity bol až omnoho neskôr, čím sa predĺžil čas potrebný na evolúciu).Extrémistické kresťanské skupiny u nás (Novoapoštolov, Jehovistov) alebo v USA neriešim.Nesúhlasím s nimi.Teoria evolúcie už v dobe svojho vzniku rozdelila kresťanský svet na odporcov i zástancov.Píšete, že len nedávno Cirkev akceptovala evolúciu.Teistickú evolúciu nám kňaz vysvetľoval na náboženstve v rokoch cca 1978 !

 15. TvojOponent@gmail.com | 19. februára 2011 at 23:26 |

  Dúfam, že sa nenahneváte, ak vám dám čosi na prečítanie v podobe linku, nechcel som to sem dávať ako neformátovaný text – bol by neprehľadný.
  https://sites.google.com/site/tvojoponent/zoznamy/zoznamy-clankov/kategoria-veda-a-viera/boh-usporiadal-vsetko-podla-poctu-miery-a-vahy

 16. TvojOponent@gmail.com | 20. februára 2011 at 10:04 |

  Ad:Chudovný duchom.
  Príliš ste spútaný matériou. Chudobný duchom podľa mňa nie je rozumové zaostávanie, ako sa nám snažíte navravieť a už vôbec nie stav peňaženky, na ktorý ste odklonili myšlienku mojej úvahy.Dôraz je na úmysel konania, duchovný rozmer konania človeka.
  Tak inak, skúsim citátom apoštola Pavla:
  “…vyznáva: „Ale čo mi bolo
  ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne
  poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby
  som Krista získal“ (F 3,7.8)”
  **********************************************
  Iný citát:
  “”Každý z týchto Božích mužov bol postavený pred nejakú zodpovednú úlohu, no ani jeden z nich sa
  nevystatoval pred Bohom svojimi schopnosťami, silou či bohatstvom, ale všetci si uvedomovali svoju
  závislosť na Bohu. Vedeli, že bez Božej pomoci a milosti, by v tejto úlohe totálne zlyhali. A to je to,
  čo máme rozumieť pod pojmom „chudobný duchom“ – závislosť na Bohu.
  *****************************************
  Citáty z Katolíckeho katechizmu:
  “2545 Všetci veriaci v Krista sa majú snažiť „správne usmerňovať svoje náklonnosti, aby im používanie pozemských vecí a lipnutie na bohatstve proti duchu evanjeliovej chudoby neprekážalo v úsilí o dokonalú lásku“. (2013) ”
  “2546 „Blahoslavení chudobní v duchu“ (Mt 5,3). Blahoslavenstvá zjavujú poriadok šťastia a milosti, krásy a pokoja.(1716) Ježiš velebí radosť chudobných, ktorých už je Božie kráľovstvo.
  „Domnievam sa, že Slovo nazýva chudobou v duchu dobrovoľnú pokoru ducha a ako príklad tejto [pokory] nám Apoštol predkladá chudobu Boha, keď hovorí: ,Ktorý, hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným‘ (2Kor 8,9).“
  2547 Ježiš sa sťažuje na bohatých, lebo nachádzajú svoju útechu v hojnosti majetkov (Lk 6,24). „Nech teda pyšní vyhľadávajú a obľubujú pozemské majetky: Blahoslavení však chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ Odovzdanosť do prozreteľnosti nebeského Otca oslobodzuje(305) od ustarostenosti o zajtrajšok. Dôvera v Boha pripravuje človeka na blahoslavenstvo chudobných. Oni uvidia Boha.
  “1716 Blahoslavenstvá sú stredobodom Ježišovho učenia.(2546) Ich vyhlásenie preberá prisľúbenia dané vyvolenému národu od čias Abraháma. Privádza ich k dokonalosti tým, že ich už nezameriava iba na vlastnenie určitej krajiny, ale na nebeské kráľovstvo:
  „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
  Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
  Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
  Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
  Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
  Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
  Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
  Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť lebo ich je nebeské kráľovstvo.
  Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (Mt 5,3-12). ”
  ********************************************
  Na základe citovaného si dovoľujem reakciu na Váš komentár témou venovaný slovnému spojeniu “chudobný duchom” uzavrieť :
  Chudoba ducha nie je biblickým pomenovaním dementnosti, slobomyseľnosti , ako ste sa mylne(?) snažili navravieť besedujúcim čitateľom,a nie je ani podmienená stavom peňaženky.Ide o dôraz na morálne vlastnosti v správaní, kedy je kladený dôraz na nezištnú pomoc núdznym a práve tento prístup (v závisloti od možností a schopností každého jednotlivca) v medziľudských vzťahoch charakterovo povznáša človeka.Myslím si.

 17. TvojOponent@gmail.com | 20. februára 2011 at 12:02 |

  Pokračovanie:….Je to uvedmenie si svojej úbohosti pred Bohom a závislosti na ňom.Uvedomenie si vlastnej rozumovej nedokonalosti v porovnaní s dokonalosťou Boha.
  Uvedomenie si nezmyselnosti lipnutia na majetku a pominuteľných hodnotách v porovnaní s hodnotami viery.

 18. …Kresťanstvo nie je vierou pre jednoduchých ľudí,keby bolo,Ježiša Krista by predsa “neukrižovali”.Viacmenej všetko má aj svoje + aj -,ale násilím sa vždy plodilo násilie,väčšinou sa to stáva v náboženských(svatých)nezmyselných vojnách,čím samozrejme nenarážam len na moslimské.Jednoduchý človek,pracuje a nestará sa o “svetské” dianie,jednoduchý človek sa teší tomu čo dosiahol,k čomu mu nepomohol žiadny boh.Kresťanstvo,alebo cirkvi ako šíritelia vedomostí,si zato vždy vypýtali svoju daň,od “jednoduchých” aj “nejednoduchých” ľudí.Svätý dobyvatelia po celom svete,jedná sa s prepáčením o vrahov,klamárov predovšetkým “mocných” ľudí,ktorý isto nemysleli ani nemyslia na lásku ku svojmu blížnemu,tak ako ku sebe samému.

 19. 110220
  TvojOponent,
  Prečítal som si vašu stránku Viera a veda a som zhrozený Vašimi názormi a štylizáciami. Dovoľte mi poznamenať, že by tomu osožila úprava perom pána farára aj slovenčinára, ale sám by som sa na to nepodujal. Predovšetkým: kde ste nabrali výrazy bezboženectvo a protiboženstvo? Nenašiel som ich ani v slovníkoch, ani v Google. Nepáčia sa mi, ani druhým, prosím Vás, prestaňte s tým. Veď máme také pekné výrazy „bezbožník“, „bezbožníctvo“ atď.! Ďalej:
  1. Ateisti nemusia Boha vyvracať – niet čo vyvracať, ak to nie je dokázané. Ale nerobme si tieto vzájomné výčitky – nikam to nevedie.
  2. Opravte si nezmyselný riadok „Veda nielenže nie je v rozpore s vedou, ale …“
  3. Odvolajte namyslenú vetu, že „Jediné náboženstvo, ktoré poslúžilo ako matrica vedy, je kresťanstvo.“ A čo islam, čo Číňania, ktorí sa ako jediní zaobišli bez bohov v dávnoveku a dnes nepripustia zasahovanie Vatikánu do svojich záležitostí? Čítali ste sám poslednú stať, ktorú mi odporúčate na čítanie?
  4. Čo Vás vedie k nepravdivým vetám typu „Ateisti nenávidia vedu.“? Ktorý môj preklad v ZH je „pikoškou krčmového pôvodu o zlej Cirkvi“?
  5. Ak Vám mám odporúčať v tejto súvislosti pekný článok o vede a viere, je to
  Steven Weinberg, Vesmír bez dizajnéra, Zošity humanistov, č.29, január 2002. Na mňa veľmi zapôsobil. Podobne ako Russellov „Prečo nie som kresťanom“ (ZH č.1, október 1998).
  Ale týmto končím diskusiu s Vami, pán TvojOponent, povedzme, bez príčiny; aj na to mám právo. Vy, samozrejme, máte právo posledného slova.
  Na tomto mieste som si otvoril Váš dnešný dlhočizný príspevok, opäť miestami úplne od veci (vyratúvať blahoslavenstvá! – načo?).
  Píšete, že chudoba ducha, chudoba duchom, chudoba v duchu má byť „nezištná pomoc núdznym“; včera boli chudobní duchom tí, čo „schudobneli pre vieru“ (zmyslovo), čo by sami potrebovali denár; takže dnes neviem, či je chudobný prijímajúcim alebo dávajúcim. To sa už od Vás nedozviem.
  Už pred Vaším príspevkom som sa kdesi dočítal, že chudoba ducha (duchom, v duchu atď.) znamená závislosť „na Bohu“ (Pravidlá pripúšťajú len závislosť od niečoho), ako to teraz aj Vy píšete. Že bez Božej pomoci sa človek nikdy nezaobíde. Rozoberáte to a spomínate „dobrovoľnú pokoru ducha chudobných“. Teraz sa mi otvorili oči. Ak veriacich, cítiacich sa absolútne závislými od Boha, nazývate chudobnými v duchu (alebo duchom), nadšene súhlasím. Len mi povedzte, načo tieto inotaje, alegórie, dvojzmysly a zbytočné rébusy – prečo to neostane jednoducho každému zrozumiteľná závislosť od božej pomoci?
  Preto sa medzi ateistov vracia a medzi nimi udomácňuje ich starý názov humanisti – lebo ich svetonázor neuznáva existenciu Boha, ktorý „svet stvoril, zachováva a riadi“. Sú presvedčení, že človek, homo, jeho rozum a dôkaz sú cestou k poznaniu skutočnosti, že ľudské dobro a spokojnosť sú ciele mravnosti a že ľudstvo má schopnosť samo nájsť zmysel a účel vesmíru bez akéhokoľvek „konečného“ zmyslu alebo účelu.

 20. TvojOponent@gmail.com | 20. februára 2011 at 15:46 |

  Pán Attila, citujem Vás:
  “…Kresťanstvo nie je vierou pre jednoduchých ľudí,keby bolo,Ježiša Krista by predsa “neukrižovali”
  Nerozumiem tej vete.
  Myslíte si, že by bol svet bez kresťanských vojen krajší?

 21. TvojOponent@gmail.com | 20. februára 2011 at 20:27 |

  Ďakujem za odpoveď, pán Škoda a úprimne si ju cením.
  Odpoviem Vám, bod po bode.
  1. Jazyk je ako živý organizmus, vyvíja sa.To, čo je dnes neprípustné, sa časom stáva prípustným.Hľadal som výraz pre ľudí a konanie, ktorých cieľom je potláčanie viery.Výraz ateista to nevystihuje.Nevystihuje to ani pohan.Ani neverec, ani inoverec a ani bezbožník.Ako nazvať človeka, ktorý koná proti veriacim a proti viere, Cirkvi, Bohu?Úmyselne zraňuje?Ak je náboženstvo odvodené od významu “NA-smerovanie NA BOha”, tak z tohoto pravidla som odvodil snahu opačnú a stúpenca som nazval protibožencom.Máte pravdu, je to len moja konštrukcia, nie je v slovníku , ale nič lepšie náš jazyk nemá.Bezbožník je človek skôr apatický ako agresívny.Ako inak vystihnúť agresívneho (bojovného, útočiaceho) ateistu?
  2.Ano,ďakujem za upozornenie, máte pravdu, vo výroku je preklep.Ospravedlňujem sa .Správne to má byť: “VIERA nielenže nie je v rozpore s VEDOU atď…”
  3.Islam a ani Čína nevytvorili to, čo možno nazvať vedou.Ich vedomosti sú iste obdivuhodné, ale vedou to nebolo.Postačí, ak si to nájdete vo Wikipédii.Medzi vedomosťami (zručnosťami, skúsenosťami) a vedou je rozdiel.Doporučujem Vám prečítať knihu Křesťanství a ateizmus úplně jinak.Autor Dinesh D´Souza.To je zdroj.Nezdá sa Vám zvláštne, že veda vznikla v prostredí ateistami tak zatracovanom, v priestore kresťanskom?A práve vo svetlom stredoveku, ktorý nazývajú “protiboženci” nesprávne stredovekom temným?
  4.Bod 4 – …vidíte? Aj vy pociťujete chýbajúci výraz pre ľudí, ktorých som označil “protibožencami” (všimnite si tie úvodzovky.Je to tak krajšie?), nie obyčajných ateistov.Tých mám rád.Ale tých bojovných, napríklad tých z http://www.ateizmus.sk. Zaiste ich poznáte.Takže Vaša výhrada pramení z nepozornosti, reč nie je o ateistoch, ale o tých agresívnych – na stránke je to uvedené červeným písmom.
  5.Ďakujem za tipy na čítanie, rád ich dám na svoju stránku.Predpokladám, že nebudete mať nič proti, ak tam bude viac odkazov na Vaše články vo forme linku a perexu (upútavky v dĺžke 3-4 viet) bez môjho komentára.Byť s Vami nesúhlasím, nútite ma prehodnocovať svoje postoje.Možno sa naozaj mýlim Možno nie.
  Biblia je písaná jazykom podobenstiev a každý si musí nájsť svoju cestu k Bohu.Boha nemožno spútať poučkami , On presahuje naše poznanie.Vy radi pranierujete kresťanov a často vytŕhate vety a myšlienky s vulgárnou príchuťou,i keď napísané brilantným jazykom džentlmena.Tie inotaje a rébusy nútia človeka premýšlať.Je to proces vnútornej premeny.Ja sa necítim byť odborníkom na Bibliu, sám hľadám pravdu.
  Okresať význam slovného spojenia “chudobný v duchu” na akúsi “vynútenú závislosť na bohu v podobe obchodu” nie je pochopením.Blahoslavenstvá sú veľmi dôležité, vytrhnúť z nich len jedno a následne postaviť článok na nesprávnej interpretácii prvého z nich, podať ho čitateľom ako nevyhnutnosť slabomyseľnosti pre spásu kresťana, je scestné.Zavádzajúce.Urážlivé.

 22. TvojOponent@gmail.com | 20. februára 2011 at 20:52 |

  Ad:Humanizmus.Postaviť zmysel života na vlastnom dobre človeka a jeho spokojnosti ,je egoizmus.Egoizmus je pilier ateizmu a súhlasím potom, že sekulárny humanizmus stojí na na uspokojení osobných pôžitkov.Tým sa líši od kresťanského stojacom na sebaobete v prospech dobra iných a vo viere vo vyšší princíp.

 23. Oponent, ty toho natáraš. Povedz mi, ktoré z týchto humanistických zásad považuješ za egoistické?

  Humanistické zásady: http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2010100011

 24. Pán TvojOponent,zasielam Vám moje vysvetlenie na margo citátu vytrhnutého z kontextu-(“Kresťanstvo nie je vierou pre jednoduchých ľudí,keby bolo,Ježiša Krista by predsa “neukrižovali”.):
  Je známe že na prelome letopočtu pred Kristom a po ňom,bol kultúrny svet rovnako prezentovaný Ríšou rímskou,v ktorej sa nachádzali aj palestínsky židia aj prostredie z ktorého pochádzal Ježiš.
  Vaša otázka pán TvojOponent znie takto,citujem Vás: “Myslíte si, že by bol svet bez kresťanských vojen krajší?”
  Ja osobne si myslím,že všetky vojny,v historii ľudstva sú znakom egoizmu a lipnutím na matérií, niečo alebo niekoho ovládať.Väčšina sa rozhoduje ,,sebecky´´,ak nemá žiadne informácie.A to vytvára celkom zaujímavú skutočnosť.

 25. TvojOponent@gmail.com | 21. februára 2011 at 20:27 |

  Pán Atilla Vitai, stále nenachádzam súvis medzi tvrdením, že kresťanstvo nie je vierou pre jednoduchých ľudí a geopolitickým začlenením Blízkeho východu do Rímskej ríše.Ospravedlňte ma, som len jednoduchý človek :)Mám tomu porozumieť tak, že kresťanstvo nie je náboženstvom pre jednoduchých ľudí preto, že vzniklo na území Rímskej ríše?

  Bol by svet bez kresťanských vojen krajší? Križiacke vojny zachránili Európu pred islamizáciou.Dnes žijeme v relatívne slobodnej krajine a v relatívnom dostatku aj vďaka hrdinstvu a statočnosti križiakov.A čo vojenská výprava proti bratom Pizzarovcom v Peru? Bola to prvá občianska vojna Európanov na Americkom kontinente a cieľ bol zastaviť násilie páchané na domorodom obyvateľstve.(Plus jednota koruny).Sú aj spravodlivé vojny egoistické?

 26. TvojOponent@gmail.com | 21. februára 2011 at 20:42 |

  Lemy! Pozorne som si prečítal zásady nehumánnych (=sekulárnych) humanistov. Čo stránka, to iné zásady, ale to je nepodstatné.Nikto totiž poriadne nevie, čo je humanizmus a aký v skutočnosti má byť. Zatiaľ s jediným správnym humanizmom,ktorým som sa stretol, bol humanizmus kresťanský.
  Prečo humanisti podporujú najväčšiu genocídu v dejinách človečenstva od BigBangu – interupcie len zo svojvôle? Čítam :”Nezabíjaj iné ľudské bytosti”, “Nezneužívaj deti,…kt.nie sú schopné postaviť sa na odpor…”, “Nebuď k nim krutý”… a pod.Ten Váš liberalizmus-humanizmus má na svedomí MILIARDU detí !!!
  Čo je to za humanizmus, ktorý zakazuje rodičom vychovávať svoje deti podľa ich predstáv?
  Čo je to za humanizmus, ktorý klame o vznešených kresťanských dejinách Európy?
  Čo je to za humanizmus, ktorý sa slepo až škodoradostne prizerá na masové vraždenie kresťanov vo svete?
  Čo je to za humanizmus, ktorý zamlčuje fakty o vedľajších účinkoch antikoncepcie?
  Čo je to za humanizmus, ktorý vychováva k promiskuite?
  Čo robia humanisti na zastavenie vysielania násilia v televízii?
  Humanizmus je len obal na zhnitú demagógiu.Podobne ako komunizmus a nacizmus.
  Hodnotím humanizmus taký aký v skutočnosti je.Nie taký, aký ho chcú mať poniektorí aktivisti.Idei a skutočnosť sú v rozpore.

 27. Kľúčom sú masmédiá,demagogia začína presne na televíznej obrazovke,internete a v denníkoch.Jasné že existujú výnimky,ktoré sú prezentované v minimálnom množstve a ich dostupnosť(pravdivých informácií),nie je umožnená každému kôli,poviem to takto “maskovanému kastovníctvu”.Ale kresťanstvo Nás všetkých vykúpi.Na celej planéte,ak sa nemýlim panuje kapitalizmus a peniaze,po celom svete ľudia umierajú od hladu a smädu,pokiaľ si “vysokopostavený” ľud,láme hlavy nad banalitami.Je to absurdné a perverzné!

 28. Pán TvojOponent,spravodlivá vojna predsa neexistuje.A na margo španielskych conquistadorov(dobyvateľov),čo boli zväčša vojaci bažiaci za zlatom,striebrom a pôdou.S nimi pekne cestovali aj kňazi,španielsky kresťanský kňazi,ktorý chceli obrátiť indiánov na kresťanskú vieru.Najznámejší conquistadori boli španieli:Hernando Cortés a Francisco Pizzaro.Cortés,ktoý v Mexiku porazil Aztékov a Francisco Pizzaro,ktorý dobil ríšu Inkov.Málopočetné armády zvíťazili nad tisíckami domorodcov,lebo malizbrane zo železa,strelné zbrane,a kone,ktoré Indiáni predtýmm nepoznali a proti ktorým nevedeli bojovať.Conquistadorom pomohlo aj to,že neúmyselne privliekli so sebou choroby ako kiahne a osýpky,proti ktorým indiáni nemali obranné látky.Tieto choroby zapríčinili smrť viac ako 70 miliomov Indiánov a prispeli k zániku ich civilizácií.Nové Spanielsko,tak sa volala ríša na ktorej sa rýchlo usadili.Bohatstvo ktoré prúdilo z jej strieborných baní a z plantáží im závidela celá Europa.S podmanenými Indiánmi Spanieli kruto zaobchádzali a nútili ich ťažko pracovať v baniach na zlato a striebro.Indiáni nezvyknutý na drinu zomierali po stovkách.Tomuto sa vraví spravodlivá vojna !

 29. Osobne som toho názoru,že vojna a dobývanie(účelová genocída),narušenie kultúrneho života a neprávom rozvrátený kultúrny život Indiánov,následné zotročovanie,nehumánne správanie mamonárskeho kresťanstva,voči mierumilovným Indiánom.Ked sa Montezuma,aztécky vládca stretol s Cortésom,si myslel že Cortés je bradatý boh Quetzalcoatl s bledou pokožkou,ktorý sa mal podľa aztéckych proroctiev vrátiť z východu a preto Cortésa obdaroval.Nemilosrdný Europan,Spaniel,ho napriek tomu zajal a jeho ríšu dobyl a rozvrátil,zotročil.
  Francisco Pizzaro asi roku 1532 vpochodoval do peru s 200 vojakmi.Zajal vládcu Atahualpu a chcel zaňho výkupné plnú miestnosť zlata!Hoci ho dostal,vládcu Atahualpu aj tak dal poraviť!Barbarské počínanie španielov-europanov,nositeľov kresťanského humanizmu!Hlad po materiálnych hodnotách a egoizme je nepopierateľný!
  Hernando Cortés asi v roku 1519,sa odplavil z Kuby,aj napriek nesúhlasu tamojšieho guvernéra Velásqueza,aby v neznámej krajine našiel Bohatsvo a Slávu!Ktorú dosiahol po dobývaní,vyvraždovaní a masovo páchanej vrcholných nehumánnostiach!
  Teraz sa pýtam: Prečo sa táto téma skôr neriešila?
  A,či sú podľa Vás pán TvojOponent,tieto skutočnosti vyššie opísané,neegoistickým správaním sa a vysokým humanizmom kresťanstva?!Myslím,že odpoved poznáme.

 30. 110222
  TvojOponentovi z posledných dní:
  Čakal som od Vás odpoveď na moju výpoveď ďalšej diskusie s Vami, ale zatiaľ neprišla. Miesto toho ste ma včera a dnes zaplavili šiestimi (!) príspevkami, ktorých obsah a úroveň sa nelíšia od Vašich minulých príspevkov. Čo si vlastne myslíte? (To sa už nedozviem.) Ponechávam na stránke len jeden z nich ako posledný, aby čitatelia videli, že som mal dôvody pre svoje rozhodnutie. Nemienim ich vystavovať nebezpečenstvu, že na mojej www-strane budú ďalej čítať nezaujímavosti typu
  – „pravidlá spravodlivej vojny uviedla do života až filozofia kresťanských právnikov“ alebo
  – „Pán Škoda bojom proti kresťanstvu vytvára na … zotročenie národov a ľudstva až rozprávkovo krásne podmienky“;
  – že za príklady spravodlivej vojny budete menovať odvádzanie pozornosti na bratov Pizzarovcov a kresťanstvu pripočítate k dobru činnosť dominikána Bartoloméa de las Casas (pozri ZH č.6, apríl 1999).

 31. Pán Oponent,aj mňa to celkom vytočilo,pretože študovanie materiálov na vyvodzovanie patrične oponujúcich antitéz trvá istý čas.

 32. TvojOponent@gmail.com | 23. februára 2011 at 14:52 |

  Správanie pána Škodu je ospravedlniteľné.Vekom.Vyplýva z toho poučenie o nebezpečenstve humanizmu.Humanizmus, ktorý cenzúruje, je len potieraním slobody slova zrovnateľným s tým , čo mávajú na mysli humanisti , keď nazývajú svetlý stredovek temným.Zotrvávanie v lži je pre mnohých pohodlnejšie, ako priznanie si chýb.A u vzdelaných ľudí majúcich strach si priznať, že podstatnú časť života prežili v omyle, je to zrejme nevyhnutnosť.I keď poznám zriedkavé prípady statočnosti, keď človek na sklonku života prizná pochybenie.

 33. TvojOponent@gmail.com | 23. februára 2011 at 15:00 |

  Pán Attila Vitai , vážim si výmenu názorov s Vami , ak by ste mal záujem diskutovať s mladými ľuďmi, ktorý dávajú veľmi tvrdé, priame otázky na telo, z času na čas sa objavím v tomto klube http://pokec.azet.sk/klub/o-vede-a-viere
  Budete tam vítaný.Ako každý. Je to diskusia bez akejkoľvek cenzúry.Aj pán Škoda.
  Prenechám tento priestor na prezentovanie jeho osobnosti .
  (Prajem všetko dobré, pán Škoda, verte mi, že úprimne.)

 34. TvojOponent: “Ten Váš liberalizmus-humanizmus má na svedomí MILIARDU detí !!!”

  JA: Nie. Povolené interrupcie dávajú slobodu pri rozhodovaní jednotlivcom. Takže, ak je podľa teistov interrupcia vražda (podľa ateistov nieje), tak za to nemôže humanizmus ale jednotlivci. Podľa tvojho merítka, ešte väčší počet “vrážd” potom má na svedomí RKC, ktorá vládla cca 600 rokov, a nerobila nič proti potratom, ktoré tu boli, len neboli evidované. A stále za ne môže v krajinách, kde je interrupcia zakázaná. + úmrtia matiek.

  TvojOponent:Čo je to za humanizmus, ktorý zakazuje rodičom vychovávať svoje deti podľa ich predstáv?

  JA: Nikomu nič nezakazujeme, katolícky rodičia si môžu svoje deti vychovávať podľa svojich predstáv tak isto ako humanisti, za svoje a na svojom.

  TvojOponent:Čo je to za humanizmus, ktorý klame o vznešených kresťanských dejinách Európy?

  JA: Neklameme, kresťania si ospevujú viac svoje pozitíva a zavrhujú historické pozitíva ateizmu, tak mi sa musíme správať podobne, aby bola rovnováha. Vy ste viac v médiách, ste na ťahu – ospevovať históriu ateizmu, a potom budeme my ospevovať históriu RKC.

  TvojOponent:Čo je to za humanizmus, ktorý sa slepo až škodoradostne prizerá na masové vraždenie kresťanov vo svete?

  JA: Je nám ľúto každého človeka, aj kresťana, aj Žida, aj moslima…. Preto nesmie náboženstvo nikde vládnuť, lebo sa navzájom napádajú. Štát musí byť neutrálny – sekulárny.

  TvojOponent:Čo je to za humanizmus, ktorý zamlčuje fakty o vedľajších účinkoch antikoncepcie?

  JA: Nič sa nezamlčuje, vedľajšie účinky sú uvedené v pribalenom letáku pri každom lieku. Ak vieš o nejakých čo tam niesu, obráť sa na ministerstvo zdravotníctva, máte tam svojho človeka.

  TvojOponent:Čo je to za humanizmus, ktorý vychováva k promiskuite?

  JA: Vychovávame jedine k slobode a uvedomelému životu. Ak sa niekto sám rozhodne uvedomele striedať partnerov, je to určite lepšie, ako keď má niekto neuvedomelé jedno partnerstvo za život, kde trpia všetci zúčastnení (násilie, alkoholizmus…)

  TvojOponent:Čo robia humanisti na zastavenie vysielania násilia v televízii?

  JA: Na médiá má dosah vláda, ktorá je kresťanská.

  TvojOponent:Humanizmus je len obal na zhnitú demagógiu.Podobne ako komunizmus a nacizmus.

  JA: Demagógia je táto tvoja veta. Logicky to dokáž.

  TvojOponent:Hodnotím humanizmus taký aký v skutočnosti je.Nie taký, aký ho chcú mať poniektorí aktivisti.Idei a skutočnosť sú v rozpore.

  JA: Hodnotíš humanizmus z pozície opozičnej ideológie, takže neobjektívne.

 35. TvojOponent@gmail.com | 23. februára 2011 at 18:53 |

  Pre pána Vladislava.Keďže sú moje príspevky na tomto blogu zmazávané, odpovede som napísal sem:
  http://zaznamnik.webnode.sk/news/je-krestanstvo-vierou-pre-jednoduchych-ludi-/

 36. Kresťanské mamonárstvo má na svedomí niekoľko,nechcem preháňať,iba “zopár stoviek milionov” nevinných životov.

 37. Drahy Attila, ano, krestanstvo ma za sebou krvave obdobia. Rovnako ako povedzme islam. Rovnako ako povedzme komunizmus, ktory bol ateisticky orientovany. Rovnako ako mnoho inych nabozensky, nenabozensky alebo antinabozensky orientovanych systemov. Krvavymi dejinami nasich hodnotovych odporcov sa tu mozeme “utesovat” a “uargumentovat” do nekonecna. Ale kto bude virtualny vitaz takejto diskusie, aky bude je prinos? Nulovy, ziadny. Mimochodom, kazdy z nas asi vie, ze krestanstvo ma za sebou hrozne obdobia. Ale vedla nich stoja a pravom pysne stoja aj ine obdobia, obdobia a ciny, na ktore je krestanstvo a krestania pravom hrde. A aj my by sme na nemali v ziadnom pripade zabudat, lebo aj ked nie sme veriaci, tak sme vychovani ako nositelia krestanskej kultury a nasu duchovnu slobodu si uzivame aj vdaka nej (niekedy aj napriek nej, ale to je uz ina zalezitost). Obrazne povedane, aj my ateisti stojime na pleciach krestanskej kultury a premnohych velikanov, ktore toto vynimocne nabozenstvo svetu dalo.


  Ak uz hovorim o duchovnej slobode, tak este dodam, ze som zatlieskal odvahe Rasta Skodu, ked zmazal posledne prispevky tzv. Tvojhooponenta. Vysvetlim preco. Myslim si, ze sloboda prejavu ma mat svoje moralne limity (nie statom stanovane, ale vznikajuce v spolocnosti). Dalej si myslim, ze tzv. Tvojoponent je nielen nebezpecny blazon, ale i akasi krestanska obdoba islamofasistov. Takito ludia (nech pochadzaju z akehokolvek tabora, veriaci, neveriaci, atd) podla mojho nazoru slobodu prejavu len zneuzivaju a diskusny priestor otravuju svojou nenavistou ku nositelom inych nazorov. Tak ako bolo v historii vzdy chybou dat priestor podobnym nebezpecnym blaznom, tak je tomu aj dnes. Hra na uplnu slobodu slova nema zmysel. Nebezpecne ideologie treba odsudzovat nielen slovom, ale aj cinom.

 38. Som Vám vdačný Pán Eduard. Dakujem !

 39. TvojOponent | 27. februára 2011 at 22:38 |

  Pán Eduard!
  Označte v tomto zmazanom príspevku slová, ktoré sú podľa Vás dôkazom mojich sympatií či spojitosti s islamofašizmom:
  “Your comment is awaiting moderation.
  TvojOponent@gmail.com
  February 23, 2011
  Cenzúra je charakteristickým znakom tých, ktorí sa boja pravdy.”

 40. Vyjadreny_nazor | 6. marca 2011 at 21:24 |

  Čo?? pýtam sa, čo sú toto za nelogické táraniny..akési prieskumy, zistenia… Kresťanstvo je vecou viery a presvedčenia ako aj každé iné vierovyznanie a nie vecou rozumu…či IQ .. To jest môj názor.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*