Kiss Zoltán – životopis

Zoltán Kiss sa narodil 23. februára 1918 v Košiciach. Bol maďarskej národnosti a rímskokatolíckeho náboženstva. Maturoval na reálnom gymnáziu.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV v Brne zápisom do 1. semestra 5. 10. 1937; dostal imatrikulačné číslo 2046. Dňa 15. 2. 1938 sa zapísal do 2. semestra a tým sa stopa po ňom stráca.

Pozri tab. 2.

Be the first to comment on "Kiss Zoltán – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*