Schmeiser Rudolf – životopis

Rudolf Schmeiser sa narodil 25. mája 1916 v Opatovej, okres Lučenec. Bol slovenskej národnosti a rímskokatolíckeho náboženstva. Maturoval na reformnom reálnom gymnáziu.

Na VŠV v Brne sa zapísal do 1. semestra 2. 10. 1935 a do ôsmeho 20. 2. 1939. Dňa 1. 10. 1939 dostal absolutórium, ktoré bolo „vyhotovené“ 14. 12. 1939 po zatvorení VŠV a všetkých ostatných vysokých škôl v Protektoráte, ale nebolo využité na zápis na niektorú zo zahraničných VŠV.

Presný dátum Schmeiserovho návratu na VŠV v Brne po oslobodení sa nedal zistiť, ale 3. 12. 1945 získal diplom veterinárneho lekára. Tým sa stopa po ňom stráca a tak nevieme, kde pôsobil. Doktorský titul nezískal.

Pozri tab. 4.

Be the first to comment on "Schmeiser Rudolf – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*