Gonda Samuel – životopis

Samuel Gonda sa narodil 11. decembra 1922 v Jalakšovej, okres Levice. Jeho otec Ján bol hostinský. Bol slovenskej národnosti a evanjelik a. v. Maturoval na Štátnom reálnom gymnáziu v Banskej Štiavnici v roku 1941.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV vo Viedni zápisom do 1. semestra na jeseň roku 1941; dostal imatrikulačné číslo 5673. Dňa 15. 12. 1944 sa zapísal do 5. semestra.

Po oslobodení sa 26. 8. 1945 zapísal na VŠV v Brne do 2. výukového kurzu. Zo štúdia na VŠV vo Viedni mu boli započítané 4 semestre a prvá štátna skúška okrem encyklopédie pôdohospodárstva, a 1 semester dostal úľavu za svoju účasť na Slovenskom národnom povstaní, takže sa mu výukový kurz počítal za 6. semester, 27. 10. 1945 sa zapísal do 7. semestra a 15. 3. 1946 do 8. semestra.

Diplom získal 29. 7. 1946 a doktorát 15. 2. 1947.

V roku 1947 pôsobil na ŠDVÚ v Bratislave. V tom čase si našiel ženu, ktorá bola dcérou vyššieho hodnostára starého režimu Slovenského štátu. Jeho brat vtedy pracoval na Povereníctve pôdohospodárstva a dozvedel sa, že pre Samka by to malo zlé kádrové dôsledky. Varoval ho, aby to nerobil, ale Samko sa nepodvolil politickému nátlaku a oženil sa so svojou vyvolenou. Bol prepustený z veterinárnej služby a pridelený na prácu v kameňolome pri Leviciach, kde pracoval vyše roka.

Od roku 1950 pôsobil ako veterinár v Leviciach a býval v Bátovciach č. d. 108, okres Levice.

Zomrel 18. marca 2003 v Leviciach.

Pozri tab. 11.

Be the first to comment on "Gonda Samuel – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*