Mokrý Jozef – životopis

Jozef Mokrý sa narodil 18. augusta 1918 v Nedožerách, okres Prievidza. Bol slovenskej národnosti a rímskokatolíckeho náboženstva.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV v Brne zápisom 25. 10. 1938 do 1. semestra. Pri dodatočnom zápise do 3. semestra 20. 10. 1939 zaplatil 427,50 Kč školné plus 50.- Kč za dodatočný zápis. Keď mu bolo školné znížené na výšku pre „tuzemcov“, vrátili mu 95.- Kč.

V roku 1940 dostal štipendium 6 000 Ks na dokončenie štúdia v Záhrebe. Nezistil som, ako dlho bol v Záhrebe, kedy prešiel do Viedne a kedy tam dostal veterinársky diplom.

Na základe obhájenia dizertačnej práce „Der Einfluß der Sauerstoffatmung auf die Zahl der roten und weißen Blutkörperchen“ (Vplyv dýchania kyslíka na počet červených a bielych krviniek) mu bol dňa 6. 10. 1944 udelený titul doktora veterinárnej medicíny na VŠV vo Viedni.

V rokoch 1965 – 1984 pracoval na Štátnom veterinárnom ústave v Žiline.

Pozri tab. 3, tab. 6 a tab. 18.

Be the first to comment on "Mokrý Jozef – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*