Univerzita pre humanistiku v Utrechte, Holandsko

Rob Thielmann

Zrovnoprávnenie holandskej Univerzity pre humanistiku v Utrechte od roku 1983 sa zakladá na článku 1 holandskej ústavy o rovnoprávnosti náboženstiev a svetonázorov. K odluke cirkvi od štátu došlo v Holandsku už po batávskej revolúcii r. 1795. Cirkvi a svetské organizácie nemajú nárok na štátnu podporu, ale ich služby, prístupné každému bez ohľadu na príslušnosť, možno finančne podporovať; v prvom rade je to školstvo, a to vrátane profesionálnej výuky učiteľov.

Pre štátne financovanie nie je rozhodujúci počet členov holandského humanistického zväzu, ale vedecky dokázaný rozsah súhlasu obyvateľstva s týmto svetonázorovým hnutím, sociálne potreby a dopyt. Tretina Holanďanov chápe a podporuje ciele holandských humanistov. Okrem Humanistickej univerzity sú na každej verejnej univerzite profesori pre humanistiku.

Spočiatku sa cirkvi stavali proti Univerzite humanistiky. Sekularizácia ich prinútila pristúpiť na pluralitu – inakšie by sa boli museli zrieknuť svojich požiadaviek.

Prameň: Rob Tielmann, Diesseits ….. 

 

Be the first to comment on "Univerzita pre humanistiku v Utrechte, Holandsko"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*