Zrovnoprávnenie holandskej Univerzity pre humanistiku

Rob Tielmann

sa zakladá na článku 1 holandskej ústavy o rovnoprávnosti náboženstiev a svetonázorov. K odluke cirkvi od štátu došlo v Holandsku po batávskej revolúcii r. 1795, obdobe Francúzskej revolúcie. Cirkvi a svetské organizácie nemajú nárok na štátnu podporu, ale ich služby, prístupné každému bez ohľadu na príslušnosť, možno finančne podporovať; v prvom rade je to školstvo, a to vrátane profesionálnej výuky učiteľov.

Pre štátne financovanie nie je rozhodujúci počet členov holandského humanistického zväzu, ale vedecky dokázaný rozsah súhlasu obyvateľstva s týmto svetonázorovým hnutím, sociálne potreby a dopyt. Tretina Holanďanov chápe a podporuje ciele humanistov. Okrem Humanistickej univerzity sú na každej verejnej univerzite profesori pre humanistiku, ktorí tematizujú etické aspekty v odboroch ako technika, medicína, poľnohospodárstvo atď. Existuje Humanistický archív a v internete sa buduje Humanistická encyklopédia. Spočiatku sa cirkvi stavali proti zriadeniu Univerzity humanistiky. Postupujúca sekularizácia ich prinútila pristúpiť na pluralitu – inakšie by sa boli museli zrieknuť svojich požiadaviek.

Prameň: Rob Tielman, Gleichberechtigung der niederländischen Universität für Humanistik (krátené), Diesseits, č. 62, s. 22, 2003.

Be the first to comment on "Zrovnoprávnenie holandskej Univerzity pre humanistiku"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*