Klonujte Krista Pána!

Tilki

Diskusie o terorizme a o vojne v Afganistane zatlačili do pozadia záujem o etické problémy súvisiace s novými úspechmi génovej techniky a medicíny, napr. o otázku, kedy sa začína ľudský život a nakoľko je prípustná diagnostika vrodených ťažkých ochorení vyvíjajúceho sa plodu. PID – predimplantačná diagnostika – je pre katolícku cirkev svätokrádežný čin.

Cirkev síce v zásade  vychádza z predpokladu, že človek pochádza z hliny s prídavkom nesmrteľnej duše, ale so skutočnosťou, že existujú gény, sa zmierila oveľa rýchlejšie ako s učením Charlesa Darwina. No je na podiv, že nové metódy umelého oplodnenia neboli ešte integrované do učenia cirkvi. Panenstvo Panny Márie, o ktorom žartovali generácie školákov, by malo konečne medicínske vysvetlenie! Ale nie, katolícka cirkev sa radšej durdí, zatracuje a v kúte trucuje.

Táto reakcia je pochopiteľná, ak domyslíme dôsledky génovej techniky do konca. Nové vedecké poznatky a metódy síce často otriasli vežami dogiem tradičných náboženských spoločenstiev, ale génová technika nastoľuje celkom nový a oveľa brizantnejší problém: Čo sa má stať s nespočetnými relikviami, ktoré v priebehu storočí katolícka cirkev, ale aj iné náboženstvá, nazbierali a nafalšovali? Veď len od Ježiša Krista existujú tucty krvných kvapiek, súčastí odevu a úlomkov kríža. Existuje dokonca 13 rozličných predkožiek (zázrak!), ktoré sa pripisujú Nazaretskému! To predstavuje dostatok genetického materiálu, z ktorého by sa dal Boží Syn pomocou modernej reproduktívnej medicíny klonovať. To by teda bol poprask v rozličných kresťanských cirkvách! Mnohým zástupcom, ktorí sa za nich sami vymenovali, nástupcom a správcom odkazu by vznikli nepredstaviteľné ťažkosti, keby sa naraz objavil Syn Šéfa a začal robiť v podniku nové poriadky.

Sú tu však aj početné iné ostatky-relikvie. Pretože najmä katolícka cirkev má záľubu vo vypchávaní, uchovávaní a vystavovaní svojich mnohých svätých – kým súčasne iné vedecké a komerčné výstavy typu „Sklenený človek” odsudzuje – dala by sa za pár rokov vyklonovať polovica nebeského cirkusu. A keďže nie málo z týchto takzvaných svätcov dostalo svoju svätosť zato, že kresťanskú vieru šírili mečom, ohňom a týraním, mohli by sa klonované exempláre predviesť hneď pred haagsky tribunál Spojených národov. Tak by bolo postarané nielen o zmŕtvychvstanie, ale aj o Posledný súd.

Prameň: Tilki, “Klont Jesus!”, Diesseits, č.56, s. 35, 2001.  –  Preložil Rastislav Škoda.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*