Králiky, Fibonacci a matematika

Matematika môže byť nielen užitočná, ale aj nesmierne zaujímavá. Jednou z jej (podľa mňa) najzaujímavejších minioblastí je Fibonacciho postupnosť a číslo zlatého rezu (Fibonacci sequence and golden ratio). Očividne nie som jediný, koho zaujali, pretože podľa Google existujú milióny odkazov na stránky, ktoré sa nimi zaoberajú.

Základ chápania tohto matematického fenoménu položil Leonardo Bonucci (Fibonacci je skratka od filius Bonacci — syn Bonacciho, alternatívne Leonardo Pisano, Leonardo da Pisa) v knihe „Liber Abacci”. Vysvetľoval ho na príklade rozmnožovania králikov. Položil si otázku, koľko králikov bude na poli po roku, ak na začiatku vypustí jeden pár, pričom splnené budú nasledovné podmienky: žiaden králik nezomrie, pohlavnú dospelosť králiky dosiahnu po jednom mesiaci a pri každom pôrode sa narodí jeden pár králikov.

Čítať celý článok: In Vivo magazín