Krátke správy v ZH 35

redakcia

K prekladom Nietzscheho diel do slovenčiny – oprava

Keď som v 15. čísle Zošitov humanistov (marec 2000) odôvodňoval svoje rozhodnutie preložiť do slovenčiny Tak vravel Zarathustra, prejavil som veľkú neznalosť údajom, že do slovenčiny nebolo dosiaľ preložené ani jedno Nietzscheho dielo;

je pravda, že som sa odvolával na zborník Nietzsche a súčasnosť Filozofickej fakulty Šafárikovej univerzity v Prešove z r. 1994. Nevedel som o preklade Olivera Bakoša: Friedrich Nietzsche – Zrod tragédie z ducha hudby, Prípad Wagner a Nietzsche proti Wagnerovi v edícii Divadelné obzory zv. č.4, vydalo Národné divadelné centrum, Bratislava, z roku 1998.

Verte mi, v roku 1999 som toto dielo nenašiel v Univerzitnej knižnici v Bratislave a ani jeden z mnohých, u ktorých som hľadal radu a pomoc, ma na tento preklad neupozornil. Prosím pána docenta Olivera Bakoša o ospravedlnenie.  –  R. Škoda

*  *  *

Hovienko mesiaca

Na výročnej konferencii nemeckej Spoločnosti pre vedecký výskum paravied v Berlíne referoval Dr. Gregor Huesman v sekcii „Zázračné lieky a potravinové doplnky – právo súťaže kontra ochrana spotrebiteľov” o svojej akcii „Scheiss des Monats” (Hovienko mesiaca): vo výklade svojej lekárne vystavuje pod týmto označením každý mesiac nejaký farmakologický produkt, ktorý je podľa jeho odborných znalostí nielen neúčinný, ale často škodlivý. Vyrába, propaguje a predáva sa, nie aby spotrebiteľovi pomohol, ale aby zvýšil obrat. Ako príklady uviedol m.i. celulózový preparát na odtučňovanie, ktorý v žalúdku napučí a tak vraj utíši hlad; viedol však k zápche až uzavretiu čriev; keďže sa to dalo dokázať, musel výrobca platiť odškodné; po mnohých sťažnostiach bol nahradený podobným preparátom, ktorý sa má rýchlejšie odbúrať. Poukázal aj na multivitamínovú šťavu, ktorej exorbitantná cena sa odôvodňuje magnetom na dne fľaše, ktorý vraj udržuje účinné látky v suspenzii. Na otázku z publika, či si touto činnosťou finančne neubližuje, odpovedal, že je to zanedbateľné, lebo preparáty tohto druhu nerobia viac ako 1 % obratu lekární.

Prameň: Skeptiker, č. 3, s. 109, 2002.

*  *  *

Expert v otázkach biblie

profesor Joachim Gnilka (72 r.) – prednáša novozákonnú teológiu na Pápežskej univerzite v Ríme a na Univerzite v Mníchove – predkladá svojim študentom (a zvedavej verejnosti) dosť prekvapujúce nové vedomosti a názory o zakladateľovi kresťanstva:
Ježiš „pravdepodobne” vedel čítať a písať, ale nezachovalo sa nič konkrétneho. Hovorí sa o tom len na jednom mieste v biblii –

“Ježiš prstom píše do piesku”.

Mal košeľu, plášť a povraz ako pás; celý život chodil bosý. Jedol zeleninu, ovocie a chlieb, len zriedka, zriedka mäso.
Ženu nemal, ale Mária Magdaléna mu bola blízka až po kríž a aj potom. Naproti tomu všetci apoštoli boli ženatí – Ježiš raz vyliečil Petrovu svokru; iba Pavol nebol, ale veď ten ani nebol riadny apoštol – s Kristom sa stretol raz, a to až po jeho zmŕtvychvstaní. Vraj bol stále na cestách, a to by bola zniesla máloktorá žena aj v tých časoch.

„Najväčší” omyl biblie je asi údaj, že sa Ježiš narodil v Betleheme – podľa najnovších výskumov to bolo pravdepodobne v Nazarete, kde nebola taká veľká nezamestnanosť. O Betleheme sa hovorí asi preto, aby sa splnilo, čo predpovedali o Dávidovom meste proroci v Starom zákone. No k tomuto bodu je údaj aj na s. 32 tohto čísla.

*  *  *

Rastlinné lieky: Luxusná či základná liečba v lekárskej praxi?

Po vymenovaní a rozbore existujúcich rastlinných a syntetických antidepresívnych preparátov (proti skľúčenosti) prichádza autor k záveru, že pri tejto chorobe prispievajú lieky k pozitívnemu výsledku liečby asi jednou tretinou. Oveľa väčší podiel na úspechu má vplyv lekára a pacientovho okolia, takže podľa Schulza môže skúsený lekár vhodným prípravkom z ľubovníka (Hypericum) dosiahnuť skoro tie isté výsledky ako s oveľa drahšími syntetickými preparátmi. Článok končí záverom, že lekárom usmernená fytoterapia by mohla viesť pri príslušných indikáciách k enormnému zníženiu nákladov na liečbu, čo je pri súčasnom stave financií zdravotného poistenia veľmi významný faktor.

Poznámka prekladateľa: Veľmi by sa mýlil, kto by z tohto článku odvodzoval všeobecný súhlas s tzv. alternatívnou medicínou, ktorá tiež používa rastlinné prípravky; potiaľ dobre, ale napr. homeopatia a antropozofická medicína sú niečo celkom iné.

Prameň: Schulz V., Wiener Med. Wschrift, č. 152, s. 193, 2002.

*  *  *

Via Campesina

bola oficiálne založená r. 1993 v Mons v Belgicku a v posledných rokoch sa šíri najmä v Latinskej Amerike. Vzala si za úlohu brániť „ľudskejší” model poľnohospodárstva ako je liberálna globalizácia svetovej výživy, smerujúca k rastúcej koncentrácii produkcie v rukách multinacionálneho agroalimentárneho priemyslu. Predovšetkým ide o právo každého štátu na potravinovú suverenitu, t.j. aby každý národ mohol udržovať a rozvíjať svoje možnosti vyrábať si základné potraviny pri rešpektovaní kultúrnej a produkčnej rôznorodosti.

V praxi to znamená odmietnuť najdôležitejšie pravidlo Svetovej organizácie pre obchod (OMC), vyslovené v Dohode o poľnohospodárstve, t.j. právo exportovať, ktoré má za následok, že sa aj do chudobných štátov dovážajú lacné potraviny (spravidla z bohatých štátov, napr. obilie a soja idú z USA do celého sveta) a ich poľnohospodárstvo sa odsudzuje na zánik. Samozrejme je v rozvojových štátoch potrebným predpokladom tohto smerovania redistribúcia pôdy do rúk bezzemkov, resp. úplná prestavba existujúceho poľnohospodárskeho systému na podklade sociálneho vlastníctva.

*  *  *

Milí páni archeológovia,

keby bolo po Vašom, mali sme na Štedrý večer povedať svojim deťom: Nebolo betlehemskej hviezdy ani jasličiek, nebolo anjelov ani troch kráľov od Východu …

Betlehemské bábätko je predsa Harry Potter pred 2000 rokmi! Jeho nebeský Otec bol pohanský bôžik, strašidelný, a mal „ženu s pevnými prsiami a zadkom vysoko”.

Presne na Vianoce uverejnili „Spiegel” aj „Stern” (dva najmienkotvornejšie nemecké týždenníky) výsledky Vašich posledných vykopávok v tzv. svätej zemi a ten prvý uzatvára:

„Všetko bolo vymyslené a vynájdené po spôsobe hollywoodskych filmových scenárov”.

No a? Čo je na tom zlé?

Samozrejme bol na začiatku mýt o prírode s bohom dažďa tancujúcim od radosti – lebo po daždi sa púšť zazelená. Boh bol pred tisícami rokov tvorivá predstava ľudskej lásky miesto praštenia skalou po hlave. Niet dôležitejšieho vynálezu, nie je to telefón ani televízia a nijako nie atómová bomba. Otázku, či žil Ježiško, alebo nežil, si ja nekladiem.

Ale keď som bol malý, vysvetlil mi Ježiško začiatok sveta, nebo a zem, čo je dobré a čo zlé. To mi v živote pomáhalo. Preto, milí páni archeológovia, neberte deťom Ježiška!

Váš Franz Jozef Wagner

Prameň: Franz Jozef Wagner, Bildzeitung, 24. decembra 2002

Malým deťom ho neberieme. Ale len čo začnú klásť otázky, odpovedáme im pravdivo, doma a potom v škole. Považujete za správne, že sa na teologických fakultách dospelí ľudia učia veriť, že Ježiš Kristus žil a učia metódam, ako túto vieru vštepovať deťom a udržovať v dospelých? Vedenie cirkvi uznalo, že Zem sa krúti okolo slnka, že astronómi majú pravdu – po akých bojoch! Raz uznajú, že archeológovia a biológovia majú pravdu.  –  R. Š.

Be the first to comment on "Krátke správy v ZH 35"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*