Nietzsche proti Wagnerovi

Krátke správy v ZH 35

redakcia K prekladom Nietzscheho diel do slovenčiny – oprava Keď som v 15. čísle Zošitov humanistov (marec 2000) odôvodňoval svoje rozhodnutie preložiť do slovenčiny Tak vravel Zarathustra,…