Nové vydanie Správy o slobode myslenia

U nás na Slovensku verejnosť veľmi málo vníma, že 16. november je Medzinárodným dňom tolerancie. Je to na počesť prijatia Deklarácie Valného zhromaždenia OSN o odstránení všetkých foriem intolerancie a diskriminácie na základe náboženstva alebo presvedčenia. Preto sa Medzinárodní humanisti (Humanists International) rozhodli tento rok k tomuto dátumu a k 40. výročiu prijatia deklarácie publikovať novú (tohoročnú) verziu Správy o slobode myslenia 2021. Správa skúma právnu situáciu a situáciu v oblasti ľudských práv pre humanistov, ateistov a ľudí bez náboženského vyznania na celom svete.

Uvedenie Správy o slobode myslenia 2021 bolo tentoraz zorganizované v spolupráci s Americkou humanistickou asociáciou. Video z tejto prezentácie si môžete pozrieť na tomto odkaze.  V tomto roku sa do systému hodnotenia krajín zaviedli k existujúcim hodnotiacim kritériám,  dve nové hraničné podmienky s prihliadnutím na opakujúce sa problémy, ktoré predtým v správe neboli zachytené a ktoré odrážajú obmedzovanie humanistických hodnôt. Nové podmienky zdôrazňujú, že:

a) Dominantný vplyv náboženstva vo verejnom živote znemožňuje realizáciu práva na rovnosť a/alebo nediskrimináciu v 24 krajinách skúmaných v roku 2021. Takýto vplyv sa často dotýka najmä práv žien a LGBTI+ komunít.

b) Neregulované doložky o výhrade vo svedomí viedli k odmietaniu zákonných služieb ženám a LGBTI+ osobám v 4 krajinách, ktoré boli preskúmané v roku 2021.

Prezident Humanists International Andrew Copson v úvode tohtoročnej správy uviedol: Tohtoročná správa o slobode myslenia ponúka opäť pochmúrne čítanie. Podrobne v ňom uvádzame diskrimináciu, ktorej humanisti a iní ľudia bez náboženského vyznania naďalej čelia v dôsledku toho, že sa odvážili vyjadriť svoje presvedčenie a snažiť sa žiť podľa svojho svedomia.“

K online verzii Správy o slobode myslenia 2021 (v angličtine) sa môžete dostať na tomto odkaze.  V správe sa okrem iného uvádza, že humanisti sú diskriminovaní v 144 krajinách po celom svete kombináciou nasledujúcich faktorov (kliknutím na žltý podčiarknutý text sa vám zobrazí príslušná ikonografia):

  • Štátne náboženstvo ešte stále existuje v 39 krajinách;
  • Štátna legislatíva je úplne alebo čiastočne odvodená z náboženského práva v 35 krajinách;
  • Vládne osobnosti alebo štátne agentúry otvorene marginalizujú, obťažujú alebo podnecujú nenávisť alebo násilie voči nenábožensky mysliacim občanom v 12 krajinách;
  • Rúhanie zostáva trestným činom v najmenej 83 krajinách po celom svete; spomedzi nich sa za rúhanie môže uplatňovať trest smrti v 6 krajinách
  • Vystúpenie z cirkvi je trestným činom v 17 krajinách a v 12 z  nich sa trestá smrťou;
  • Nadštandardné, diskriminačné financovanie cirkví a náboženstva existuje v 79 krajinách (vrátane Slovenska);
  • Využitie náboženských súdov v rodinných alebo morálnych záležitostiach sa uplatňuje v 19 krajinách
  • Ľudia bez náboženského vyznania majú zákaz zastávať pozície v štátnej správe v 26 krajinách;
  • Povinné vyučovanie náboženstva na štátnych školách bez sekulárnej alebo humanistickej alternatívy existuje v 33 krajinách
  • 16 krajinách nie je možné zákonne vytvoriť a riadiť otvorene humanistickú organizáciu. 

Každý rok sa v rámci priebežného cyklu aktualizácií kontroluje jedna tretina všetkých krajín sveta. Tohtoročné tlačené vydanie nanovo skúma a posudzuje situáciu 15 krajín, ktoré boli aktualizované v roku 2021, vrátane nedávneho vývoja v Afganistane, Ghane, Mjanmarsku a Uruguaji.

Údaje za Slovensko budú podľa prijatého harmonogramu Medzinárodných humanistov nanovo posudzované a aktualizované v roku 2022. Predseda Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov Roman Hradecký k tomu uviedol: „Je dobré, že sa budú aktualizovať podklady a dáta, ako aj celkové hodnotenie Slovenskej republiky. Podklady, z ktorých vychádza súčasné hodnotenie našej krajiny sú nekompletné, útržkovité, zastaralé a nezohľadňujú najnovšie fakty a súvislosti. Takto je to napriek tomu, že sme už viac krát, naposledy pred dvoma rokmi, zaslali nové podklady. Som presvedčený, že až Správa o slobode myslenia v roku 2022 bude reálnou reflexiou na situáciu v Slovenskej republike.“

Správa o slobode myslenia 2019 bola prezentovaná v Európskom parlamente. Na tejto prezentácii sa napriek nášmu upozorneniu a pozvánke nezúčastnil nikto zo slovenských europoslancov. Túto problematiku jednoducho vo svojej činnosti ignorujú. A to napriek tomu, že Slovenská republika pri celkovom hodnotení poklesla až na 74. miesto na svete. A to sa ešte pri hodnotení nezohľadnili najnovšie (za posledné dva roky) kroky súčasnej vlády.

Iné videnie o dôležitosti tohto aspektu ľudských práv má osobitný spravodajca OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo presvedčenia Dr. Ahmed Shaheed: „Základným bodom, ktorý je potrebné mať vždy na pamäti je, že sloboda náboženského vyznania alebo presvedčenia ako ľudské právo chráni ľudské bytosti, nie náboženstvá alebo presvedčenia ako také. …Humanists International a ďalšie organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú neoceniteľnú úlohu pri dokumentovaní porušovania ľudských práv, pričom mocných robia zodpovednými za porušovanie slobody myslenia a slobody náboženského vyznania alebo presvedčenia.

Vítam zverejnenie správy Humanists International o slobode myslenia 2021, v ktorej sú zaznamenané skúsenosti nielen humanistov a nenábožensky mysliacich ľudí z celého sveta. Ale aj tých, ktorí môžu byť hlboko nábožensky založení, no sú disidentmi, pričom objasňujú kľúčové trendy a jednotlivé znepokojujúce prípady. Zameriavanie nenávisti, násilia a diskriminácie voči jednotlivcom na základe ich náboženstva alebo presvedčenia je v rozpore s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a nemá miesto v žiadnej spoločnosti.“

Preto, ak máte konkrétne poznatky a príklady porušovania slobody náboženského vierovyznania a presvedčenia, či vôbec slobody svedomia a myslenia na Slovensku, kontaktujte nás na adrese: office@promethues.sk alebo priamo manažérku Medzinárodných humanistov Emmu Wadsworth-Jones, Humanists International, email: report@humanists.international.

Be the first to comment on "Nové vydanie Správy o slobode myslenia"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*