Nová kniha: Ženská záležitosť

Jana Šimulčíková

Anton Rákay: Ženská záležitosť, vyd. Hajko a Hajková, Bratislava 2001.

Je interrupcia – i napriek tomu, že ju naša legislatíva nepovažuje za trestný čin – vraždou? A vlastne kedy, v akom štádiu gravidity, je už ľudský plod človekom?

Bolo by správne umelé potraty (vrátane počatí po znásilnení, inceste, alebo ak gravidita ohrozuje zdravie a život matky) zakázať? Alebo má byť zákon aj naďalej taký liberálny, že rozhodnutie o osude plodu ponecháva žene, ktorá počala? Máme chápať sexualitu iba jako nástroj na plodenie alebo aj ako zdroj rozkoše bez akejkoľvek zdržanlivosti?

Takéto závažné a aktuálne spoločenské otázky interrupcie a antikoncepcie v súvislosti so sociálnym postavením, svetonázorom a teda aj stanoviskom cirkvi, rozoberá autor, odborne fundovaný lekár, ale aj nesporne talentovaný spisovateľ tak, aby čitateľa zainteresoval nielen rozumovo, ale aj citove, teda vo forme románu. Zbeletrizoval dišputu lekárov, z ktorej možno vytĺkať aj politický kapitál. Skonštruoval príbeh, do ktorého umiestnil všetky svoje pre a proti a dôsledne obsiahol polemickú podstatu celého problému.

Hrdinkou je lekárka pediatrička, ktorá má vo svojom obvode prevažne rómske deti, čo umožňuje opísať sociálnu biedu a zaostalosť v najvypuklejšej podobe. Je to žena s citlivým svedomím a znalosťou veci, jej poslaním je zachraňovať životy. Na nej demonštruje autor priebeh potratu od nechceného otehotnenia cez muky rozhodovania a podrobný opis miniinterrupcie až po psychózu a katarziu v úlohe riaditeľky detského domova. Príbeh je čítavý, poučný a podnetný – končí túto recenziu v Literárnom týždenníku (15. nov. 2001) Jana Šimulčíková. No nepáči sa jej, že autor mal ideu, na základe ktorej vyprodukoval dej i hrdinov, čo jej pripomína romány z akéhosi neslávneho obdobia s ich tribúnmi a nositeľmi propagovaných téz. Nuž, v tomto sa naše názory diametrálne rozchádzajú. Ja mám rád Vojnu a mier s (od začiatku) vymysleným dejom a hrdinami, aby som – okrem iného – pochopil aj realitu Napoleonovej porážky v Moskve a na snehových plániach Ruska.

Be the first to comment on "Nová kniha: Ženská záležitosť"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*