Pozvánka na sviatok humanistov

P O Z V Á N K A

na desiaty ročník oceňovania humanistov spojený s pripomínaním sviatku Svetového dňa humanistov, ktorý organizuje Spoločnosť PROMETHEUS — združenie svetských humanistov sa uskutoční

18. júna 2017 (nedeľa) so začiatkom o 11:00 hodine dopoludnia
v Justiho sieni Primaciálneho paláca,
Primaciálne námestie BRATISLAVA.

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti Ľuboša Blahu.

Oceníme, ak záujemcovia o účasť na slávnostnej akcii dajú organizátorom vopred vedieť (do 16. júna), že sa na nej zúčastnia. Urobiť tak možno telefonicky na čísla: 0910 908 418, 0944 213 141, 0910 979 989, alebo e-mailom na adresu office@prometheus.sk

Vítaný je každý, kto v dobrom prichádza. Jediné obmedzenie je veľkosť priestorov v Justiho sieni kde sa aktivita uskutoční 🙂

***Upozornenie pre účastníkov***
Dozvedeli sme sa, že v tom istom čase sa bude na námestí konať svätá omša pri príležitosti slávnosti Božieho tela od 10 do 12 hodiny. Nenechajte sa tým pomýliť 🙂