Kniha „Zakázané ovocie: Etika humanizmu“ na internete

Nehaňte sekulárnych humanistov, že nemajú podklad pre etiku a morálku, že sú nihilisti. Nenamýšľajte si, že len viera v Boha je zárukou morálnej cnosti, že jediní „svätí“ sú tí, čo žijú v zväzku s kostolmi a že sú „hriešnikmi“ tí, čo žijú mimo nich.

Milióny jednoduchých ľudí a stovky filozofov dokázali, že pretrhaním teistických ilúzií môžeme podnietiť odvahu a zdravý rozum k vytvoreniu racionálnej etiky, založenej na realistickom pohľade na prírodu a spoznaní všeobecných morálnych pravidiel, spoločných všetkým ľuďom.

Etika humanizmu

Etika humanizmu

Kniha amerického filozofa Paula Kurtza „Zakázané ovocie: Etika humanizmu“ nás presviedča, že musíme jesť zakázané ovocie rajského stromu poznania dobrého a zlého, pustiť sa do etického hľadania a zásady nášho správania budovať na samostatnom rozmýšľaní; len táto cesta vedie k objaveniu etických právd, ktoré môžu usmerňovať naše spoliehanie sa na seba samého a uznávanie práv iných.

„Zakázané ovocie“ obsahuje zaujímavé state o súkromí a o ľudských právach a podáva konkrétne etické odporúčania ako alternatívy pre tradičné náboženské názory.

Slovenská humanistická literatúra nemá zatiaľ knihy tohto druhu a keď pred pätnástimi rokmi vyšla, nevyvolala veľký ohlas. Doba nebola priaznivá. Žiaľ, aj dnes ľudia málo pestujú svoj svetonázor a z pohodlnosti a lenivosti súhlasia s nálepkou, ktorá nezodpovedá skutočnosti. Mladí sú takí ako na celom svete: do kostola chodili, kým museli a prestali chodiť, keď už nemuseli. Len keď požiadavky cirkevnej vrchnosti a prisluhujúcich politikov prekročia mieru únosnosti (napr. reštitúcie, výhrada svedomia, antikoncepcia a interrupcie, zneužívanie detí), ozvú sa na blogoch búrlivé rekcie protestov mnohých skupín obyvateľstva.

Internet ovládol svet a nejeden ho má už aj na mobilnom telefóne. Existujú stovky elektronických kníh od rozprávkových cez kuchárske po romány a pobožné. Preto vydávame takto aj „Zakázané ovocie“ a dúfame, že si ho do svojich počítačov stiahnu a občas po ňom siahnu mnohí.

Printové vydanie vyšlo v spolupráci s občianskym združením Spoločnosť Prometheus v roku 1998 vo vydavateľstve Rastislava Škodu v Bratislave, ISBN 80–967906–5–X.

Kniha na stiahnutie, vo formáte PDF: Zakázané ovocie: Etika humanizmu.

1 Comment on "Kniha „Zakázané ovocie: Etika humanizmu“ na internete"

  1. Túto knihu som zháňal, Dakujem že ste si dali tú námahu digitálne ju spracovať.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*