Európski humanisti rokovali on-line

Valné zhromaždenie Európskej humanistickej organizácie (EHF) sa malo konať tento rok konať v Amsterdame, avšak ako skoro všetky medzinárodné podujatia (okrem GLOBSEC Tatra Summitu 2020 v Bratislave) aj ono bolo z dôvodu situácie okolo Covidu-19 preložené a neskôr zorganizované na virtuálnej platforme Zoom ako on line rokovanie prostredníctvom spoločného videa prenosu a osobitného hlasovacieho systému.

V prvej časti Valného zhromaždenia EHF v čase od 26. októbra do 4. novembra 2020 bola vedená písomná diskusia k predloženým základným materiálom činnosti EHF. Všetky materiály boli jednomyseľne schválené všetkými zúčastnenými organizáciami. Materiály sú sprístupné v angličtine na webe EHF (klikni).

Druhá časť Valného zhromaždenia EHF sa konala uplynulú sobotu, 7. novembra 2020, prostredníctvom on line rokovania, kde Spoločnosť Promethues zastupoval jej predseda Roman Hradecký. Predmetom tejto časti valného zhromaždenia bola voľba novej správnej rady EHF. Prvý krát sa nám podarilo dosiahnuť bezprostredné zapojenie Spoločnosti Prometheus do európskeho humanistického hnutia zvolením nášho člena Petra Handlovského za člena správnej rady EHF. Výsledkom voľby na valnom zhromaždení je zvolenie správnej rady v nasledovnom zložení:

Členovia Správnej radi EHF a zvolení funkcionári EHF:

 • Michael Bauer (Humanistická únia Nemecka) – predseda
 • Lone Ree Milkaer (Humanistické spoločenstvo Dánska) – podpredsedníčka
 • Patrik Lindenfors (Švédske humanistické združenie) – podpredseda
 • Jacqueline Herremans (Centrum laickej akcie Belgicko) – pokladníčka
 • Terese Svenke (Humanisticko-etické združenie Nórska) – generálna tajomníčka
 • Monica Belitoiu (Sekulárno-humanistická asociácia Rumunska) – zástupkyňa generálnej tajomníčky

Ďalší členovia Správnej rady EHF:

 • Ineke de Vries (Humanistická aliancia Holandska)
 • Peter Handlovský (Spoločnosť Prometheus Slovensko)
 • Katja Labidi (Humanistické združenie Nemecka)
 • Pablo Gutierrez (Sekulárna/laická/ Európa Španielsko)
 • Freddy Mortier (deMens.nu – Únia liberálnych združení, Belgicko)
 • Kaja Bryx (Poľská racionalistická asociácia)

Gratulujeme všetkým zvoleným členom (osobitne nášmu Petrovi) a prajeme im veľa síl a úspechov pri realizácii cieľov a zámerov humanistických organizácií v Európe.

Dôležitým a osobitným bodom rokovania valného zhromaždenia bolo Budúce smerovanie EHF. Tento materiál na jeho rokovanie iniciatívne predložilo 13 členských organizácií (vrátane Spoločnosti Prometheus, ktorej Ústredná rada tento postup odsúhlasila na svojom zasadnutí v Liptovských Revúcach) 5. októbra 2020. Materiál nadväzuje na Protokol o spolupráci EHF a IHEU (dnes Medzinárodní humanisti – HI) z roku 2003. Zámery tohto protokolu sa však doteraz nepodarilo naplniť. Preto uvedené organizácie touto iniciatívou sa snažili opätovne rozvinúť diskusiu okolo tohto zámeru a naplniť jeho pôvodné ciele. V nich išlo o vytvorenie novej organizačnej štruktúry európskych humanistov spojením EHF a strešnej celosvetovej organizácie Medzinárodných humanistov (HI) do jednej organizácie s tým, že EHF bude pracovať a existovať ako regionálne sekcia HI. Podrobné dôvody tohto návrhu sú uvedené v dokumente Budúce smerovanie EHF. Pre podrobnosti kliknite na názov prerokovaného materiálu, resp. na protokol o spolupráci, ktoré sú uvedené vyššie v texte tohto odstavca.

Je potešujúce, že tento dôležitý materiál bol väčšinou členských organizácií schválený. Je pred nami dvojročné obdobie transformácie EHF a ako sme presvedčení aj lepšie podmienky a možnosti pre realizáciu našich zámerov a podpory humanizmu vo svete a osobitne v Európe. Vďaka voľbe Petra Handlovského do správnej rady EHF, máme šancu byť centre diania. Zaujímavé on line (virtuálne) rokovanie Valného zhromaždenia EHF možno nebolo len zaujímavou skúsenosťou, ale aj netradičným a inšpiratívnym začiatkom nových čias európskych humanistov. Závisí to len a len od nás samotných.

Be the first to comment on "Európski humanisti rokovali on-line"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*