Predsa len sme si niečo potvrdili…

V článku Náhle odvolanie splnomocnenkyne Anny Záborskej sme Vás informovali o našej aktivite, keď sme sa obrátili so žiadosťou na Splnomocnenkyňu vlády SR pre ochranu náboženského vierovyznania a presvedčenia ako postupovala ona, resp. jej úrad, pri riešení našich požiadaviek, ktoré sme jej predložili na našom rokovaní s riaditeľom jej úradu v apríli 2022. V článku sme informovali, že nevieme o žiadnych krokoch, ktoré by urobili. Konštatovali sme, že „ak náhodou nejaké kroky a aktivity urobili, my doteraz o nich nič nevieme. Po jej odvolaní túto stredu sa už asi ani nič nedozvieme… Mýlili sme sa! Predsa len sme sa niečo dozvedeli…

„Prekvapujúca“ odpoveď

Na našu žiadosť o poskytnutie informácie z 12. júla 2023 prišla predsa len prišla odpoveď. Vzhľadom na skutočnosť, že pani Záborská bola náhle (?) odvolaná v ten istý deň ako sme podali žiadosť, odpovedal nám pán JUDr. Stanislav Mihalovič, riaditeľ kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Úradu vlády Slovenskej republiky. Prekvapujúca odpoveď na našu žiadosť prišla 21. júla 2022 a pán riaditeľ Mihalovič ju samozrejme konzultoval s Úradom splnomocnenkyne. Jej obsah bol pre nás „mimoriadne prekvapujúci“ a predsa len nám poskytla podstatné a závažné odpovede.

Už prvá odpoveď je charakteristická. Na otázku ako pokročili v analýze a v zmapovaní situácie v oblasti slobody presvedčenia a vierovyznania na Slovensku vrátane návrhu opatrení, osobitne v súvislosti s postavením a situáciou ¼ jeho občanov, t. z. situácie sekulárnych občanov, resp. občanov bez náboženského vyznania (podľa výsledkov Sčítania obyvateľov v roku 2021). Z odpovede sme sa dozvedeli, že úrad splnomocnenca situáciu kontinuálne monitoroval v oblasti svojho pôsobenia. Analýza bude realizovaná v priebehu nasledujúcich mesiacov. O výsledkoch plánujú informovať verejnosť do konca roka 2023.

Na úrade splnomocnenkyne vlády SR pre ochranu náboženského vierovyznania a presvedčenia pracovali štyria pracovníci, majú svojho riaditeľa (ak Dr. Michal Považan tiež neukončil výkon svojej funkcie). Dva roky plánujú spracovávať analýzu situácie v oblasti slobody presvedčenia s vierovyznania na Slovensku aj s prípravou opatrení. Napriek našej žiadosti v odpovedi NEUVIEDLI NIČ KONKRÉTNE, neuviedli žiadne kroky ani zdroje. Neuviedli dokonca ani Ministerstvo kultúry SR a jeho cirkevný odbor, kde pracujú ďalší pracovníci venujúci sa výlučne registrácii cirkví a ich financovaniu. Nevyjadrili sa ani k návrhu poslanca Valáška o zavedení dvojstupňovej registrácie cirkví. Neuviedli ani dôvod predĺženia termínu spracovania analýzy z februára na koniec roka.

Prekvapenie? Nie, len potvrdili čo sme vedeli

Úrad splnomocnenkyne nám prisľúbil venovať pozornosť našim požiadavkám, ktoré boli formulované v Memorande slovenských sekulárnych humanistov 2021, osobitne dvom z nich. Aj tu sme požiadali o informáciu o tom, aké konkrétne kroky a s akými konkrétnymi výsledkami vykonal úrad splnomocnenkyne pri riešení nami uvedených dvoch priorít. Odpoveď neprekvapila. ÚRAD splnomocnenkyne nám v odpovedi UVIEDOL bez akejkoľvek argumentácie, ŽE SI NIE JE VEDOMÝ DISKRIMINÁCIE pri výučbe etickej výchovy v porovnaní s výučbou náboženskej výchovy! A odporučili nám ohľadom učebníc pre etickú výchovu obrátiť sa na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. To isté aj v prípade prístupu do médií, len tentoraz nás odporučili na RTVS. V preklade ich odpoveď ukazuje, že PRI RIEŠENÍ našich dvoch priorít NEUROBILI NIČ.

Nie slová, ale činy sú kritériom pravdy

Pani splnomocnenkyňa pri nástupe do svojej funkcie hovorila o tom, že bude tu pre všetkých, pre veriacich i neveriacich, bude ochraňovať slobodu a práva všetkých. Nie sme neveriaci, sme ľudia so svojim presvedčením (len nie náboženským), so svojimi hodnotami, morálkou i rodinami. A právami. Nechceli sme pani Záborskej ani jej úradu neveriť, ale dôverovať. Tak ako slovám pána riaditeľa jej úradu Dr. Považana o tom, že naša spolupráca bude prínosná pre obe strany a pre rozvoj slobody vierovyznania a presvedčenia na Slovensku.“

Pani bývalá splnomocnenkyňa i je úrad nám sami v praxi ukázali, že šlo len a len o prázdne slová. Nie slová, ale činy sú kritériom pravdy. Svojou odpoveďou nám len potvrdili to, čo sme predpokladali. Presadzovaním názorov jednej svetonázorovej skupiny na úkor ostatných úplne potlačili zmysel a poslanie svojej funkcie i úradu. Oni len KONTINUÁLNE MONITORUJÚ, BERÚ PLATTERMÍNY SI PREDLŽUJÚ. Ako výstupy ich práce hodnotia pracovníci Ministerstva financií, Útvaru hodnoty za peniaze? A ako ich prácu hodnotia občania, tak veriaci ako aj sekulárni?

Be the first to comment on "Predsa len sme si niečo potvrdili…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*