Gaul Karl – životopis

Karl Gaul sa narodil 20. januára 1921 v Spišskej Belej. Jeho matka Margarethe bola vdova. Bol nemeckej národnosti a evanjelik augsburského vyznania.

Maturoval na Nemeckom evanjelickom reálnom gymnáziu v Kežmarku v roku 1941.

Na VŠV vo Viedni sa zapísal do 1. semestra 4. 11. 1941 s imatrikulačným číslom 5557. Keďže 9. 11. 1944 sa zapisoval do 7. semestra, mohol dosiahnuť diplom až po oslobodení, no nevieme, kedy to bolo.

Dňa 6. 7. 1946 obhájil doktorskú dizertačnú prácu, ktorá mala titul „Verteilung des Blutzuckers zwischen Plasma und Blutkörperchen nach Insulineinfuhr beim Hund“ (Rozdelenie cukru medzi plazmou a krvinkami po dávke inzulínu u psa).

Po skončení štúdií sa nevrátil na Slovensko.

Pozri tab. 11 a tab. 19.

Be the first to comment on "Gaul Karl – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*