Brosz Heinz-Samuel – životopis

Heinz-Samuel Brosz sa narodil 30. novembra 1916 vo Veľkej Lomnici, okres Kežmarok. Bol nemeckej národnosti a celé štúdium absolvoval v rokoch 1939 – 1943 na VŠV vo Viedni.

Diplom získal v máji 1943 a doktorskú dizertačnú prácu s titulom „Über die Tagesschwankungen des Gesamtblut- und Serumeiweissgehalt bei Pferd und Rind“ (O kolísaní hladiny bielkovín v celej krvi a krvnom séru u koňa a hovädzieho dobytka) obhájil 17. 12. 1943. Prácu napísal pod vedením prof. MVDr. C. Schwarz-Wendla na Fyziologickom ústave VŠV vo Viedni.

Po skončení štúdií sa nevrátil na Slovensko.

Pozri tab. 7.

Be the first to comment on "Brosz Heinz-Samuel – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*