Schütz Ervín – životopis

Ervín Schütz sa narodil 7. februára 1920 v Spišskej Belej, okres Kežmarok. Jeho otec Július bol roľník. Bol nemeckej národnosti a evanjelik augsburského vyznania. Maturoval na Nemeckom evanjelickom reálnom gymnáziu v Kežmarku v roku 1938.

Krátko po vzniku Slovenského štátu sa rozhodol pre štúdium veterinárstva vo Viedni a 18. 4. 1939 sa zapísal do 1. semestra VŠV vo Viedni a dostal imatrikulačné číslo 5263. Samozrejme štipendium nemal. Anatómiu zapísal ešte raz osobitne (dodatočne) 6. 3. 1940. Po normálnom rýchlom slede semestrov a trimestrov sa zapísal 5. 11. 1941 do 8. semestra.

Diplom získal 11. 6. 1942, podľa WTM až 15. 7. 1942, a dizertačnú prácu: Die Viscosität des Blutes und der refraktometrische Index des Serums nach oraler Wasseraufnahme (Viskozita krvi a refraktometrický index séra po orálnom príjme vody) obhájil a na doktora veterinárnej medicíny bol promovaný dňa 24. 8. 1942.

Po skončení štúdií sa nevrátil na Slovensko a pôsobil v Nemecku.

Pozri tab. 5 a tab. 18.

Be the first to comment on "Schütz Ervín – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*