Obama uráža arcibiskupa

Patrick J. Buchanan

Po nedeľnej omši v kostole, do ktorého chodím vo Washingtone, D.C., požiadal pastor veriacich, aby ešte na chvíľu ostali.

Potom na príkaz kardinála arcibiskupa Donalda Wuerla prečítal list.

Cirkev v tomto liste vytýka Obamovej administratíve, že prikazuje všetkým katolíckym školám, nemocniciam a sociálnym službám, aby v programoch zdravotného poistenia svojich zamestnancov zabezpečili pre nich – a to zdarma – antikoncepčné prostriedky, sterilizáciu a „pilulku po tom“ (RU-486, Misoprostol). Farníci sa vyzývajú, aby oslovili svojich poslancov a žiadali od nich zrušenie tejto novej Obamovej politiky.

Je to boj, ktorý (katolícka) cirkev musí vybojovať a môže ho vyhrať, ak preukáže morálnu silu.

Ak núti cirkev porušiť vlastné zásady, dopúšťa sa Obama aktu federálnej agresie a prekračuje líniu medzi cirkvou a štátom v prospech svojich spojencov z ACLU (American Civil Liberties Union – Americká únia civilných slobôd) a feministiek. Ponižuje amerických biskupov.

Ak sa cirkev teraz poddá, stratí v Amerike morálnu autoritu.

Nedá sa poprieť, že slabosi v minulých desaťročiach nedokázali zdisciplinovať katolíkov, hlasujúcich za povolenie potratov. Tak mohol vzniknúť dojem, že hierarchia síce protestuje, ale prostí veriaci idú s Demokratickou stranou, ktorá bola kedysi domovom väčšiny katolíkov.

Dnes má Obama problém nielen s tým, že núti cirkev zradiť svoje svedomie, ale urazil najvyššieho amerického preláta.

Newyorský arcibiskup Timothy Dolan, prezident Americkej konferencie katolíckych biskupov, mal, podľa vlastného vyjadrenia, v novembri 2011 „neobyčajne priateľské“ stretnutie s Obamom v Bielom dome. Prezident ho ubezpečil o svojom rešpekte voči cirkvi a arcibiskup odišiel s presvedčením, že prezident nikdy nebude nútiť cirkev zaujať stanovisko, ktoré by narúšalo jej zásady.

Pred desiatimi dňami prezident arcibiskupa ponížil. Telefonicky ho informoval, že jediný ústupok voči cirkvi je, že cirkev dostáva rok času – do augusta 2013 – na to, aby sa prispôsobila novej politike, ako ju určuje ministerka zdravotníctva Kathleen Sebeliusová. Všetky sociálne a školské inštitúcie katolíckej cirkvi musia kryť výdavky na kontrolu rodičovstva alebo platiť pokuty.

Komentár arcibiskupa Dolana: „Prezident nám dáva rok času na znásilnenie svojho svedomia. Nútiť amerických občanov voliť medzi znásilnením svedomia a zanedbaním starostlivosti o svoje zdravie je doslovne neúnosné. … Je to výzva a urážka našej náboženskej slobody.“

Kde nabrali Obama a Sebeliusová právo a moc robiť toto? Umožňuje to zákon o ochrane pacienta a prístupnej opatere z 23. marca 2011, hovorovo „Obamacare“.

NARAL (National Abortion and Reproductive Rights Action League je organizácia, angažujúca sa v politických akciách proti obmedzeniam práva na potrat a šíriacich prístup k potratom) oslavuje novú politiku. Prezidentka organizácie Plánované rodičovstvo, Cecile Richardsová, hovorí o zákone, ktorý „sa zakladá na tom, čo je pre zdravie žien najlepšie“. Iní upozorňujú na skutočnosť, že mnohé americké ženy praktizujú plánovanie rodičovstva.

Ale to, že katolíci sa rozhodli pre neuznanie tejto doktríny, nedáva americkej vláde právo uložiť katolíckym inštitúciám politiku, ktorá znásilňuje ich učenie.

Dokonca aj liberálny novinár E. J. Dionne z Washington Post uverejnil 30. januára 2011 článok „Obamov rozchod s vierou“, kde píše, že „Obama zvalcoval svojich progresívnych katolíckych spojencov“.

„Hovoriac ako americký liberál, ktorý verí, že náboženský pluralizmus ukladá vláde určité povinnosti, musím uznať, že vodcovia cirkví majú právo žiadať uľahčenie možnosti antikoncepcie, keď táto pôsobí proti ich učeniu.“

Prečo to Obama urobil?

Majúc pred sebou zápas o druhé obdobie prezidentstva sa Obama rozhodol nepohnevať si ľavicu. Musel vedieť, že ak sa dá na ich stranu, nechá arcibiskupa Dolana sedieť medzi vajcami. Vyrátal si, že pôjde s tými, o ktorých si myslí, že sú pre jeho novú voľbu rozhodujúcejší.

Táto výzva má povedať katolíckej hierarchii, ak to už nevie, kde je jej miesto v strane Baracka Obamu, Hillary Clintonovej a Kathleen Sebeliusovej. Sedia v autobuse vzadu.

Ak biskupi uvidia v tejto kríze svedomia a urážke novú možnosť, môžu vyvolať obrat a získať späť postavenie morálnej autority, ktoré v minulosti stratili.

Nestačí, ak podajú na federálny súd žalobu na prezidenta a Sebeliusovú, že porušili ústavný princíp odluky cirkví od štátu. Musia Bielemu domu oznámiť, že žiaden biskup nepodporí na Demokratickej konvencii výzvu znovu voliť Obamu.

Musia Bielemu Domu oznámiť, že posledné dva týždne volebnej kampane 2012 sa na kazateľnici každého kostola bude čítať list označujúci Obamu za nepriateľa katolicizmu, pretože upiera cirkvi právo žiť podľa predpisov svojho učenia.

Ak Obama stratí katolícke hlasy, stratí voľby.

Biely dom si to skoro uvedomí. Spoľahnite sa na to.

*

Patrick J. Buchanan (* 1938) je spoluzakladateľ a vydavateľ časopisu The American Conservative. Napísal osem kníh vrátane Where the Right Went Wrong (Kde sa pravica mýlila) a Churchill, Hitler, and the Unnecessary War (Churchill, Hitler a nepotrebná vojna). Jeho ostatná kniha má názov Suicide of a Superpower: Will America Survive to 2025? (Samovražda jednej veľmoci: Prežije Amerika do roku 2025?)

Prameň: Patrick J. Buchanan, Obama Sandbags the Archbishop, Taki’s Magazine, 1. 2. 2012

6 Comments on "Obama uráža arcibiskupa"

 1. Americký prezident Barack Obama v piatok súhlasil s prijatím kompromisu v otázke distribúcie medicínskych prípravkov na prevenciu pred počatím v spoločenstvách, ktoré prevádzkujú cirkvi.

  V spore o antikoncepciu pristúpil Barack Obama na kompromis

 2. Treba dúfať, že prezident Obama sa umúdri a bude rešpektovať náboženskú slobodu.

  Zaujalo ma, že slovenskí humanisti čítajú TakiMag. Avšak máte dohodu o preberaní článkov? Nejde v tomto prípade o krádež duševného vlastníctva?

  S úctou.

 3. Pred svojím svedomím som krytý. Duchovné vlastníctvo nekradnem – uvádzam plné meno autora aj zdroj. Verne prekladám – aj to, čo sa mi nepáči. Ak ma požiadajú o honorár, skúsim vyjednávať; ak sa nedajú, zaplatím zo svojho. Uverejnil som (bez platenia honoráru, ale aj bez zárobku) stovky prekladov (niektoré mi uverejnili druhí) a ste prvý, čo hovorí o krádeži. Prajete si, aby mi moje hobby bolo znemožnené?
  K situácii v zdravotníctve v USA: Mnohé ustanovizne, ako napríklad Fordhamská univerzita (v Bronxe, New York, 15 000 študentov), vedená v duchu tradície jezuitského rádu, majú už desiatky rokov zdravotný plán pre svojich zamestnancov a študentov, ktorý kryje antikoncepciu, ale nedovoľuje študentským zdravotníckym strediskám predpisovať alebo podávať antikoncepčné preparáty (okrem ťažkej akne a endometritídy); študentky, žiadajúce pilulky na zábranu počatia či RU-486, musia si inde obstarať lekársky predpis a univerzitná poisťovňa im účet zaplatí.
  Dúfam, že prezident Obama presadí podobné rozumné rozhodnutia aj v iných oblastiach spoločenského života a že sa Buchanan mýli: že Obama vyhrá aj druhé voľby, čo aj ho katolícki fundamentalisti nebudú voliť. Liberálnych kresťanov si získal.
  Náboženská sloboda môjho spoluobčana končí tam, kde začína občianska sloboda iných.

 4. S tým porušením duševného vlast. je to na hlbšiu analýzu.

  Prajem si len činnosť každého občana neporušovala zákon. TakiMag. platí autorov, má na svojom webe reklamy – príde mi nespravodlivé ak si niekto len tak preberie od nich článok a publikuje ho na svojom webe. Takto Takimag prichádza a čitateľov aj o zisk.

  Náboženská sloboda je predsa súčasťou občianskych slobôd. Nútiť občianske združenie (napr. KC) aby konala v rozpore so svojimi zásadami a nesprávne. Je to ako keby súkromnú školu založenú na humanistických princípoch nútil štát neprijímať na štúdium (diskriminovať) napr. imigrantov, alebo Rómov, židov. Veď vieme, že stále sú ľudia, ktorí sú toho schopný.

 5. Myslím si, že pre väčšinu zákonov platí, že občianske slobody sú viac, ako náboženské slobody. Brojí proti tomu katolícka cirkev a islam. Aktuálna je táto otázka v USA, kde prezident Obama nedávnym zákonom o zdravotnej starostlivosti núti cirkevné zariadenia (univerity, nemocnice a i.) platiť svojim poistencom priamo alebo nepriamo prostriedky na plánovanie rodičovstva, napr. antikoncepciu a potrat. Katolícki biskupi bijú na poplach dovolávajúc sa náboženskej slobody. Zatiaľ sú súdy vrátane Najvyššieho súdu a verejná mienka na prezidentovej strane.
  „Oponenti zákona o antikoncepcii vyhlsujú, že nejde o plánovanie rodičovstva, ale o náboženskú slobodu. V skutočnosti ide o obidve, ale v prvom prípade s tým tesne súvisí veľa podobných situáccií: diskriminácia pri prijímaní do zamestnania, disponovanie cirkevnými pozemkami (cintoríny), povinné hlásenie zneužívania detí, povinnosť lekárnika vydať predpísaný liek, poskytnúť v nemocnici záchranné zdravotné služby atď. Vždy a všade platí v prvom rade Prvý dodatok k Ústave USA: „Kongres neschváli žiadny zákon ohľadom zavádzania náboženstva alebo zakazujúci jeho slobodný výkon.“ Biskupi a konzervatívne náboženské skupiny teraz lobujú za prijatie zákona, ktorý umožní každému súkromnému zamestnávateľovi zrušiť mnohé zdravotné poistenie z náboženských dôvodov.“ “ (http://www.nytimes.com/2012/02/26/opinion/sunday/back-to-first-principles-on-religious-freedom.html?_r=1&emc=tnt&tntemail1=y). Kiežby slovenskí politici v tomto ohľade zaujali stanovisko prezidenta Obamu!

 6. Pán Škoda, ale potom ste sa stále ešte nepoučili z histórie a obdobia budovania komunizmu, keď štát prenasledoval ľudí z dôvodu ich náboženského presvedčenia a nútil ich konať v rozpore s ich názorom a presvedčením. Domnievam sa, že nerozumiete slobodnej spoločnosti. Tvrdíte, že štát môže všetko. Ja hovorím – lex iniusta, non est lex.

  Prezident Obama namiesto toho aby prijímal opatrenia, ktoré by viedli americkú mládež k láskyplnému manželskému (rodinnému) spolužitiu – prostredníctvom výchovy, osvety, vzdelania. Vedie mladých ľudí k nezodpovednosti.

  Je to istý ideál – krásny vzťah muža a ženy s deťmi, ktorý je v prospech celej spoločnosti, ktorý by mala vláda sledovať a podporovať. Blahodarný účinok silných rodín v štáte má veľmi dobré antikriminálne a iné dôsledky.

  Nezabúdajte na to, že aj nacisti prijali zákon, ktorý neposlúchnuť sa pre správnych ľudí stalo samozrejmosťou.

  http://www.impulzrevue.sk/article.php?115

Leave a comment

Your email address will not be published.


*