Len katolícka Národná rada Slovenskej republiky?

Katolícka cirkev si postupne privlastňuje Národnú radu Slovenskej republiky. Po znovu vytvorení kaplnky Sedembolestnej Panne Márii na Bratislavskom hrade v roku 2018, inštalovala na južnej terase hradu tesne pred tohoročnými voľbami  trojsúsošie Gorazda, Konštatníta a Metoda. Tentoraz, len jeden deň pred voľbami, 29. septembra 2023, podpísali spoločné memorandum Národná rada Slovenskej republiky a Konferencia biskupov Slovenska o zriadení postu kaplána pre Národnú radu Slovenskej republiky. Memorandum podpísali predsedovia oboch inštitúcií Boris Kollár a Bernard Bober. O podpise memoranda verejnosť neinformovali. Ako prvý o podpise tohto memoranda informoval pred troma dňami denník Sme.

Utajené inormácie

Zverejnené informácie sú však len všeobecné, bez ďalších podrobností. Konferencia biskupov Slovenska podľa vyjadrení v denníku neodpovedala na väčšinu otázok. Údajne preto, že má priamo v memorande zakázané odpovedať na otázky novinárov bez predchádzajúceho súhlasu Kancelárie Národnej rady! A ešte chvíľu súčasný predseda Národnej rady Boris Kollár nezdvihol mobil, ale odpovedal len sms-kou: „Už sa neunúvajte. Nebudem odpovedať SME, N a Aktualitám.“

Informácie sú nielen utajené a všeobecné, ale aj protichodné. Podľa informácií hovorkyne Konferencie biskupov Slovenska Kataríny Jančišinovej iniciatíva k uzavretiu memoranda vyšla z Národnej rady Slovenskej republiky. Ale Kancelária Národnej rady naopak tvrdí, že memorandum sa uzavrelo na podnet Konferencie biskupov Slovenska. A predseda parlamentu mu len vyhovel pre „pretrvávajúci záujem o duchovnú službu“.

Ten by mala uspokojiť pravidelná minimálne jedna omša týždenne v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Bratislavskom hrade. Tá bola znovu vytvorená po viac ako dvesto rokoch a vysvätená v roku 2018. Okrem toho má byť poslancom k dispozícii na duchovný rozhovor, spoveď alebo „vytvorenie takého duchovného programu, ktorý bude zodpovedať potrebám Národnej rady“ (podľa memoranda). Svoje služby bude poskytovať bezodplatne popri inej pastoračnej činnosti. Platiť ho vraj bude Katolícka cirkev. Samozrejme z peňazí zasielaných štátom na platy duchovných a činnosť ústredí.

Kaplnka bola súčasťou Bratislavského hradu od polovice 16. storočia. V roku 1802 hrad pridelili vojenskej správe. Tá v týchto priestoroch zriadila ubytovacie priestory pre vojakov. Iniciátorom opätovného vytvorenia kaplnky na hrade po dvesto rokoch bol predseda Národnej rady Andrej Danko. Kaplnku vysvätil arcibiskup Stanislav Zvolenský a zasvätil ju Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Patrónkou Slovenska je však len pre katolíckych veriacich. Ako to máme vnímať my ostatní? Fotografia – www.sns.sk

Stále rovnaký rukopis

Pretrvávajúci záujem o duchovnú službu prejavovala najmä predsedníčka Kresťanskej únie a poslankyňa Anna Záborská, ktorá bola v minulom volebnom období splnomocnenkyňou vlády pre ochranu slobody vierovyznania a presvedčenia. Záborská o zriadenie parlamentného kaplána usilovala podľa vzoru Českej republiky. 31. mája tohto roku boli po dohode Českej biskupskej konferencie a Ekumenickej rady cirkví Českej republiky do funkcie dvoch parlamentných kaplánov uvedení rímskokatolícky dekan Kráľovskej kolegiátnej kapituly Všetkých svätých na Pražskom hrade Milan Hanuš a kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Kvasnička. Podľa českého memoranda „parlamentná kaplánska služba nemá vytvárať paralelnú farnosť, ale má rozvinúť špecifické duchovné spoločenstvo pre zákonodarcov a zamestnancov a ich blízkych. Ich činnost v parlamentních prostorách nebude mít misijní charakter.

Slovenská verzia parlamentných kaplánov je ako vždy svojská a osobitá. Zodpovedá videniu a cíteniu pani Anny Záborskej: Na Slovensku sa nehráme na ekumenizmus. Tu sa predsa presadzuje jedine dominancia Katolíckej cirkvi. Nevadí, že počet jej veriacich výrazne klesá, je potrebné vytvoriť jej štátom rezervované a rešpektované pozície, najlepšie v štátnom aparáte. Veľmi to neregistrujeme, ale všimnime si, že vo vrcholných štátnych inštitúciách Slovenskej republiky dnes už existujú:

 • Kaplnka sv. Barbory v Prezidentskom paláci
 • Kaplnka Sedembolestnej Panne Márie na Bratislavskom hrade pre Národnú radu
 • Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Úrade vlády

a aby sme nezabudli na Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu i

 • Kaplnka sv. Ladislava v Primaciálnom paláci na Magistráte Bratislavy:

Je to iste len „náhoda“, že ide vždy len o katolícke bohoslužobné priestory. Preto aj v slovenskom parlamente stačí len katolícky kaplán. Iné vierovyznania zrejme nič podobné nepotrebujú. A čo občania bez náboženského vyznania, ktorí tvoria druhú najväčšiu svetonázorovú skupinu obyvateľov Slovenska? Len pripomíname, že ich je podľa posledného sčítania obyvateľov z roku 2021 skoro ¼ všetkých obyvateľov nášho štátu. Je ich viac (okrem katolíkov) ako občanov všetkých ostatných vierovyznaní dokopy! Okrem toho sa ešte stále Slovenská republika oficiálne podľa svojej Ústavy neviaže na žiadne náboženstvo či ideológiu. Preto je v tejto súvislosti logická otázka: Uzavrie Národná rada memorandum o vytvorení miesta humanistického kaplána?

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko víta arcibiskupa Stanislava Zvolenského pred vchodom do kaplnky na Bratislavskom hrade pri príležitosti jej vysvätenia. Ak sa pozorne pozrieme na túto fotografiu vieme jednoznačne povedať či Slovenská republika je ešte stále suverénnym štátom alebo je podriadená cirkvám či cirkvi? Fotografia – Spoločnosť Prometheus, snímka obrazovky z reportáže TV Severka z vysvätenia kaplnky na Bratislavskom hrade v roku 2018.

Žiadosť o poskytnutie informácií

Celý proces vytvárania o zriadení  postu kaplána pre Národnú radu Slovenskej republiky má zrejmé znaky zákulisnej politiky, ako vždy: za oponou a bez verejnosti. Preto sme v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám dnes požiadali Kanceláriu Národnej rady o poskytnutie scanu podpísaného memoranda spolu s odpoveďou na týchto päť otázok:

 • Kto inicioval uzavretie tohto memoranda, na základe akých právnych nárokov?
 • Prečo bolo uzavreté bez informovania verejnosti?
 • Kto rozhodol o podpísaní tohto memoranda a definitívnom znení jeho textu?
 • Aké orgány NR SR toto memorandum schválili pred jeho uzavretím?
 • Kto bude financovať pôsobenie parlamentného kaplána?

O odpovediach n naše otázky  vás budeme informovať.

 

Titulka – použitá kresba – Karol Frech: Bratislavský hrad s podhradím, vzhľad okolo roku 1770, vytvorené 1930-1940, Galéria mesta Bratislava, Inventárne číslo C10806

1 Comment on "Len katolícka Národná rada Slovenskej republiky?"

 1. Peter Handlovský | 19. októbra 2023 at 8:45 |

  Výborne napísané. Neustále porušovanie Ústavy SR, ktoré pani Záhorská robí opakovane a dlhodobo. To, že pán Danko ukazuje podriadenosť voči katolíckej cirkvi ako ústavný činiteľ je zneužitie právomoci. Ak to Kolár urobil svojvoľne,je to tiež zneužitie právomoci verejného činiteľa.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*