Katolícka cirkev a chudobní

Stan Becker

Dve správy z 20. marca sú informatívne: 1. „František sľubuje slúžiť tým najchudobnejším a najslabším a vyzýva vládcov, aby im dali nádej“, čo hovorí samo za seba, a 2. „Filipínsky súd odkladá zákon o bezplatnej antikoncepcii pre chudobných“, kde sa dozvedáme, že katolícka cirkev vynútila odklad zákona, ktorý by zabezpečil bezplatnú antikoncepciu pre chudobné ženy.

Veľmi dobre sa vie, že ak sa chudobným ženám a dvojiciam poskytne možnosť predísť nechcenej tehotnosti, je to najúčinnejší spôsob vytrhnutia slabých z ich cyklu chudoby. Ak chce pápež František naozaj slúžiť chudobným, mal by zaraziť opozíciu katolíckej cirkvi proti tomuto zákonu.

Autor je profesor na katedre populácie, rodiny a reprodukčného zdravia na John Hopkinsovej univerzite verejného zdravia v Baltimore.

Prameň: The Church and the Poor

1 Comment on "Katolícka cirkev a chudobní"

  1. Osvietenská Európa zakázala obľúbenú antikoncepciu Diana. A nebolo treba ani zásahu pápeža.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*