Zelenka Pavel – životopis

Pavel Zelenka sa narodil 30. augusta 1921 v Gajaroch, okres Malacky. Jeho otec Pavel Zelenka bol roľník. Bol Slovák a katolík. Maturoval na Slovenskom reálnom gymnáziu františkánov v Malackách v roku 1942.

Veterinárstvo začal študovať 27. 6. 1944 zápisom do 1. semestra na VŠV vo Viedni. Štipendiá sa už neudeľovali a spolu sa toho leta zapísali len 4 Slováci a jeden etnický Nemec. Zelenka absolvoval len jeden semester a po potlačení SNP sa vrátil do vlasti.

Pri prechode na VŠV v Brne sa mu osobitným výnosom Ministerstva školstva uznal jeden semester štúdia na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave v roku 1942 a dva semestre štúdia na VŠV vo Viedni, takže zápis do I. výukového kurzu sa rovnal zápisu do 4. semestra a 7. 3. 1947 sa zapisoval do 8. semestra. Štúdium uzavrel 19. 1. 1949 dosiahnutím veterinárneho diplomu a 18. 6. 1949 doktorátu veterinárneho lekárstva.

Pôsobil a zomrel v Bratislave.

Pozri tab. 15.

Be the first to comment on "Zelenka Pavel – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*