Ferjenčík-Friedmann Andrej – životopis

Andrej Ferjenčík (Friedmann) sa narodil 3. októbra 1918 v Levoči. Bol slovenskej národnosti a pôvodne židovského náboženstva. Maturoval na reálnom gymnáziu.

Do 1. semestra VŠV v Brne sa zapísal 30. 10. 1938 pod imatrikulačným číslom 2124. Je tam údaj, že pôvodné židovské náboženstvo zmenil na evanjelické a. v. a pôvodný materinský jazyk (národnosť) židovský na slovenský. Do zavretia školy v novembri roku 1939 absolvoval len jeden semester.

Po oslobodení sa zapísal 16. 7. 1945 do 1. výukového kurzu. Po započítaní predvojnového semestra a vojnových úľav mal zapisovať pôvodne štyri, ale potom len tri klinické semestre. 8. 10. 1946 sa zapísal do 5. semestra a 15. 12. 1948 zložil tretiu štátnu skúšku. Tým získal aj veterinársky diplom a 12. 2. 1949 obhájil doktorskú dizertačnú prácu.

V SNP bol pobočníkom generála MVDr. Mikuláša Ferjenčíka, prvého Slováka-veterinára, ktorý sa stal generálom. Od neho prebral slovenské priezvisko.

Pracoval v Bratislave, v Biovete Nitra, aj u Slovenskej poisťovne.

Pozri tab. 4.

1 Comment on "Ferjenčík-Friedmann Andrej – životopis"

  1. Ferjenčík, Ľubomir | 28. februára 2015 at 9:39 |

    Môj otec nikdy nepôsobil v Kapušanoch.
    Jeho zasluhou bola úspešna realizácia Akcie H v 50-tich rokoch
    spolu s Dr. Braunerom na Slovensku.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*