Viete, čo vlastne dnes znamená pojem humanizmus?

Do pojmu humanizmus sa v súčasnosti vkladá veľké množstvo často protichodných významov. Pritom existuje medzinárodný konsenzus výkladu toho, čo uvedený termín znamená. Prečo je to tak? Nedorozumenia súvisia spravidla s neznalosťou, alebo povrchnou znalosťou problematiky a tiež s úmyselným zahmlievaním z ideologických, náboženských a politických dôvodov.

Oxford Companion to the Mind (Oxfordský spoločník myslením) uvádza že humanizmus je „morálne zameraný štýl intelektuálneho ateizmu, ku ktorému sa otvorene priznáva len neveľká menšina jednotlivcov (napríklad členovia Britskej humanistickej asociácie), ale mlčanlivo ho akceptuje široké spektrum vzdelaných ľudí vo všetkých častiach západného sveta.“ 

Neveríte takému vysvetleniu lebo ste sa učili o humanizme 16. Storočia? To je pravda. O ňom však v knihe Úvod do sveta ideí v ktorej je spoluautorkou učiteľka  náboženstva na King´s College v Londýne Linda Smithová píšu: „Humanizmus 16. Storočia sa nesmie zamieňať s moderným humanizmom, ktorý býva agnostický, alebo ateistický.“

Počuli ste zrejme aj o kresťanskom a sekulárnom humanizme. Apologeti kresťanstva sa snažia zdôrazňovať humanizmus kresťanstva termínom kresťanský humanizmus. Kvôli rozlíšeniu, sa na označenie ľudí bez náboženského vyznania niekedy používa termín sekulárny humanizmus. To bolo motiváciou i pri voľbe názvu Spoločnosti Prometheus. Preto je súčasťou jej názvu formulácia „Združenie svetských humanistov“.

Pripomeňme si ešte dve definície. Malý Oxfordský slovník z roku 1995 uvádza: „Humanizmus je nenáboženská filozofia, založená na liberálnych ľudských hodnotách“ V Stručnom Collinsovom slovníku tiež z roku 1995 sa môžete dočítať: „Humanizmus je odmietnutie náboženstva v prospech pokroku ľudstva vlastnými silami.”

Takéto vysvetlenia pojmu humanizmus potvrdzuje dokonca i vyhlásenie Rady pre náboženskú výchovu Anglicka a Walesu v ktorom sa uvádza, že pre náboženskú výchovu je veľmi dôležité zaoberať sa s humanizmom, aby sa deti naučili, že existuje veľa ľudí, ktorí na veľké životné otázky dávajú humanistické, nie náboženské, odpovede. termín

Ak zosumarizujeme napísané, môžeme definíciu pojmu humanizmus uzavrieť takýmto tvrdením: Humanizmus je etický, nenáboženský, racionálny, optimistický a sebavedomý pohľad na svet, vhodný pre každého rozumného človeka.