Pozdrav bezdetným

(„Nasledovný text sú dve eseje – Pozdrav bezdetným a Byť matkou Zeme – od dobrovoľne bezdetných autorov, ktoré vyvolali v kanceláriách organizácie Context Institute (zaoberá sa problematikou preľudnenia) určitú kontroverziu. Ukazuje sa fascinujúci ale nie prekvapujúci trend: čím viac detí už majú jednotliví členovia vedenia, tým ťažšie akceptujú (on alebo ona) naše oficiálne argumenty. Všetci súhlasíme s mienkou, že tí, čo sa rozhodli byť bezdetní (alebo sa nevedia rozhodnúť, či počať), potrebujú a zaslúžia si rovnakú podporu ako tí, čo sa rozhodli byť rodičmi.“ – Jim Schenk)

Hoci obidva texty pochádzajú zo začiatku 1990-tych rokov, pre problematiku riešenia otázky preľudnenia si zachovali aktuálnosť a uverejňujeme ich ako úvodné pre našu novú podstránkuPreľudnenie“.

Dosiaľ sme v ZH uverejnili týchto 11 článkov o preľudnení:

Christoph Drösser: Koľko ľudí žilo dosiaľ na Zemi? ZH č. 12, december 1999
Alan Kuper: Tichá kríza, ZH č. 46, november 2004
Tom Flynn: Príliš veľa ľudí, ZH č. 46, november 2004
Tom Flynn: Neplodná prosba, ZH č. 75, február 2009
John Guillebaud – Pip Hayes: Rast populácie a klimatické zmeny, ZH č. 77, jún 2009
Jack Spirko: Chcete prežiť prichádzajúcu krízu? ZH č. 77, jún 2009
Rastislav Škoda: Že preľudnenie nehrozí a netreba nič robiť? ZH č. 78, august 2009
Anonym: Populácia – Tvárou k budúcnosti, ZH č. 81, január 2010
Brendan O’Neill: Predsudok hľadá vedecký plášť, ZH č. 84, september 2010
Steve Connor: Vedci preverujú populačnú explóziu, ZH č. 84, september 2010
Lindsey Grant: Príliš veľa ľudí – Prečo treba zastaviť rast, ZH č. 88, apríl 2011

***

Jim Schenk

Voľba znížiť našu populáciu je v protiklade k základnej pohnútke všetkých druhov živočíchov, k inštinktu prežívania. Túžba po pohlavnom styku a túžba po deťoch sú základné a úzko zviazané fyziologické potreby. Sú aj časťou našich obyčajov – morálka niektorých náboženstiev zdôrazňuje, že sexuálny akt nesmie byť spojený so zábranou rozmnožovania. V USA a inde zákon odmeňuje tých, čo majú deti, znížením daní.

Uvedomujúc si to všetko sedím tu a trasiem sa pri písaní týchto riadkov, pretože som dosiahol bod, keď musím povedať, že udržateľnosť vyžaduje, aby sme mali menej detí. Ba musím ísť ďalej: ideálom pre planétu je dnes to, aby občania USA a iných vysoko vyvinutých štátov nemali určitý čas deti vôbec. Príčiny:

 1. Schopnosť planéty mať nás v dnešnom počte zaniká. Zem nemôže udržať ľudí na úrovni súčasnej spotreby zdrojov.
 2. Priemerné dieťa, ktoré sa narodí v USA, spotrebuje 5-10 krát viac ako priemerné dieťa žijúce v iných štátoch.

Preto pozdravujem tých, ktorí v našej spoločnosti nemajú deti. Vy ste tí, čo by umožnili udržateľnosť. Všetko to šetrenie zdrojov, na ktoré sa ja zmôžem, sa ani zďaleka nepriblíži tej sume, ktorú znamená o jedného človeka menej. Pozdravujem vás, pretože sa staviate aj proti fyzickým pohnútkam, aj proti kultúrnym zvyklostiam. Pozdravujem vás, pretože ako intelektuál viem, že je to správne, ale aj pretože viem, aká ťažká je celá koncepcia dobrovoľného bezdetstva aj pre mňa. Mal som moje dve deti prv, než táto realizácia dozrela v mojom povedomí, takže kto som, že takto hovorím? Slzy sa mi derú do očí, keď si predstavím, aké by to bolo, keby som vo svojom živote nemal svoje dve deti, Megan a Devina. Slzy sa mi derú do očí, keď im vravím, nemajte vlastné deti, zrieknite sa tej úžasnej, prenádhernej skúsenosti. Slzy sa mi derú do čí, keď si pomyslím, že by som nemal mať vnukov. Iné aspekty udržateľného životného štýlu blednú pri porovnaní s tým, ako sa ma to osobne dotýka.

A tak vás pozdravujem a uctievam, vás, čo nemáte deti. Vy ste tí, koho musíme vyzdvihovať v tejto spoločnosti – vy, čo ste sa museli vyrovnávať s biologickými a kultúrnymi tlakmi: „Suzy, kedy nás urobíš starými rodičmi?“ „Úbohá Suzy, ešte stále nemá deti, som zvedavá, či ich môže mať“. Vy ste tí, čo musia vydržať neustále rozhovory o našich deťoch. Chcem pozdraviť aj tých, čo majú len jedno dieťa, aj tých, čo ostali pri dvoch – zdravím vás všetkých bez ohľadu na to, koľko detí máte, ak ste sa ubránili/bránili túžbe mať viac detí. Musíme vás považovať za hrdinov hnutia za udržateľnosť.

Každý z nás nech si uctí toho, čo nemá deti. Uľahčime im život. Dajme im vedieť, že ich považujeme za odvážnych, aj keď sa pozeráme na vlastné deti a cítime slzy, ktoré sa nám derú do očí.

Výťah z občasníka IMAGO Newsletter, 553 Enright Avenue, Cincinnati, OH 45205. Jim and Eileen Schenk tam v čísle 29 opísali projekt IMAGO o ekologickom susedstve.

Prameň: Jim Schenk, Saluting The Childless, Context Institute, 1992

2 Comments on "Pozdrav bezdetným"

 1. Dnes som si vo Webnovinách prečítal článok:

  Už onedlho nás bude neuveriteľných 7 miliárd

  Podľa OSN sa dieťa s poradovým číslom 7 000 000 000 narodí 31. októbra tohto roku.

  Dnes si vieme len ťažko predstaviť, že miliardovú hranicu prekročila naša populácia až tesne po roku 1800 a v čase, keď sa narodil Kristus na Zemi žilo len 300 miliónov ľudí. A zaujímavé sú aj ďalšie čísla: miliarda ľudí na Zemi pribudla len za posledných 11 rokov a v polovici tohto storočia bude počet obyvateľov Zeme kolísať medzi 8 až 10,5 miliardy. (Pre zaujímavosť – 2 miliardy obyvateľov boli na Zemi v roku 1927, 3 miliardy v roku 1960, 4 miliardy v roku 1975, 4,9 miliardy v roku 1985, 6 miliárd v roku 1999.)

  Na stránke Worldometers je možné sledovať ako číselne narastá počet obyvateľov.

 2. Aj Aktuality.sk sa už venujú téme o preľudnení: V roku 1999 dosiahla svetová populácia 6 miliárd ľudí. O dvanásť rokov na to sme na prahu toho, aby sme dosiahli 7 miliárd. Dokedy bude populačná krivka tak šialene rásť?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*