Difamácia sekulárnej spoločnosti je absurdná polemika

Frieder Otto Wolf

Prezident Nemeckého humanistického zväzu pozdravil uznanie pápeža Benedikta XVI., že náboženské idey majú konfliktný potenciál, ale odsúdil jeho sfalšovanie holokaustu za dôsledok ateistického svetonázoru ako „perfídny akt“.

V októbri t. r. sa konal v Assisi Medzinárodný deň modlitby za mier. Pápež na ňom pred zástupcami všetkých svetových náboženstiev pripustil, že aj náboženské idey majú v sebe konfliktný potenciál, poskytujúc motívy a ospravedlnenie pre násilie. Povedal, že to musí veriacich veľmi znepokojovať a vyzval ich, aby sa stali „pútnikmi pravdy a mieru“.

Jeho prejav komentoval Frieder Otto Wolf slovami:

„Benedikt XVI. urobil potrebný prvý krok, ale mal ísť ďalej. Ak sa má vážne uvažovať o príčinách konfliktov a násilia na svete, je bezpodmienečne potrebné uznať konfliktný potenciál slepej viery v nadprirodzeno a posvätné spisy. Konečne aj pápež odsudzuje časté pokusy veriacich paušálne zbaviť náboženské ideály a presvedčenia zodpovednosti za vznik násilia. Jeho apel na veriacich zasadzovať sa za mier je chválitebný.“

Pápež sa však vo svojej reči vrátil k dávno bežnej polemike proti svetonázoru nenáboženských a sekulárnych spoločností tvrdením, že odmietanie viery v nadprirodzeno ľudské bytosti znevažuje. Povedal, že existencia nemeckých koncentračných táborov bola dôsledkom takého nepoznania Boha. A pokračoval, že odmietanie Boha korumpuje človeka, zbavuje ho mravných hodnôt a vedie k ospravedlneniu bezbrehého násilia.

K tomu Wolf:

„Takáto difamácia sekulárnej spoločnosti a ľudí bez náboženstva je absurdná polemika: uráža milióny občanov bez konfesionálnej príslušnosti, ktorí sa riadia pozitívnymi etickými zásadami a angažujú za existujúce spoločenské usporiadanie bez toho, žeby k tomu priberali náboženstvo, a to nielen v Nemecku. Vydávať holokaust za ateistický fenomén je ‚perfídny akt cirkevného kniežaťa, ktorý znehodnocuje jeho predošlé vety‘. Vzhľadom na antisemitizmus, udomácnený v Európe počas storočí práve postojom kresťanstva k Židom, nemá také prekrucovanie histórie nijaký vedecký podklad.“

„Opakovaný pokus pápeža démonizovať ateistov a nenáboženské spoločnosti sa dá chápať aj ako výraz strachu pred po celom svete postupujúcou sekularizáciou, ktorá je výsledkom výdobytkov vedy a šírenia poznatkov. Strach však nezbavuje pána Ratzingera osobnej povinnosti byť intelektuálne aj prakticky čestným.“

Wolf mu pripomína, že najmierumilovnejšie a najpokojnejšie demokratické štáty boli súčasne aj najsekulárnejšie. Nemá zabúdať, že od začiatku nacistickej diktatúry boli medzi prvými zakázané a prenasledované organizácie ateistov a iných voľnomyšlienkarov. Benediktove tézy teda neobstoja.

Benedikt XVI. vyzval veriacich, aby rozlišovali medzi sympatickými „Boha hľadajúcimi“ agnostikmi a „militantnými ateistami s ich falošnou istotou, že nieto Boha“. Tento pokus vraziť klin medzi príbuzné skupiny sekularistov, len aby sa posilnilo slabnúce postavenie katolíckej teológie a cirkvi, nazval Wolf z hľadiska humanistickej perspektívy nelegitímnym podujatím.

Wolfov komentár vyznieva ako výzva ateistov, agnostikov a veriacich, aby nedbali na pápežove znevažujúce a nemiestne tézy, ale ešte viac hľadali priamy dialóg medzi sebou. Len tak spoznajú pri osobnom stretnutí svoje skutočne existujúce názory, skúsenosti a perspektívy a budú môcť preklenúť nepodložené predsudky.

„Kto sa naozaj snaží stať sa pútnikom pravdy a mieru, môže z bezprostrednej výmeny názorov len získať, aj keď sú to vážne sa pýtajúci ateisti a sekulárne zameraní ľudia,“ končí Wolf.

Prameň: F. O. Wolf, Diffamierung säkularer Gesellschaften ist absurde Polemik, Pressemitteilungen des HVD

1 Comment on "Difamácia sekulárnej spoločnosti je absurdná polemika"

  1. To je iná strata pamäte, buď to má Ratzinger z liekov alebo by mal nejaké lieky brať. To pán pápež zabudol čo katolíci robili dakedy Židom (cestička vydláždená) a vari nevie nič o Pavelicovi? Veď on už vtedy behal po svete.
    A vie kedy katolícka cirkev zrušila ten nezmysel kolektívnej viny Židov? Že najprv s tou hlúposťou táto neomylná ustanovizeň božia sama prišla a potom ju veľkoryso odvolala? A vie vôbec, čo sa učí na daktorých cirkevných školách ešte dnes – že totiž Židia si to zaslúžili za Ježišovu smrť? Nevie to? Tak nech drží klapačku alebo nech si s ovcami v rúchach porobí poriadok.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*