Katolícka cirkev sprístupňuje osobné akty kňazov

Rastislav Škoda

– po prvý raz dovoľuje nahliadnuť do osobných aktov svojich kňazov

Aby získala späť stratenú dôveryhodnosť u svojich veriacich a verejnosti, rozhodla sa, podľa týždenníka Spiegel, Nemecká biskupská konferencia na svojom zasadaní 20. júna 2011 jednohlasne, že poverí Kriminologický výskumný ústav Dolného Saska (KVÚDS) podrobným prešetrením všetkých zachovaných dokumentov o pohlavnom zneužívaní svojich zverencov. Štátni zástupcovia a sudcovia dostanú možnosť podrobne prezrieť a študovať osobné spisy involvovaných kňazov a rehoľníkov. Trvanie štúdie sa odhaduje na tri roky a výsledky budú predložené verejnosti. Niečo podobné sa dosiaľ neudialo nikde v Európe.

Podrobnosti: Pod dozorom odborníkov z KVÚDS, spravidla penzionovaných sudcov a štátnych zástupcov, prezrú spolupracovníci a cirkevní zamestnanci všetky dostupné akty na údaje a zmienky o pohlavných zneužitiach. Predložia ich tímu odborníkov z KVÚDS, ktorí všetky podozrenia vyhodnotia. Všetky ešte dosiahnuteľné obete – rovnako ako páchatelia – dostanú možnosť vyjadriť sa k svojmu prípadu najprv vyplnením dotazníka a potom v rámci podrobného interview.

K dispozícii budú všetky osobné akty posledných 10 rokov zo všetkých 27 diecéz , ba z 9 diecéz dokonca od roku 1945.

Cieľom štúdie je zistiť, za akých okolností došlo k inkriminovaným činom, ako s nimi cirkev v minulosti narábala a aké závery sa dajú urobiť, aby sa niečo podobné neopakovalo.

V ďalšej štúdii sa bude skupina psychiatrov pod vedením essenského súdneho znalca Norberta Leygrafa zaoberať štúdiom 50 prípadov podozrenia zo sexuálneho zneužitia kňazmi a rehoľníkmi, ktorí boli súdení a v tej súvislosti aj psychiatricky vyšetrení.

Práca komisie nebude ľahká. Už dávno sa vie, že cirkev prípady zneužívania systematicky ututlávala, akty ukladala v súkromných bytoch a neraz pripustila ich odcudzenie až zničenie.

Už pred rokmi žiadala ministerka spravodlivosti Sabine Leutheusserová-Schnarrenbergerová (Liberálna strana), aby sa už pri každom podozrení z pohlavného zneužívania kdekoľvek a kedykoľvek – teda aj v zariadeniach katolíckej cirkvi, napr. jezuitských školách – ihneď zapojil štátny zástupca. Nadarmo. Preto dosiaľ neexistovalo nestranné vyhodnotenie prípadov zneužitia.

Kam to viedlo v USA? Jezuiti Severozápadnej (jezuitskej) provincie, teda štátov Oregon, Washington State, Idaho, Montana a Aljaška sa síce pred pár rokmi dohodli o odškodnom pre 200 obetí, ale potom vyhlásili bankrot a neschopnosť ďalších platieb. Obete protestovali a dokázali, že jezuiti majú aj v tejto oblasti viaceré univerzity, početné školy a rozsiahle pozemky; že sú platby schopní.

V marci tohto roku sa proces skončil dohodou, že jezuiti zaplatia 166 miliónov dolárov asi 500 obetiam sexuálneho zneužitia v katolíckych rehoľných školách, často indiánskym chlapcom a dievčatám. Je to tretia najväčšia suma odškodného, akú kedy nejaká ustanovizeň katolíckej cirkvi platila. Pred pár rokmi zaplatila diecéza Los Angeles 508 obetiam 660 miliónov a diecéza San Diego 144 obetiam 198 miliónov USD.

Dohoda predpisuje, že usvedčená ustanovizeň sa musí u obete ospravedlniť a dať jej k dispozícii prístup k osobnému aktu vrátane lekárskych dokumentov.

Be the first to comment on "Katolícka cirkev sprístupňuje osobné akty kňazov"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*