Šmálik Juraj – životopis

Juraj Šmálik sa narodil 29. júna 1914 vo Zvolene. Bol slovenskej národnosti a evanjelik a. v. Maturoval na reálnom gymnáziu.

Do 1. semestra VŠV v Brne sa zapísal 5. 10. 1933 a do 8. semestra 4. 10. 1937. Mal imatrikulačné číslo 1783. Dňa 1. 4. 1938 dostal absolutórium, ktoré bolo vystavené 4. 12. 1939.

Druhú štátnu skúšku zverolekársku urobil 14. 12. 1938, tretiu do nečakaného zatvorenia školy neurobil.

Veterinárny diplom dostal po oslobodení na obnovenej VŠV v Brne ako prvý Slovák, postihnutý zatvorením školy v roku 1939, a to už 25. júna 1945. Prvý diplom vôbec dostal Jaroslav Jelínek z Kolína 13. júna 1945.

Hoci nemal ani diplom, bol za Slovenského štátu s účinnosťou od 1. 10. 1940 aktivovaný a povýšený na nadporučíka veterinárnej služby.

Dizertačnú prácu „Poznatky ku Cuboniho reakcii v moči žrebných kobýl“ obhájil 27. 2. 1946.

Ako dôstojník veterinárnej služby sa zúčastnil v rokoch 1944 – 1945 ozbrojeného boja proti fašizmu (Molnár a Feješ, bez podrobností).

V rokoch 1960 – 1981 bol vedúcim veterinárnej stanice v Piešťanoch, v posledných rokoch pracoval vo veterinárno-hygienickej službe na sanitnom bitúnku v Piešťanoch.

Zomrel v roku 1990 v Piešťanoch, kde je aj pochovaný na cintoríne na Trnavskej ceste.

Pozri tab. 4.

Be the first to comment on "Šmálik Juraj – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*