Záborskej úrad po dvoch rokoch skončil

V minulosti sme sa viackrát venovali funkcii i činnosti Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre ochranu slobody vierovyznania a presvedčenia. Dokonca sme hneď krátko po menovaní pani Anny Záborskej do tejto funkcie vyvolali rokovanie na úrade s cieľom vysvetliť situáciu občanov bez náboženského vyznania na Slovensku. Reagovali sme aj na odvolanie pani Záborskej  z tejto funkcie, krátko pred voľbami úradníckou vládou Ľudovíta Ódora.

V pondelok na svojom rokovaní vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu vlády zrušila s platnosťou k 15. novembru 2023 Štatút splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre ochranu slobody vierovyznania a presvedčenia a tým aj nielen samotnú funkciu, ale rovno celý úrad splnomocnenca. V návrhu predsedu vlády na zrušenie tohto štatútu sa to vysvetľuje nasledovne: „Vláda nepovažuje naďalej za opodstatnené a efektívne zachovanie agendy a pôsobnosti splnomocnenca vyplývajúcej zo štatútu v rámci štruktúr Úradu vlády Slovenskej republiky.“ Realizácia tohto rozhodnutia má pozitívny vplyv na verejný rozpočet – ušetrí sa ročne 391 218 €, z toho 178 746 € mzdových nákladov. Súčasne sa v dôvodovej správe zdôrazňuje, že zrušenie úradu splnomocnenca nemá negatívne vplyvy na služby verejnej správy pre občana a ani ďalšie iné.

Na tlačovej konferencii Kresťanskej únie toto rozhodnutie samozrejme ostro kritizovala jej predsedníčka Anna Záborská (aká náhoda!): „Argumenty a dôvody vlády pre toto rozhodnutie stoja na vode a sú v príkrom rozpore s realitou. Označiť úrad, jeho význam a prácu za neopodstatnené je v kontexte svetového diania zarážajúce.“ Pripomína, že počet členských krajín Medzinárodnej aliancie pre náboženskú slobodu, ktorej je Slovensko zakladajúcim členom, neustále rastie. Čoraz viac štátov zriaďuje osobitných splnomocnencov alebo veľvyslancov pre túto otázku.

„Útlak pre vieru rastie na celom svete, o čom svedčia správy renomovaných organizácií, ako je pápežská nadácia ACN alebo Open Doors. A naša vláda sa rozhodla ísť presne opačným smerom. Agenda náboženskej slobody podľa nej nie je opodstatnená v štruktúrach úradu vlády. Tak sa pýtam, na ktorú inštitúciu bude prenesený výkon tejto agendy? Ak na žiadny, tak to považujem za nepochopiteľné, neracionálne, ba až absurdné,“ dodáva Záborská.

Aj táto rekacia pani Záborskej ukazuje ako vlastne pochopila výkon tejto funkcie a prečo v minulosti vznikla petícia za jej odvolanie. Táto funkcia vo svete slúži predovšetkým na ochranu slobody presvedčenia (čo je širší pojem ako sloboda náboženského presvedčenia) aj nenábožensky mysliacich ľudí a nielen na ochranu náboženského vierovyznania, v ponímaní pani Anny Záborskej a riaditeľa jej úradu Michala Považana najmä na ochranu katolíckeho vierovyznania. Aj v citovanej argumentácii sa pani Záborská odvoláva len na správy pápežskej nadácie ACN a medzinárodnej kresťanskej organizácie Open Door. Správu o slobode myslenia vo svete a prenasledovaní ateistov či humanistov, ktorú každoročne vydávajú Medzinárodní humanisti, nespomína. Toto jednostranné videnie problematiky dokázali pani splnomocnenkyňa a jej úrad praktickým výkonom svojej funkcie. Z tohto pohľadu je rozhodnutie našej vlády logickým dôsledkom ich činnosti.

Musíme tu jednoznačne potvrdiť, že Úrad splnomocnenca, ktorý reprezentovala pani Anna Záborská neurobil nič, ale absolútne nič, pre ochranu presvedčenia občanov bez náboženského vyznania! A to napriek našej predbežnej ústnej dohode s riaditeľom úradu o riešení aj ich problémov. Ani vo svete, ani na Slovensku! Vo svete zomierajú nenáboženskí občania pre svoje presvedčenie, pre prezentáciu svojho presvedčenia sú odsudzovaní do väzenia. Ako napríklad Mubarak Bala. Na Slovensku sú občania bez náboženského vyznania reálne diskriminovaní. Najmä v rovine ochrany ich kolektívnych práv sú absolútne bez ochrany. Nemajú uzavretú medzinárodnú (Základnú zmluvu) či prezidentskú zmluvu so Slovenskou republikou o ich rešpektovaní prínosu pre štát a ochrane ich práv. Aj v dôsledku toho sú sústavne, viac ako tridsať rokov, ignorovaní. Napriek výsledkom najnovšieho sčítania obyvateľov z roku 2021, kde sa potvrdilo, že ich je na Slovensku už ¼ obyvateľov.

Výzva štátneho tajomníka Ministerstva kultúry Štefana Kuffu na Trnavskej novéne slovenským katolíckym biskupom na intronizáciu Krista za kráľa Slovenska za ním sľubovanej podpory a účasti celej novej vlády predsa len vyvoláva isté obavy. Aj v tejto súvislosti sú pred nami otázky: Bude nová vláda riešiť práva a reálnu rovnosť sekulárnych občanov, občanov bez náboženského vyznania?

4 Comments on "Záborskej úrad po dvoch rokoch skončil"

  1. Ajejuja.

  2. Oprava:Aleluja

  3. Pani Záborská bola v tejto funkcii len kvôli vysokému platu za ničnerobenie. Konečne by sa mala z verejnej scény úplne odpratať.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*