Obhajujeme záujmy ľudí bez náboženského vyznania, obhajujeme humanizmus

Vážení členovia, priatelia humanisti, priaznivci i návštevníci našej stránky

Už viac ako 30 rokov obhajujeme práva občanov bez náboženského vyznania, sme členmi najvýznamnejších svetových humanistických organizáciami Humanists International a EHFPresadzujeme odluku cirkví od štátu a zasadzujeme sa za prehlbovanie demokracie na Slovensku. Nikto z funkcionárov a členov našej spoločnosti nie je za svoju prácu pre organizáciu platený a svoju činnosť financujeme sa iba z členských príspevkov a 2 % dane o ktoré sa týmto uchádzame i tento rok.

Nižšie je uvedený jednoduchý postup (3 kroky), ako poukázať podiel zaplatenej dane.
Pomôžete nám, ak o možnosti darovať 2 % (3 %) z dane poviete aj svojej rodine či priateľom.
V prípade akýchkoľvek otázok vám radi pomôžeme na 0910 908 418 alebo na adrese office@prometheus.sk.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú nás podporiť.

I. Postup pre zamestnancov

 1. Ak ste zamestnanec požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.

 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (do PDF sa dá vpisovať).
  Údaje o Spoločnosti Prometheus sú v ňom už vyplnené. Do Vyhlásenia stačí doplniť údaje o daňovníkovi a tri kolónky:
  – kolónka 12 – Zaplatená daň (sumu nájdete v Potvrdení o zaplatení dane, riadok číslo 24, toto potvrdenie Vám poskytne zamestnávateľ),
  – kolónka 13 – 2 % zo zaplatenej dane vypočítate vzorcom (Výška dane /100) x2. Ak máte potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce za rok 2020, tak môžete darovať 3 % zo svojej dane. Tuto možnosť môžu využiť aj naši spolupracovníci. Skontaktujte sa s nami cez e-mail a my vám potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín obratom zašleme.
  UPOZORNENIE: Finančná správa zaviedla od 1. 1. 2020 jednotný postup zaokrúhľovania, a to matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta. Prečítajte si viac o spôsobe zaokrúhľovania.
  – kolónka 14 – Dátum zaplatenia dane nájdete v Potvrdení o zaplatení dane (ktoré vám vystaví zamestnávateľ), riadok číslo 26.

 3. Do 30. 04. 2021 doručte poštou alebo osobne Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane na daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska.
  Darovanie 2 % (3 %) môže byť anonymné. Ak si neprajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, vo Vyhlásení stačí zrušiť zaškrtnutie v políčku „súhlasím so zaslaním údajov“. Ak ostane políčko zaškrtnuté daňový úrad nám pošle vaše meno a adresu, výška darovanej sumy sa nezverejňuje a my sa ju nedozvieme.

II. Postup pre tých, čo podávajú daňové priznanie sami

 1. Informácie k poukázaniu 2 % z dane pre FO A, a FO B sa vypĺňajú priamo v daňovom priznaní:
  – v daňovom priznaní typu A je to Oddiel VIII
  – v daňovom priznaní typu B
  je to Oddiel XII

  UPOZORNENIE: Finančná správa zaviedla od 1. 1. 2020 jednotný postup zaokrúhľovania, a to matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta. Prečítajte si viac o spôsobe zaokrúhľovania.

 2. Vyplňte informácie o Spoločnosti Prometheus:
  Údaje sú uvedené na obrázku v záhlaví tohto článku.

 3. Daňové priznanie treba doručiť daňovému úradu elektronicky alebo poštou.
  Darovanie 2 % nemusí byť anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy zaškrtnite v daňovom priznaní políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V takom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje a my sa ju nedozvieme.

III. Postup pre firmy – právnické osoby

 1. Firmy – PO môžu darovať 1 % alebo 2 % zo svojich daní. Informácie k poukázaniu sa vypĺňajú priamo v daňovom priznaní, časť VI. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.
  Darovať 1 %, alebo 2 %?
  1 % môže darovať každá firma.
  2 % môže darovať len firma, ktorá v roku 2020 darovala na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5 % z dane jej z príjmov.

  UPOZORNENIE: Finančná správa zaviedla od 1. 1. 2020 jednotný postup zaokrúhľovania, a to matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta. Prečítajte si viac o spôsobe zaokrúhľovania.

 2. V daňovom priznaní v časti VI vyplňte informácie o Spoločnosti Prometheus:
  Údaje sú uvedené na obrázku v záhlaví tohto článku.

  Poznámka: Vašu daň môžete rozdeliť aj medzi viacero organizácií. Minimálna suma v prospech jednej organizácie je 8 €. Údaje o ďalších organizáciách sa uvádzajú na poslednej strane daňového priznania s názvom Príloha k VI. Časti: Údaje o ďalších prijímateľoch.

 3. Daňové priznanie treba doručiť daňovému úradu elektronicky do lehoty, ktorú na podanie daňového priznania máte a do tohto času aj uhradiť daň.
  Darovanie 1 % či 2 % nemusí byť anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy zaškrtnite v daňovom priznaní políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V takom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje a my sa ju nedozvieme.

Be the first to comment on "Obhajujeme záujmy ľudí bez náboženského vyznania, obhajujeme humanizmus"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*