Korman Jozef – životopis

Jozef Korman sa narodil 9. marca 1912 v Šaštíne, okres Senica. Maturoval na reálnom gymnáziu.

Pod číslom 1665 sa 4. 10. 1932 imatrikuloval na VŠV v Brne, riadne študoval a 9. 2. 1936 sa zapísal do 8. semestra. 1. 10. 1936 dostal absolutórium s poznámkou „Vyhotovené 28. 4. 1939“.

Tri štátne skúšky zložil v rokoch 1935, 1937 a 1938; duplikáty mu boli urobené 26. 4. 1939.

Diplom veterinárneho lekára dostal v Brne 3. 5. 1938, ale na doktorát v Brne nepomýšľal.

Dňa 20. 11. 1940 sa podrobil spolu so 6 kolegami ako Med. vet. Jozef Korman druhým slovenským fyzikátnym skúškam veterinárskym, ktoré všetci kandidáti zložili s úspechom.

Ako vet referent okresného úradu v Stropkove bol v marci 1941 preložený k okresnému úradu do Považskej Bystrice. 13. 7. 1940 bol preložený do Starej Ľubovne a krátko na to do Stropkova a potom k okresnému úradu do Považskej Bystrice.

Osobitnú zmienku si zaslúži doktorská práca Jozefa Kormana, ktorý v rokoch 1932 až 1938 študoval na VŠV v Brne a 3. 5. 1938 získal diplom. Do zatvorenia školy však neobhájil, resp. pravdepodobne ani nenapísal doktorskú prácu. Rozhodol sa urobiť to vo Viedni, ale tak, že doktorskú prácu vypracoval na novozaloženom Štátnom veterinárnom diagnostickom ústave v Bratislave.

Škoda, že sa o tomto prvenstve a jeho jedinečnosti nevie viac. Tému pravdepodobne určil a školiteľom doktoranda Kormana asi bol Dr. Norbert Weidlich. V referátoch o doktorských prácach v časopise Wiener tierärtliche Monatsschrift sa uvádzajú mená riaditeľov ústavov, na ktorých sa práce robili; pri dizertačnej práci Dr. Kormana tento údaj chýba.

Na novozaloženom Štátnom veterinárnom diagnostickom ústave v Bratislave vypracoval dizertačnú prácu na tému „Beitrag zur Bedeutung der Phenylhydrazinmethode für die Diagnostik der Infektiösen Anämie der Pferde“. (Príspevok k významu fenylhydrazínovej metódy pre diagnostiku infekčnej anémie koní). Obhájil ju 14. 7. 1944 na VŠV vo Viedni. – E-mail od Dr. Christy Mache, archivárky VŠV vo Viedni, zo 14. 6. 2011.

Sumár jeho dizertačnej práce bol uverejnený vo Wiener tierärztliche Monatsschrift, s. 236, 1944.

Pozri tab. 5.

Be the first to comment on "Korman Jozef – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*