Ako na Slovensku diskriminovať občana bez náboženského vyznania.

Dnes niekedy počúvame od ľudí s náboženským presvedčením, že sú obmedzovaní alebo dokonca šikanovaní pre svoju náboženskú vieru. Ak by sme však chceli získať nejaký argument v prospech ich tvrdenia, tak sa nám väčšinou nepodarí nájsť nič okrem neurčitých všeobecných tvrdení.

Ako sa však ukazuje pravdou je opak, hoci by sa to človeku nechcelo veriť. V súčasnej dobe sa objavujú prípady, kedy sa človek bez náboženského vyznania stretáva pri uchádzaní o pracovné miesto aj s otázkou ako je to s jeho náboženským vyznaním. Už sa s tým stretli ľudia pri výberových konaniach aj počas súčasnej vlády. V dnešnej dobe poznamenanej často zdôrazňovaným konzervativizmom, ktorý argumentuje hodnotovými postojmi, čo je len doublespeak. Nekorektné zakrývanie faktu, že ľudia, ktorí používajú túto terminológiu nechcú priamo povedať: Ja veriaci, ja kresťan som niečo viac, moja morálka je vyššia, oproti morálke ľudí, ktorí nevyznávajú to čo vyznávam ja.

S takýmto pokusom o diskrimináciu sa stretol v súčasnosti predseda Spoločnosti Prometheus PhDr. Roman Hradecký. Začiatkom roka 2020 sa uchádzal o uvoľnenú pozíciu riaditeľa Tekovského múzea v riadnom výberovom konaní a uspel. Rôzni neprajníci a nespokojenci však vyrazili do boja proti tomuto „neznabohovi”, humanistovi a predsedovi Občianskeho združenia svetských humanistov na Slovensku.

Začalo to článkom na portáli Levice online.sk z 20. 5. 2020 v ktorom predchádzajúci, odvolaný riaditeľ múzea PhDr. Ján Dano uvádza svoje argumenty prečo treba zopakovať výberové konanie i dôvody prečo by nemal byť novým riaditeľom PhDr. Roman Hradecký, ktorý vzišiel z riadneho výberového konania. Osobitne zdôraznil:

„Výberová komisia dala prednosť osobe, ktorá svojimi skutkami, činnosťou a morálnymi vlastnosťami z minulosti by nemala stáť na čele žiadnej inštitúcie a vôbec nie kultúrnej.”

Ján Dano vo svojom texte neuvádza, aké nemorálne vlastnosti má R. Hradecký a zrejme o žiadnych jeho nemorálnych vlastnostiach nič nevedela ani výberová komisia, ktorá mala kompletný materiál s jeho profesijným životopisom a určite si zisťovala mnohé ďalšie informácie, ktoré ju zaujímali. O tom, z čoho vychádza pri tvrdení o nemorálnych vlastnostiach R. Hradeckého, nevieme. Z vyjadrení J. Dana, hoci Roman Hradecký nemá žiadnu „zásluhu” na jeho odvolaní z postu riaditeľa Tekovského múzea, je však zjavná až neuveriteľná predpojatosť a osobná zášť. Ale príbeh pokračuje.

Levice online.sk uverejnili 28. mája 2020 článok s názvom: Obyvatelia Levíc sa búria, vypísali petíciu proti nástupu nového riaditeľa Tekovského múzea. V článku sa píše, že: Iniciátora petície Dušana Petra táto téma trápi. „Nápad Petície vznikol v nedeľu ráno na modlitebnom stretnutí s mojimi priateľmi.” A kádrovanie, posudzovanie horlivými veriacimi, ktorí, ako čítame z textu sú za petíciou proti Hradeckému, uvádzajú argument prečo je pre nich neprijateľný: „…jeho politická história nezlučiteľná s modernými demokratickými hodnotami”. Opäť žiadne argumenty, ktoré by nám poskytli informáciu prečo je politická história Romana Hradeckého nezlučiteľná s modernými demokratickými hodnotami.

Vzhľadom na tieto „hodnotové” závady, ktoré prekážajú protestujúcim a zreteľné priznanie, že iniciátori petícii na svoj nápad prišli pri modlení, ponúka sa tu len jedna odpoveď. Protestujúcim vadí na Romanovi Hradeckom fakt, že je predsedom občianskeho združenia svetských humanistov na Slovensku.

Tu sa dostávame k zaujímavej skutočnosti. Odporcovia nového riaditeľa takmer otvorene priznávajú, aj keď to priamo nenapíšu, že je nepohodlný pre jeho nenáboženský svetonázor a funkciu v danom občianskom združení. Nuž a to musíme pomenovať priamo: Argumentácia odporcov nového riaditeľa sa zakladá v jednom bode na snahe diskriminovať ho ako občana kvôli jeho svetonázoru, ktorý sa konzervatívnym, či presnejšie niektorým veriacim, javí ako niečo čo ho diskvalifikuje uchádzať sa o prácu na ktorú spĺňa kvalifikačné predpoklady.

Aby nás však nikto neobvinil, že zamlčujeme iné argumenty, ktoré proti Hradeckému protestujúci uvádzajú, tak musíme povedať: Áno, morálny „hodnotový” argument nie je jediný. Ale to, že sa objavil dokazuje snahu aktivistov v Leviciach diskriminovať uchádzača na funkciu riaditeľa tekovského múzea na základe jeho svetonázorovej orientácie.

Roman Hradecký má za sebou dlhoročnú úspešnú prax a pôsobenie v oblasti múzejníctva. Pracoval v Múzeu SNP v Banskej Bystrici, kde znovu oživil Národnú kultúrnu pamiatku, vypálenú obec Kalište, z ktorej vytvoril symbol a centrum Hnutia vypálených obcí Slovenska. Bol spoluautorom a hlavným organizátorom úspešného projektu Vagón, o osudoch rasovo prenasledovaných ľudí na Slovensku v rokoch 1938-1945, ktorý sa realizoval nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Za tento projekt bol ocenený v roku 2008 Výročnou cenou celoslovenskej revue Pamiatky a múzeá.

Už niekoľko rokov je autorom a prednášateľom veľmi úspešných inscenovaných prednášok o holokauste v Bábkovom divadle na Rázcestí. Jeho presvedčivé poňatie témy holokaustu sa stretáva s veľmi priaznivým ohlasom nielen u študentov, ale aj u pedagógov a odbornej verejnosti. Za jeho osemročného pôsobenia vo funkcii riaditeľa získalo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici ocenenie Múzeum roka 2015 udeľované Ministerstvom kultúry SR najlepšiemu slovenskému múzeu v danom roku.

Prežil vo funkcii riaditeľa tohto múzea dokonca aj počas úradovania župana M. Kotlebu, ktorý tohto „neznaboha” nevyhodil, lebo akceptoval jeho profesionálne schopnosti.

Voľby do VUC v novembri 2018 však vyniesli do kresla župana v Banskej Bystrici Jána Luntera. Ako to už býva s novými vládcami prichádzajú aj noví záujemcovia o niektoré posty. A tak bol Roman Hradecký v roku 2018 odvolaný z funkcie riaditeľa, čo bolo patrične „rozmaznuté” aj v článku v Bystricovinách. Známy publicista a poslanec Banskobystrického krajského zastupiteľstva Ľubomír Motyčka napísal v komentári pod článkom, že nedokázal za jeho odvolanie hlasovať. Iný diskutér pod článkom však napísal o jeho „morálke” ktorá sa Hradeckému dáva za vinu aj teraz v Leviciach: „Roman Hradecký to je zakladateľ tej divnej organizácie Prometheus a komunista ako hrom.”

Protestujúci v Leviciach sa neodvolávajú na presvedčivé fakty. Okrem článku v Bystricovinách kde sa píše že bol odvolaný „za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami organizácie a neefektívne vynaloženie verejných prostriedkov” uvádzajú znôšku subjektívnych, osobných názorov, pre ktoré im nevyhovuje. Lebo: „…činnosť Tekovského múzea v Leviciach nemôže poznať tak dobre ako ja — veď tu robím od roku 1982” píše odvolaný riaditeľ Dano. Iniciátori petície zas uvádzajú:nepochádza z nášho regiónu, pracoval a žije v Banskej Bystrici,” alebo: My Levičania, nemáme medzi sebou vhodnejšieho KANDIDÁTA NA NÁŠ LEVICKÝ HRAD?” a podobne.

Organizátori petície zaangažovali do boja aj vplyvné média. V Televíznych novinách Markízy boli odvysielané dve relácie prvá 20. 5. 2020 o 19:00 hod druhá 1.6.2020 o 19:00 hod. Redaktor, ktorý materiál pripravoval postupoval neobjektívne a jednostranne. Zástupcovia petície i predchádzajúci riaditeľ dostali priestor vo väčšom rozsahu ako nový riaditeľ, ktorý redakcii poskytol svoje stanovisko. Redaktor Karol Mindak, síce v príspevku v Markíze použil niektoré vety z jeho reakcie, ale vytrhnuté z kontextu a spôsobom, aby relácia ako celok vyznela v neprospech PhDr. Romana Hradeckého.

Odporcovia nového riaditeľa si zrejme uvedomujú, že ich argumenty proti nemu nie sú presvedčivé, veď výberová komisia o ňom vedela všetko. Preto nastúpil argument najsilnejší — „morálka” Romana Hradeckého a jeho označenie priamo ako škodcu. Dušan Peter „argumentuje”: „Aby sa stav zmenil k lepšiemu, tak konáme na modlitbe, práci aj petícii. Aj včielky si chránia svoj vchod do úľa pred škodcami, ktorí idú rabovať ich zásoby medu, ktorý si usilovne zadovážili. Silnejší napáda slabšieho, no my sme silní a prinesiem aj osobné obete. I včielka útočníka pichne a potom sama zahynie.”

Tu sme pri koreni veci. Na Slovensku, v sekulárnom štáte, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo je smrteľným hriechom byť ateistom, občanom bez náboženského vyznania, či členom organizácie, ktorá hlása a propaguje vedecký, nenáboženský pohľad na svet. Takéto osobné presvedčenie, svetonázor sa používa ako dôvod prečo niekto nemôže zastávať odbornú funkciu na ktorú spĺňa odborné predpoklady. Je to otvorená a neprípustná diskriminácia, ktorá nesmie mať miesto v demokratickej spoločnosti za akú je Slovenská republika považovaná.

Považujeme za škandalózne, že sa takéto niečo deje v 21. storočí, v roku 2020 v Slovenskej republike, ktorá sa podľa Ústavy neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad konaním zaangažovaných v tomto proteste, ktorý zadáva pochybnosti k tomu, či v našej krajine nesilnejú už dlhšie obdobie tendencie k diskriminovaniu občanov pre ich nenáboženský svetonázor a vyznanie.

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov

Téma tohoto článku priamo súvisí s Vyhlásením Predsedníctva Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus.

 

Be the first to comment on "Ako na Slovensku diskriminovať občana bez náboženského vyznania."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*