Deň humanistov 2019 v Banskej Bystrici

Tohtoročný Svetový deň humanistov spojený s odovzdávaním Cien humanistov si Spoločnosť Prometheus pripomenula v spojitosti s menom významného slovenského humanistu Jána Horárika, ktorý je pochovaný v Banskej Bystrici a v máji tohto roku uplynulo 155 rokov od jeho úmrtia.

Oceňovanie humanistov sa uskutočnilo 22. júna v Cikkerovej sieni historickej radnice na Námesti SNP v Banskej Bystrici. Záštitu nad tohtoročným oceňovaním prevzal primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, ktorý sa však pre iné pracovné povinnosti nemohol na akcii zúčastniť a zastúpila ho vedúca Oddelenia kultúry Ing. Alena Káanová.

Vľavo vedúca Oddelenia kultúry MsÚ v B. Bystrici Ing. Alena Káanová

Podujatie moderoval Mgr. Igor Šabek a kultúrnym programom spestrilo celú akciu Duo Ľudovej hudby Mateja Kováča z Ponickej Huty ktoré najčastejšie interpretuje ľudové pesničky z Podpoľania, no zvlášť z okolia Poník a zahrali ich účastníkom aj v priebehu tohtoročného oceňovania.

Vľavo moderátor Mgr. Igor Šabek, vpravo Duo Ľudovej hudby Mateja Kováča

Aj v tomto roku boli už tradične udelené dve najvýznamnejšie ocenenia. Ocenenie Veľvyslanec humanizmu patrí v tomto roku MVDr. Rastislavovi Škodovi, CSc. Humanistom roka 2019 sa stal prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D. Odôvodnenie ocenení si môžete prečítať v Dvorane slovenského humanizmu.

Vľavo MVDr. Rastislav Škoda, CSc., vpravo PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.

V tomto roku Spoločnosť Prometheus odovzdala tri diplomy: Poďakovanie za dlhodobú obetavú pomoc a podporu hodnotám humanizmu, za obhajobu práva na slobodu myslenia a svedomia na Slovensku. Diplomy si prevzali Jozef Barniak, Jozef Sičák a Ľubomír Zahatňanský.

Diplomy z rúk predsedu Spoločnosti Prometheus R. Hradeckého (vpravo) a podpredsedu M. Baťalu (vľavo) si prevzali (uprostred v poradí zľava doprava) Ľubomír Zahatňanský a Jozef Barniak

Vpravo Jozef Sičák preberá diplom z rúk predsedu a podpredsedu Spoločnosti Prometheus. Vľavo čestný predseda Spoločnosti Prometheus PhDr. Ivan Poljak

Na tohtoročnom Dni humanistov sa zúčastnilo okolo 50 hostí, ktorí si vypočuli laudatia na ocenených a príhovory ocenených humanistov. Za Rastislava Škodu, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemohol oceňovania zúčastniť prevzal ocenenie jeho priateľ František Jedinák s manželkou a za neprítomného predniesol tiež krátky príhovor.

Pohľad na časť auditória – členov Spoločnosti Prometheus, ocenených a ďalších hostí

Po slávnostnom programe a odovzdaní ocenení bola skromná recepciou s občerstvením pre všetkých účastníkov Dňa humanistov a podujatie sa skončilo krátko pred pätnástou hodinou popoludní.

1 Comment on "Deň humanistov 2019 v Banskej Bystrici"

  1. Veľmi správne poďakovanie organizátorom
    Ľubomír Betuš

Leave a comment

Your email address will not be published.


*