Vyhlásenie Spoločnosti Prometheus — združenia svetských humanistov k referendu, ktoré bude 7. februára 2015

Vážení spoluobčania,

v nedávnom historickom období sme dostali možnosť žiť v slobodnej a demokratickej spoločnosti. Záleží teraz od nás, ako s týmto právom budeme nakladať. Demokracia má totiž v sebe založenú možnosť zneužitia jej predností v prospech nedemokratických, netolerantných a totalitných elementov, ak väčšina nebude demokraciu a slobodu aktívne chrániť a rozvíjať.

Referendum, ktoré vyhlásil prezident SR, nie je o ochrane rodiny, ale o charaktere demokracie u nás. Je to referendum, ktoré má v prípade jeho úspešnosti následne vtláčať do právneho poriadku Slovenskej republiky princípy jedného náboženstva bez možnosti uplatňovať práva iných. Skutočná demokracia rešpektuje aj práva menšín.

Prvá referendová otázka vnucuje celej spoločnosti terminologickú predstavu najaktívnejších organizácií, skupín a jednotlivcov kresťanských fundamentalistov o tom, ako sa má volať partnerský vzťah vytvárajúci rodinu. Názov takéhoto vzťahu nemá na rodinu ani kladný, ani negatívny vplyv či dopad. Nič nerieši a otázka je celkom zbytočná, zvlášť po poslednej novelizácii Ústavy SR.

V prípade podpory druhej referendovej otázky pripravíme časť deti, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli mimo rodinu, o možnosť získať blízkych ľudí a uniknúť z menej priaznivého prostredia detských domovov.

Realizácia tretej otázky v praxi by mala za následok prehlbovanie negramotnosti občanov v oblasti spoznávania vlastnej sexuality a plnohodnotného prežívania života, ku ktorému patrí i ľudská sexualita. Navyše ide o manipulatívne spojenie dvoch nesúvisiacich a rozdielnych vecí. Ak je napríklad občan proti účasti na vzdelávaní detí o eutanázii, zároveň tým odmietne i účasť detí na vzdelávaní o sexuálnej výchove, proti ktorej nemá žiadne výhrady a myslí si, že každé dieťa má byť v tejto oblasti vzdelávané.

Vážení spoluobčania,

organizácie podporujúce referendum zneužívajú skutočnosť, že na Slovensku je tradične vysoká religiozita a veriaci ľudia majú tendenciu veriť, že vyhlásenia podporované cirkvou a teda aj aktuálne vyhlásené referendum treba rešpektovať a podporovať.

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov sa obracia v tejto súvislosti na všetkých občanov i na veriacu verejnosť s výzvou:

Odmietnime nedemokratické pokusy o reguláciu vzťahov v našej spoločnosti prostredníctvom tohto referenda. Je to referendum, ktoré je zbytočné a škodlivé. Rozdeľuje spoločnosť, rozdeľuje nás občanov Slovenskej republiky na občanov prvej a druhej kategórie, vedie k netolerancii, neznášanlivosti a napätiu.

Schválila Ústredná rada Spoločnosti Prometheus v Banskej Bystrici 3. 12. 2014

Be the first to comment on "Vyhlásenie Spoločnosti Prometheus — združenia svetských humanistov k referendu, ktoré bude 7. februára 2015"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*