Zošity humanistov č. 12


Zrod hyperburžoázie

Denis Duclos Nová trieda sa zmocňuje pák medzinárodnej vlády Kto povie globalizácia kapitalizmu, má často na mysli hŕstku miliardárov, ovládajúcich planétu. Títo by nijako nestačili…