Chráňte moje deti pred Desatoro!

Lewis Vaughn

Čo môže ochrániť mojich tínedžerov pred násilím v škole a na ulici lepšie ako detektor kovov a čierni šerifovia? Poznám rodičov, ktorí sa dohodli, že existuje niečo ešte lepšie ako nepriestrelná vesta: Zavesiť na stenu triedy Desatoro.

Od hrôzostrašného masakru na Columbinskom gymnáziu v Littletone v štáte Colorado v USA mnohí duchovní, politici a poslanci žiadajú, aby sa v školách, úradných budovách a súdnych sieňach nachádzalo Desatoro. Zdôrazňujú, že tento symbol zníži výskyt násilia a zachráni spoločnosť. Oponenti tejto myšlienky sa hlasne dovolávajú „odluky cirkvi od štátu“ a odmietajú vešanie krížov a Desatoro na steny škôl.

Ale tu ide o viac: Bola by to nielen zlá vládna politika, bolo by to zlé pre moje deti! Bolo by to pre ne zlé, lebo vydávať Desatoro prikázaní za morálny zákonník je zlá etika, zlé náboženstvo a zlá psychológia. Pozrite sa prečo:

1. Sú v rozpore jedno s druhým

Prikazuje sa nám, aby sme nezabíjali a neklamali. Ale čo urobiť, ak len lož môže zachrániť niečí život? Alebo krádež? V takýchto situáciách nedáva Desatoro nijakú radu. Treba sa poobzerať po morálnych zásadách, ktoré sú mimo rozsahu Desatoro.

2. Sú príliš neurčité, aby boli užitočné

Prikazuje sa nám, aby sme „ctili otca svojho i matku svoju“. Platí to aj vtedy, ak otec zneužíva svoje deti a bije svoju ženu? Nie je to jasné. Prikazuje sa nám, aby sme nezabíjali. Znamená to, že nesmieme zabiť ani v sebaobrane? Že nesmieme zabiť, aby sme zachránili iné životy? Tieto prikázania sú popletené. Ak ich chcete rozpliesť, musíte sa oboznámiť s morálnou teóriou.

3. Sú nedostatočné.

Môže nás Desatoro viesť a dať nám smernice v najťažších situáciách života? Povie nám, aký má byť náš názor na trest smrti, na rasizmus, práva homosexuálov, práva žien, preľudnenie, umelú insemináciu alebo zníženie dávok nemocenského poistenia? V takýchto prípadoch nedáva Desatoro lepšiu radu ako jedálny lístok v reštaurácii.

4. Sú natoľko absolutistické, že sú nemorálne.

Podobne ako niektoré sekulárne etické systémy (napr. Kantov), ani Desatoro nepripúšťa výnimky. Nesmieš – basta. Ak má otec hladujúce deti a len krádež chleba by ich zachránila, nesmie kradnúť, aj keby mu deti umierali. Takýto zákon je nemorálny. Tí, čo lipnú k takýmto absolutistickým príkazom, sú ako debilní turisti, ktorí spadnú zo skalného útesu, lebo sa im povedalo, aby dokončili túru.

5. Nemajú božskú autoritu.

Desatorám sa pripisuje božský pôvod. Pre mnohých z toho vyplýva, že činy sú dobré či zlé, pretože to Boh povedal, že sú dobré či zlé. Podľa toho je Boh autorom morálky; niet inej morálky ako Božie prikázania. Keby nebol Boh povedal, že cudzoložstvo je hriech, nebolo by zlé. Ale keby to bola pravda, mohol nám Boh takisto ľahko prikázať, aby sme sa dali do vraždenia svojich matiek, znásilňovania susedov a okrádania priateľov. Keby Boh povedal, že je to správne, bolo by to správne? Nezmysel. Bez ohľadu na Boží príkaz je to zlé.

6. Niet dôkazu, že by tie prikázania pomáhali.

Niektorí predpokladajú, že ak zavesia na stenu Desatoro, zmení sa správanie ľudí: napr. študenti prestanú strieľať na študentov a narkománia sa rozplynie do ovzdušia. To sú empirické tvrdenia, ktoré sa dajú vedecky testovať. Chyba je v tom, že ani pre jedno z týchto dvoch tvrdení niet nijakých dôkazov. Prívrženci prikázaní tvrdia aj to, že modlenie a čítanie biblie v školách zvýši morálku a zníži výskyt kriminality. Kritici namietajú, že v časoch, keď bol Boh v školách, zúrili krvavé vojny medzi gangmi, rasizmus prekvital a tolerancia voči náboženským menšinám bola neznáma. Skutočnosť je taká, že takéto korelácie sa nedajú dobre dokazovať. Ale keby sa aj dali, korelácia je niečo iné ako príčina a účinok. Keby to bolo to isté, mohli by sme povedať, že náboženstvo vyvoláva streľbu v škole, lebo väčšina doterajších vraždiacich strelcov boli veriaci.

Najhoršie je, že zavesiť Desatoro na stenu triedy by pravdepodobne vyvolalo konflikt, lebo sú to stranícke prikázania. Existujú vo viacerých verziách, napr. protestantské, katolícke, židovské a iné, a každé vydanie sa zakladá na iných dogmách. (Ani ich počet nie je vždy desať, čo vedie k zmätku v ich číslovaní. Naše slávne šieste prikázanie je v protestantských USA len piate – pozn. prekl.) Niet štandardného znenia, uznal nedávno dokonca aj George W. Bush. Čie znenie zavesíme na stenu? Do boja za to naše!

7. Poskytujú deťom zlú predstavu o morálke.

Chcem, aby moje deti pochopili, že mať morálku značí oveľa viac ako súhlasiť s pár zjednodušujúcimi príkazmi. Život je zložitejší a aj morálka je komplikovaná záležitosť. Chcem, aby spoznali, že existuje vec zvaná objektívna morálka, ale nedá sa vylepiť na odznak. Chcem, aby sa naučili, ako pracovať so základnou morálnou teóriou, ktorá dáva zmysel morálnym zásadám a pomáha riešiť ich konflikty. Chcem, aby natoľko dospeli, že odmietnu etiku, ktorá očividne odporuje našim uznávaným morálnym zásadám. Chcem, aby robili dobre zo sympatie a pochopenia, o čo ide – nie preto, lebo to prikazuje dogma. Chcem, aby sa vedeli dobre rozhodovať a aby cítili zodpovednosť každý za všetkých.

Moje deti nechodia do škôlky, lebo nechcem, aby si osvojili škôlkarskú verziu etiky.

*  *  *

Prameň: Lewis Vaughn: “Protect My Children from the Ten Commandments!” ( Chráňte moje deti pred Desatoro!), Free Inquiry, 19/4, s. 22, jeseň 1999.

Preložil Rastislav Škoda

Be the first to comment on "Chráňte moje deti pred Desatoro!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*