Preč s pápežskými privilégiami!

Keith Porteouse Wood

Vatikán má štatút štátu od Lateránskej zmluvy medzi Talianskym kráľovstvom a „Svätou stolicou“ z roku 1929. IHEU sa vždy stavala proti tomuto špeciálnemu štatútu pre štát, ktorý má 850 obyvateľov a necelú štvorcovú míľu plochy. Pripojil sa k verejnému protestu vo Francúzsku r. 1997, keď tam bol pápež Ján Pavol II. prijatý ako hlava štátu a v Bruseli r. 1998 k demonštrácii proti prílišnému vplyvu Vatikánu na európske záležitosti. Vo februári 2000 sa zúčastní osláv 500. výročia voľnomyšlienkara Giordana Bruna, upáleného ako kacíra.

Vatikán nie je členským štátom OSN. Pri OSN má rímskokatolícka „Svätá stolica“ štatút nečlenského štátneho stáleho pozorovateľa. Nijaká organizácia ani nijaká cirkev nedosiahla také vysoké postavenie. Má právo účasti, reči a hlasovania na zasadaniach a konferenciách; nevládne organizácie ako IHEU môžu predniesť svoj názor len na pozvanie a nemôžu hlasovať. Tento štatút bol pôvodne vytvorený pre Švajčiarsko, ktorého ústava vylučuje stať sa riadnym členom OSN. Ako druhý štát ho dostal v r. 1951 Vatikán – na vlastné požiadanie a bez formálneho hlasovania.

Nekalé aliancie. Zle je, ak na štátnej úrovni neexistuje odluka cirkvi od štátu. O to horšie je, ak sa náboženská moc prejavuje v nadnárodných útvaroch. Humanisti protestujú proti prítomnosti Vatikánu v OSN nielen z ideologických dôvodov, ale aj pre jeho škodlivé intervencie, či sa dejú formálne alebo za scénou. Svätá stolica sa spája raz s katolícky dominovanými štátmi ako Argentína alebo Guatemala, inokedy s moslimsky dominovanými ako Lýbia, Maroko alebo Sudán, len aby získal spojencov pre prípadné vetovanie pokrokových opatrení. Táto politika sa osvedčuje, lebo OSN sa snaží operovať skôr na podklade konsenzu ako väčšiny pri hlasovaní.

Misionárske názory pri kontrole pôrodnosti. Notorický dogmatizmus Vatikánu škodí najviac pri problémoch súvisiacich so sexualitou. Vatikán sa vždy staval proti antikoncepcii a proti opatreniam na zníženie preľudnenia, čo zvyšuje chudobu; aj proti organizácii zdravotnej služby na zabezpečenie potratov tam, kde sú legálne, čo zvyšuje počet úmrtí žien pri pokútnych zákrokoch. Pred nedávnom sa vatikánska delegácia postavila proti rozdeľovaniu prezervatívov na prevenciu AIDS dokonca aj pre manželov. Zákaz používania prezervatívov veľmi sťažuje boj proti sexuálne prenosným chorobám a má najmä v Afrike a Ázii katastrofálne zdravotné a hospodárske dôsledky.

Situácia sa mení. Na obzore sa rysuje stratégia boja proti absurdným privilégiám Vatikánu v OSN. Strešná organizácia je Katolíci za slobodnú voľbu; zastáva liberálno-katolícky svetonázor, sídli vo Washingtone a združuje 275 organizácií zaujímajúcich sa o plánovanie rodičovstva v najširšom zmysle slova. Keďže má na zásahy a obštrukcionizmus Vatikánu – aj v OSN – podobné názory ako IHEU, dá sa v budúcnosti očakávať zblíženie týchto dvoch organizácií.

Reakcia Vatikánu. Vatikán si je istý svojím postavením a sebavedome odmieta aj narážku na „privilégium“, majúc od 4. stor. právo na legátov na celom známom svete. Už 1500 rokov vie účinne brániť svoje nesmierne finančné záujmy … Aj hovorca Katolíckej cirkvi Anglicka a Walesu sa zastáva reprezentácie Vatikánu pri OSN, „kde má svoje miesto aj taký malý štát ako Luxembursko“. Neuvedomuje si, že Luxembursko má tisíc štvorcových míľ, 410 000 obyvateľov (medzi nimi aj ženy a deti) a je to riadne konštituovaný demokratický štát.

Prameň: Keith Porteouse Wood: “Off with the Pontiff‘s Privilege!” (Preč s pápežskými privilégiami!), International Humanist News, december 1999. http://www.iheu.org/node/358

Preložil Rastislav Škoda

Be the first to comment on "Preč s pápežskými privilégiami!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*