január 1999

Čo sa stalo pravde?

Rastislav Škoda Postmodernizmus zaútočil na vedu, morálku a zdravý rozum. Bolo na čase, že jesenné číslo 1998 časopisu Free Inquiry, orgánu americkej Rady pre sekulárny…Späť k Osvietenstvu

Edward O. Wilson Osvietenstvo znamenalo začiatok modernej intelektuálnej tradície západu a jeho kultúry. No kým sa rozum považoval za rozhodujúci znak ľudského rodu a myslelo…
Obrana absurdna

Vern L. Bullough Od tohto protivedeckého postoja sa môžeme niečo naučiť. Postmodernizmus, táto radikálna filozofia, tvrdiaca, že pravda je to, o čom niekto povie, že…

Je morálka vecou chuti?

Theodore Schick, Jr. Prečo si profesionálni etici myslia, že etika nie je čisto „subjektívna“? Hoci názor, že realita je podložená sociálne, mnohých zaráža ako prečudesný,…