1999
Udrela hodina civilnej spoločnosti

Manuel Vázquez Montalbán (Poznámka prekladateľa v septembri 2008: Pôvodne sme prekladali oficiálne označenie revolucionára Marcosa za „subcomandante“ ako „zástupca veliteľa“. Hodnosť subkomandanta však v žiadnej…Zrod hyperburžoázie

Denis Duclos Nová trieda sa zmocňuje pák medzinárodnej vlády Kto povie globalizácia kapitalizmu, má často na mysli hŕstku miliardárov, ovládajúcich planétu. Títo by nijako nestačili…