Zaujímavé číslo Spravodaja Promethea – 12/4

red.

V úvodníku k č. 4 roč. 12 Spravodaja Spoločnosti Prometheus, píše Peter Prusák: (Ako humanisti) … 

… „nemôžeme vystačiť s kritikou náboženstva; musíme mať pozitívny program. Najprv si musíme určiť možnosti nášho smerovania a potom treba robiť pozitívne kroky, aj keď sú len malé … Nemáme zástupcov v štátnych orgánoch, nemôžeme teda presadzovať naše záujmy a ciele priamo. Preto je veľmi dôležité nadväzovať kontakty s politicky ľavicovo orientovanými osobami (Spoločnosť Prometheus je sociálno-politicky ľavicovo orientovaná), ktorým sú naše hodnoty a zásady blízke, resp. totožné, a prostredníctvom ktorých by sme ich presadzovali do života našej spoločnosti, napríklad odluku cirkvi od štátu, odluku školy, vedy a výskumu od náboženstva, rozvoj občianskych obratov, atď. Za každú cenu sa treba vyhýbať izolácii a sektárskej pozícii humanizmu.”

Stať „Humanizmus v 21. storočí” je programová prednáška Babu Gogineniho, výkonného riaditeľa IHEU, ktorý pred nedávnom navštívil Slovensko, na konferencii amerických humanistov. O 50. výročnom Svetovom kongrese humanistov v holandskom Tulip Centre podáva správu náš zástupca M.A.; prikladá znenie Amsterdamskej deklarácie 2002, podľa ktorej

„… (moderný) humanizmus je východiskom zo súčasnej krízy civilizácie”.

Na pokračovanie publikuje A. Rehák stručné charakteristiky tradičných náboženstiev a deštruktívnych kultov (Chrám ľudu, davidiáni, Brána do neba, Slncový chrám). R.Š. uvádza zaujímavosti zo života slávneho atómového fyzika Wolfganga Pauliho, ktorý sa sám označoval za „fanatického osvietenca a ateistu” a iní mu dali meno „bič boží”; referuje aj o škandáloch okolo zneužívania detí kňazmi v Nemecku a o súčasnom stave humanistickej myšlienky v Nigérii na podklade rozhovoru s riaditeľom jedinej sekulárnej školy v tomto (prevažne moslimskom) štáte.

J. Voskár sa zamýšľa nad stavom Spoločnosti Prometheus a podnetne hľadá odpoveď na palčivú otázku „Ako ďalej?” Veľmi zaujímavé je vyhodnotenie akcie „1 % percento z daní” pre SP v roku 2002 – ukázalo sa, že 65 darcov poslalo SP čiastku 31.091.- Sk (nie je to veľa, ale vďaka!), ktoré budú využité najmä na vydávanie Spravodaja.

Prometheus uverejňuje reakciu bývalého ministra školstva Petra Ponického na článok v denníku Nový deň 19.09.02 :

„Bude Ponický pristupovať k všetkým cirkevným školám rovnako?” Píše sa v ňom: (Riešenie) „… musí byť hlavne v súlade so zákonom tohto štátu, ktorý sa vzťahuje rovnako na cirkevné ako na štátne školy a na nás všetkých.” Humanisti si viac neprajú a s menej sa nikdy neuspokoja …

ÚR Spoločnosti Prometheus protestuje proti Pastierskemu listu Konferencie biskupov Slovenska a proti letáčiku arcibiskupa Jána Sokola „Modlitba pred voľbami”, ktorý uráža všetkých slušných ľudí.    ?

Be the first to comment on "Zaujímavé číslo Spravodaja Promethea – 12/4"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*