Humanisti sveta opäť spolu

V dňoch 3. až 6. augusta sa po dlhšej prestávke spôsobenej Covidom-19 opäť stretlo viac ako 470 zástupcov humanistických organizácií z 43 krajín na Svetovom humanistickom kongrese v Kodani. Na kongrese bola zo Slovenska zastúpená aj Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov. S členmi delegácie sme sa dohodli na rozhovore, kde by bližšie a bezprostrednejšie nás oboznámili so svojimi skúsenosťami a dojmami. V tomto článku zatiaľ len uvedieme niektoré základné informácie o kongrese.

Svetový humanistický kongres zorganizovala Dánska humanistická spoločnosť (Humanistisk Samfund) v spolupráci s ďalšími severskými humanistickými organizáciami – Nórskou humanistickou asociáciou (Human-Etisk Forbund), Zväzom voľnomyšlienkárov Fínska (Vapaa ajattelijat), Humanistami Švédska (Humanisterna), Islandskou etickou humanistickou asociáciou (Sidmennt) najmä ako príležitosť na pohodové a zmysluplné stretnutie humanistov s cieľom vzájomného spoznávania sa, výmeny skúseností a názorov. Tieto ciele kongres bohato naplnil.

Základnou témou kongresu bola demokracia a jej úloha v spoločnosti. Pri otvorení kongresu prezident Humanists International Andrew Copson uviedol: „Téma tohto kongresu nám pripomína, že humanistické hodnoty majú moc prekonať výzvy našej doby. Veríme v prirodzený potenciál ľudstva vytvárať pozitívne zmeny, vytvárať inkluzívne spoločnosti, ktoré rešpektujú individuálne slobody a presadzujú ľudské práva. Máme nástroje, znalosti a kolektívnu vôľu čeliť naliehavým problémom našej doby a formovať svetlejšiu budúcnosť …Spoločne môžeme riešiť klimatickú krízu, ekonomické nerovnosti a pretrvávajúcu hrozbu bigotnosti a diskriminácie. Oslavovaním rozmanitosti, podporou vzdelávania a podporou marginalizovaných môžeme budovať spoločnosti, ktoré prosperujú zo súcitu, rozumu a rozhodovania založeného na dôkazoch.“

Svetového humanistického kongresu sa zúčastnilo viac ako 470 zástupcov humanistických organizácií zo 43 krajín celého sveta. Atmosféra na kongrese bola mimoriadne bezprostredná ako ukazuje aj reakcia delegátov na vtipný príhovor dánsko-britskej spisovateľky, komičky a politickej aktivistky Sandry Birgitte Toksvig. Fotografia: Spoločnosť Prometheus

Počas kongresu delegáti prediskutovali a prijali novú deklaráciu Demokracia ako humanistická hodnota, ktorú neskôr schválilo aj Valné zhromaždenie Medzinárodných humanistov. Deklaráciu o Demokracii ako humanistickej hodnote si môžete prečítať kliknutím na jej názov.

Valné zhromaždenie Medzinárodných humanistov sa konalo počas kongresu a zúčastnilo sa na ňom 58 humanistických, sekulárnych, etických a racionalistických organizácií z 27 krajín. Na návrh britských humanistov v spolupráci s niektorými indickými delegátmi Valné zhromaždenie prijalo jednomyseľne mimoriadnu rezolúciu na podporu a obnovenie policajnej ochrany pre prof. Narendru Nayaka. Profesor Nayaka napriek zavraždeniu štyroch indických významných racionalistov pokračuje vo svojej kampani za verejné vzdelávanie v súlade s výzvou všetkým indickým občanom, aby „podporovali vedeckú povahu a sociálnu reformu“. Napriek tomu, že indický humanista a náš kolega Narendra Nayak bol v hľadáčiku niekoľkých militantných skupín a niektorí ich členovia už boli odsúdení za niekoľko pokusov za útoky na neho mu bola v máji 2023 bez akéhokoľvek zdôvodnenia zrušená policajná ochrana, ktorú mu poskytovali od roku 2016.

Valné zhromaždenie zvolilo aj nové zloženie Správnej rady Medzinárodných humanistov. Prvý krát do nej boli zvolení: Apsara Karkiová (nominovaná Nepálskou Spoločnosťou pre humanizmus) po tom, čo bola kooptovaná do rady v roku 2022, Alavari Jeevathol (nominovaný Britskými humanistami), Maggie Ardiente (nominovaná Americkou humanistickou asociáciou) a Nina Fjeldheimová (nominovaná Nórskym humanistickým združením). Nová správna rada bude v tomto zložení pôsobiť tri roky do roku 2026, keď sa bude konať ďalší svetový humanistický kongres. Miestom konania bude Washington.

Valné zhromaždenie Medzinárodných humanistov priamo volí predsedu, podpredsedu, hospodára a členov správnej rady, ktorých nominovali jednotlivé členské organizácie. Zľava zvolení členovia správnej rady Medzinárodných humanistov na Valnom zhromaždení v Kodani na obdobie rokov 2023 až 2026: Dávid Pineda (Guatemala), Debbie Goddardová (USA), Alavari Jeevathol (Veľká Británia), Nina Fjeldheimová (Nórsko), predseda správnej rady a president HI Andrew Copson (Veľká Británia), členovia správnej rady Leo Igwe (Nigéria), Apsara Karkiová (Nepál), hospodár Boris van der Ham (Holandsko), podpredsedníčka Roslyn Moldová (Ghana) a členka správnej rady Maggie Ardiente (USA). Fotografia: Humanists intertnational

Valné zhromaždenie schválilo prihlášku desiatich nových členov. Za riadnych členov boli prijatí:

  • Etická spoločnosť Zambie
  • Asociácia voľných mysliteľov Namíbie
  • Humanisti Kene
  • Českí humanisti (Vznikli v minulom roku, gratulujeme!!!!)

Medzi nových asociovaných členov boli prijaté organizácie:

  • Chanan Development Association (Pakistan)
  • Stockport (Veľká Británia)
  • Humanistická asociácia Toronta (Kanada)
  • Ruhiira – humanistická iniciatíva pre rozvoj komunity (Uganda)
  • Ateisti Akkra (Ghana)
  • Sekulárna koalícia pre Ameriku (USA).

Týmto sa rozšíril počet členov Medzinárodných humanistov na 136 organizácií. Poslanie celosvetovej strešnej organizácie humanistov peknými a presnými slovami zrozumiteľne vyjadrila jej nová podpredsedníčka Roslyn Moldová z Ghany: „Humanists International je viac než len organizácia; je to kolektívna sila dobra. Naša globálna sieť humanistických organizácií a jednotlivcov má potenciál stať sa transformačnou silou pri formovaní svetlejšej budúcnosti ľudstva.“

Leave a comment

Your email address will not be published.


*